Home » Mobiliteit » “Een laadpaal kan meer dan enkel je wagen opladen”
Mobiliteit

“Een laadpaal kan meer dan enkel je wagen opladen”

In samenwerking met
In samenwerking met

Er zijn bij overheden en bedrijven nog enorm veel opportuniteiten om meer rendement te halen uit laadpaalinfrastructuur. “Een open en transparante uitwisseling van data is daarvoor cruciaal”, zeggen Jan Verbruggen (CenEnergy) en Kris De Pril (Geosparc).

Tekst: Joris Hendrickx – foto’s: Kris Van Exel

Wat is de link tussen laadpalen en data?

Jan Verbruggen, Managing Partner CenEnergy.
Jan Verbruggen, Managing Partner CenEnergy.

Verbruggen: “CenEnergy en Geosparc zijn beide bedrijven met een focus op de digitale transformatie. Laadpalen maken daar uiteraard ook deel van uit. Wanneer een elektrische wagen een connectie maakt met een laadpaal, gebeurt er immers een data-uitwisseling. Samen met Geosparc spelen we in op die opportuniteit door bedrijven en overheden te helpen met het optimaliseren van hun laadinfrastructuur.”

Welke meerwaarde biedt ieder van jullie?

Verbruggen: “Omdat CenEnergy energie-onafhankelijk is, zijn we goed geplaatst om advies te geven rond laadpaalinfrastructuur. We focussen ons vooral op het financieel, administratief en operationeel ontzorgen van onze klanten, ongeacht hun energieleverancier of die van hun medewerkers. We zien een laadpaal niet als een commodity, maar als een tool om je energie op een slimme manier te benutten.”

“Om overbelasting te vermijden, bieden we technologie aan die het verbruik van je laadpaal afstemt met je overige verbruik, of dat nu in een privéwoning is of in een bedrijf. Maar er kan ook voorrang worden ingebouwd, bijvoorbeeld voor wie slechts kortstondig op kantoor is en dus snel moet kunnen laden.”

De Pril: “Geosparc is gestart als een specialist in het visualiseren van data en heeft gaandeweg steeds meer ervaring opgedaan in het openbare domein. Sinds twee jaar zijn we ook actief in de mobiliteitsmarkt. We stelden toen immers vast dat heel wat mobiliteitgerelateerde projecten van overheden te veel gebeurden vanuit een buikgevoel of het willen inspelen op trends, in plaats van datagedreven. Hierdoor kon de data die de geplaatste technologie genereerde niet voldoende beleidsondersteunend worden gebruikt.”

Op welke manier kunnen jullie samen overheden helpen?

Kris De Pril, CEO Geosparc.
Kris De Pril, CEO Geosparc.

De Pril: “We kwamen in contact met CenEnergy omdat ook zij ervan overtuigd waren dat het beter is om data te laten bepalen waar en wanneer laadinfrastructuur moeten worden geplaats of bijgeplaatst. In dat kader hebben we onze technologieën gecombineerd in één platform. Daarmee kunnen we data binnenhalen van laadpalen én van andere databronnen, om deze dan vervolgens terug te koppelen naar het beleid.”

“Met dit platform kunnen we bijvoorbeeld perfect aangeven wanneer een elektrische wagen voor een laadpaal staat, of die wel of niet aan het laden is en of de wagen volgeladen is. In dat laatste geval is het mogelijk om automatisch aan de gebruiker te vragen om de wagen te verplaatsen en indien die dat niet doet de parkeerretributie te verhogen. De kwalitatieve data die daaruit komen, kunnen worden gebruikt voor handhaving en rapportering.”

De Pril: “We hebben bovendien een simulatietool gebouwd die aangeeft welke impact bepaalde aanpassingen in het beleid (bijvoorbeeld verhoogde retributies bij misbruik) kunnen hebben op het inkomstenmodel. Ook geven we aan hoe dat vrijgekomen budget dan kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld een optimalisering of verdere uitbouw van de laadinfrastructuur.”

Wat kunnen jullie daarnaast betekenen voor bedrijven?

laadpaal
Wanneer een elektrische wagen een connectie maakt met een laadpaal, gebeurt een data-uitwisseling. Met die data kan je aan de slag om je energie op een slimme manier te benutten.

Verbruggen: “Veel bedrijven weten niet hoeveel laadpalen ze best laten plaatsen op hun parking en welk energievermogen er beschikbaar is. Een grote hoeveelheid palen is vaak niet mogelijk vanuit energetisch oogpunt. Anderzijds is het omwille van de brandveiligheid niet mogelijk om laadpalen in de lagere verdiepingen van een ondergrondse parking te plaatsen. Het aantal laadpalen is dus beperkt, waardoor er een rotatiesysteem moet komen – uiteraard in combinatie met de discipline bij de gebruikers om die te respecteren.”

“Door de platformen van CenEnergy en Geosparc te combineren, kunnen we aan iedere gebruiker laten weten wanneer zijn wagen is volgeladen en meteen ook aangeven waar er een beschikbare parkeerplaats is om die wagen naar te verplaatsen. Zo creëren we een incentive en zorgen we ervoor dat de rotatie optimaal kan verlopen. Met een beperkte investering en een minimale infrastructuur kan je als bedrijf dan toch een maximaal rendement bekomen.”

De Pril: “We hebben intussen proeven opgezet om dit slimme rotatiesysteem op te schalen naar het niveau van een volledig bedrijventerrein waar verschillende bedrijven gedeeld gebruikmaken van laadinfrastructuur.”

Hoe zien jullie de toekomst?

De Pril: “Steeds meer steden, gemeenten en bedrijven willen datagestuurd werken en verwachten van partners dat ze daarom hun data beschikbaar stellen. In dat kader zijn we blij dat CenEnergy steeds heel open en transparant is omgegaan met zijn data, met het oog op een optimalisatieslag. We hopen dat ook andere spelers hier steeds meer in mee zullen gaan, want dat is nu eenmaal de basis van een goede cocreatie zoals wij die nu alvast hebben opgezet.”

Verbruggen: “We zullen evolueren naar een 360° energieoplossing waarbij CenEnergy de energiestockage (wagen- en thuisbatterijen), de productie (zon en wind) alsook de energie nodig om je elektrisch te verplaatsen op mekaar afstemt.”

Next article