Skip to main content
Home » Bedrijfsovernames » “Cliënten verwachten steeds meer dat advocaten meedenken als ondernemer”
Sponsored

Er wordt bij overnames veel meer gevraagd van advocaten dan louter begeleiding bij de transactie zelf en het in een contract gieten van de gemaakte afspraken tussen koper en verkoper. “Multidisciplinariteit en multidimensionaliteit zijn belangrijker dan ooit”, zegt Tom Vanraes, Advocaat-Vennoot bij Sherpa Law.

Welke evoluties stelt u vast?

“Ondernemers hebben op een bepaald ogenblik de behoefte om hun bedrijf te verkopen. Vaak spitst men zich dan sterk toe op het strikt juridische aspect en de overeenkomst op zich. In de praktijk stellen we echter vast dat er veel meer bij komt kijken dan het puur contractuele.”

Wat dient er dan nog zoal te gebeuren?

“Wat betreft het financiële luik is het bijvoorbeeld belangrijk dat de jaarrekening correct is opgesteld: deze moet verkoopsklaar worden gemaakt. De bijstand van een bedrijfsrevisor of accountant kan hierbij het verschil maken.”

“Ook op fiscaal vlak dient er heel wat te gebeuren, zowel voor als na de overname. Het belang hiervan is de laatste jaren zelfs nog toegenomen. Daarom hebben we een apart expertcenter opgericht dat zich focust op fusies en splitsingen en de fiscale gevolgen hiervan (bijvoorbeeld de afsplitsing van vastgoed dat niet mee kan worden verkocht).”

Hoe speelt u verder nog in op deze evolutie?

“Ons kantoor heeft steeds de synergie gemaakt tussen fiscaliteit en ondernemingsrecht, waardoor we beter kunnen inspelen op deze complexiteit. Ook in het traject nadien zijn we in staat om klanten die hun onderneming hebben verkocht, proactief te adviseren. Op dat moment ontstaat immers de behoefte om na te denken over de successieplanning, opvolging, het optimaal beheer van het roerend vermogen dat men verkrijgt door de verkoop van het bedrijf, enz.”

Multidisciplinariteit en multidimensionaliteit zijn belangrijker dan ooit.

“Het doel van dat laatste is uiteraard om successierechten te optimaliseren, zowel qua erfbelasting als familiaalrechtelijk. Omdat we merkten dat de begeleiding en advisering rond estate planning sterk aan belang heeft gewonnen, zijn we ook hiervoor een apart expertcenter opgestart.”

Is de relatie tussen cliënt en advocaat veranderd?

“Cliënten verwachten steeds meer dat advocaten meedenken als ondernemer. Ze vragen daarbij om contracten te schrijven in functie van wat zij specifiek nodig hebben. Het is dus belangrijk om met de cliënten mee te denken over wat belangrijk is voor hen én om de sector waarin de cliënten actief zijn te kennen. Bij geschillen wil men bovendien minder snel naar de rechtbank trekken, maar eerder samen met ons proberen om tot een win-winoplossing te komen.”

Next article