Skip to main content
Home » Bedrijfsovernames » Corporate finance 4.0: een onvermijdelijke evolutie
Sponsored

De inzichten over aandeelhouderschap en financiële bedrijfsstructuren blijven uitdijen. Corporate finance 4.0 is een logische stap in deze evolutie, waarbij externe invloeden constant toenemen. Philippe Craninx, Managing Partner Corporate Finance bij Moore Stephens, licht toe.

avatar

Philippe Craninx

Managing Partner Corporate Finance bij Moore Stephens

De financiële beoordeling van een bedrijf is geen geïsoleerde momentopname. Kennis over alles wat bedrijfs- en aandeelhouderswaarde mee bepaalt en hoe deze zullen evolueren, is onontbeerlijk. Craninx: “Corporate finance handelt over de lange termijn financiële structuur van bedrijven: groeifinanciering, herfinanciering, de verhouding tussen eigen en vreemd kapitaal, de structuur van hun aandeelhouderschap, enz. Deze materie bepaalt de financiële identiteit van een bedrijf en de kans op succes bij iedere belangrijke stap rond groei, overname of financiering.”

Voortschrijdend inzicht

“Om te begrijpen hoe we bij Corporate finance 4.0 zijn aanbeland, moeten we even de chronologische evolutie schetsen”, zegt Craninx. “Corporate finance 1.0 kwam in de jaren 70 – 80 voort uit het besef dat de waarde van geld niet statisch is. De theorie rond cost of capital, rente, cashflow, bedrijfskapitaal, enz. werd steeds belangrijker in het onderhandelen van een overnameprijs.”

“Corporate finance 2.0 ontstond in de jaren 80 met de veralgemeende toepassing van een uitgewerkt stappenplan bij een verkoopproces: longlists, shortlists, intentieverklaringen, noem maar op. De procesmatige aanpak leidde overtuigend tot betere resultaten.”

Corporate finance 4.0 is het antwoord op de financiële crisissen in het voorbije decennium en de vaststelling dat overnames soms ook tot waardevernietiging leiden.

“Toen kwamen de jaren 90 met de versnelde impact van de globalisering: corporate finance 3.0 speelde hierop in met het ontstaan van internationale netwerken van M&A-adviseurs.”

“Corporate finance 4.0 tot slot, is het antwoord op de financiële crisissen in het voorbije decennium en de vaststelling dat overnames soms ook tot waardevernietiging leiden. Risicobeheersing en een goede voorbereiding van de integratie maken integraal deel uit van een totaalaanpak die de inzichten uit de voorgaande fases bundelt.”

Meerwaarde creëren bij overname?

Het is deze geïntegreerde aanpak waarmee Moore Stephens zich onderscheidt. Craninx: “We begeleiden bedrijven en  aandeelhouders vanuit onze wereldwijde expertise (we zijn actief in ruim honderd landen) én vanuit onze complementaire ‘metiers’ op het vlak van finance & consulting.”

“Deze geïntegreerde aanpak is nódig. In het huidige bedrijfsleven zijn alle aspecten onderhevig aan internationalisering: juridische kaders, fiscaliteit, disruptieve technologie, concurrentiële druk, enz. Zakendoen wordt steeds uitdagender en zowel aandeelhouders als bedrijfsleiders hebben dus nood aan steeds sterkere adviseurs.”

Next article