Skip to main content
Home » Ondernemen » De Tax Shelter: wat moet je weten?
Belastingen

De Tax Shelter: wat moet je weten?

Iedere vennootschap die meer dan € 100.000 winst maakt staat voor de volgende keuze: haar volledige vennootschapsbelasting betalen, of een derde van het bedrag beleggen dat normaal naar de fiscus zou gaan, via de Tax Shelter in de Belgische audiovisuele sector en waarbij ze van zo’n 10% nettorendement geniet.

Wanneer mag je beleggen?

  • Je bent een Belgische vennootschap (met uitzondering van televisieomroepen en ondernemingen die audiovisuele werken produceren). Er geldt geen minimumomvang.
  • Je hebt een belastbare basis die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting.
  • In het jaar van de verrichting heb je een positieve gereserveerde winst (dat deel van de winst na belastingen dat niet aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd).


Hoeveel mag je beleggen?

  • De Tax Shelter-wetgeving bepaalt het bedrag dat een vennootschap mag beleggen in de Tax Shelter. Het vertrekpunt van de berekening is de gereserveerde winst in het jaar van de vrijstelling.
  • De Tax Shelter laat een onderneming toe om hoogstens de helft van haar gereserveerde winst vrij te stellen van vennootschapsbelastingen. Het maximum werd vastgelegd op € 750.000 per vrijstelling, per jaar en per onderneming.
  • Gezien de Tax Shelter-vrijstelling 310% van de belegde som bedraagt, is de maximaal toegelaten belegging gelijk aan de Tax Shelter-vrijstelling gedeeld door 3,1.


Wat is het rendement?

De Tax Shelter laat ondernemingen toe om een deel van hun vennootschapsbelasting te beleggen aan een rendement van 9,81% netto. Dit rendement wordt via een dubbel mechanisme bereikt:

  • Een onmiddellijk fiscaal rendement van 5,37% net.
  • Een financieel rendement van ongeveer 4,5% per jaar, en dit gedurende maximaal 18 maanden.


Praktijkvoorbeeld

Stel, je vennootschap heeft een winst na belasting van € 620.000 die zij integraal tot de reserves bestemt. De maximale Tax Shelter-vrijstelling bedraagt dan € 310.000 (50% van 620.000). Wanneer je dit bedrag deelt door 3,1, wordt de maximaal toelaatbare belegging in Tax Shelter € 100.0000.

In de praktijk laat de Tax Shelter-Belegging een vennootschap toe haar verschuldigde vennootschapsbelasting te verminderen én een rendement van 9,81% netto op het geplaatste bedrag op te brengen. Dat maakt van Tax Shelter een echt alternatief voor de vennootschapsbelasting, en dit aan een zeer aantrekkelijk rendement.

Next article