Skip to main content
Home » Ondernemen » De impact van de internationalisering op ondernemerschap
Ondernemen

De impact van de internationalisering op ondernemerschap

Omar Mohout
Omar Mohout
Omar Mohout, Entrepreneurship Fellow bij Sirris en Professor Entrepreneurship bij de AMS

Wie onderneemt, volgt best één gouden regel: het integreren van de juiste trends en marktbewegingen is van levensbelang. Omar Mohout, Entrepreneurship Fellow bij Sirris en Professor Entrepreneurship bij de AMS, schetst de belangrijkste aandachtspunten voor 2019.

De rode draad waarmee iedere ondernemer wordt geconfronteerd, is zonder twijfel de internationalisering. Afstand is als fysieke drempel verdwenen, de wereld is toegankelijker geworden. Met andere woorden: de ruimte voor ondernemerschap groeit.

Dat betekent dat start-ups per definitie born globals zijn, met alle voordelen en uitdagingen die bij deze enorme schaal horen. Vanaf het moment waarop een onderneming online gaat, rolt de hele wereld zich uit. Nieuwe technologieën, die steeds goedkoper en breder beschikbaar worden, verbinden al 60% van de wereldbevolking onmiddellijk via apps, de cloud, het internet en smartphones.

Logistiek is zodanig geautomatiseerd en geglobaliseerd, dat je je producten of diensten in je eigen dorp én aan de andere kant van de wereld levert met ongeveer dezelfde inspanningen. Dit alles vormt een ideale voedingsbodem voor start-ups.

Groeiende risico’s, groeiende kansen

Zo’n immense toename aan opportuniteiten stelt ondernemers voor nieuwe uitdagingen. Met het exponentieel stijgend potentieel aan klanten, groeit ook de concurrentie. De markt is toegankelijk voor alles en iedereen, een connectie is de enige vereiste.

Om in te spelen op de snel veranderende markten, hebben grote bedrijven en start-ups elkaar nodig.

Wanneer je kijkt naar hoe de gemiddelde concurrentiecurve er anno 2019 uitziet, dan zie je meteen wat deze globalisering teweegbrengt: de klassieke ‘Gauss-curve’ is omgebogen naar een power law, waarbij de hoogste posities een onevenredig marktaandeel inpalmen. Kijk bijvoorbeeld naar Google: zij domineren met 95% de online zoekopdrachten in ons land.

Ondernemers en start-ups moeten er dus constant voor zorgen dat ze iets aanbieden dat innovatief is, zodat ze een eigen markt creëren en zich differentiëren. Door gebruik te maken van de nieuwe technologieën, moeten start-ups ook vernieuwende bedrijfsmodellen durven te implementeren. De concurrentiedruk is weliswaar groot, maar dat is gezond en vormt de basis voor globaal ondernemerschap. Uiteindelijk is de consument de grote winnaar.

België versus Europa

Een bloemlezing van de actuele gewichtsverhoudingen: in het digitaliserende Europa staat FinTech op plaats één, waarmee het een groot deel van de innovatiemiddelen naar zich toe trekt. HealthTech bezet plaats twee, gevolgd door HRTech.

In België ligt dat ietwat anders: hier ligt HealthTech in polepositie, gevolgd door respectievelijk de maakindustrie, HRTech en FinTech. Wereldwijd wordt er volop ingezet op de digitale transformatie met de nadruk op het verbeteren van de customer experience, het empoweren van werknemers, de automatisering van processen en het aanbieden van digitale diensten en producten.

Onderlinge afhankelijkheid

Om in te spelen op de snel veranderende markten, hebben grote bedrijven en start-ups elkaar nodig: grote bedrijven hebben de budgetten, klanten, reputatie, resources en schaal, maar zijn logger en trager. Start-ups zijn op hun beurt wendbaar en innoverend, maar beschikken niet over die levensbelangrijke schaalgrootte. Het groeiende besef van deze onderlinge afhankelijkheid en wisselwerking voedt steeds meer succesverhalen.

Next article