Home » News » Waar moet je op letten bij de bescherming van uitzendkrachten?
KMO

Waar moet je op letten bij de bescherming van uitzendkrachten?

In samenwerking met
In samenwerking met

Kmo’s – en de uitzendkrachten die zij tewerkstellen – kunnen voor al hun vragen omtrent preventie en bescherming op het werk terecht bij de adviseurs en websites van Preventie en Interim. Directeur Marijke Bruyninckx licht toe waarom dat zo belangrijk is.

Tekst: Joris Hendrickx

Waar loopt het vaak mis bij kmo’s bij de bescherming van uitzendkrachten?
Marijke Bruyninckx, directeur van Preventie en Interim.

“Om uitzendkrachten te beschermen, heeft de wetgever de klant-gebruikers verplicht om werkpostfiches op te maken. Deze fiche is een soort van staalkaart van de betrokken werkpost met een overzicht van alle risico’s en genomen preventiemaatregelen.”

“Om een werkpostfiche correct te kunnen invullen, maakt de klant-gebruiker best voor iedere werkpost eerst een zorgvuldige risicoanalyse. Kmo’s zijn ondanks veel goede intenties vaak echter minder goed uitgerust om aan zware veiligheidsbescherming te doen en gedetailleerde werkpostfiches in te vullen op basis van een goede risicoanalyse. Zij beschikken intern nu eenmaal niet over alle nodige expertise. Net daarom is het cruciaal dat zij strikt samenwerken met een externe dienst.”

“Zo’n dienst moet hen bij wet ondersteuning bieden bij het hele takenpakket rond de preventie en bescherming van werknemers op de werkplek. Ook daar kan het echter mislopen. Werkgevers betalen de externe diensten immers een forfaitaire vergoeding, wat niet altijd de lading dekt van de opdrachten die ze bij de bedrijven gaan uitvoeren.” 

Hoe biedt Preventie en Interim ondersteuning?

“Het is erg belangrijk dat kmo’s weten dat ze ook terechtkunnen bij onze adviseurs voor al hun specifieke vragen en problemen rond preventie en bescherming op de werkvloer wanneer het over uitzendkrachten gaat. In 2020 hebben we samen met onze leden een campagne opgestart om het belang van een goed onthaal van de uitzendkracht op zijn eerste werkdag bij de gebruiker te benadrukken. Die campagne zullen we ook in 2021 verderzetten.”

“Ook trachten we om zo eenvoudig mogelijke tools te ontwikkelen die werkgevers kant en klaar kunnen gebruiken. Op onze website kunnen kmo’s enorm veel bruikbaar materiaal vinden zoals checklists, veel gestelde vragen, affiches, gadgets, enz. Voor het correct leren opstellen van werkpostfiches hebben we zelfs een speciale website opgericht: werkpostfiche.be.”

Het aantal arbeidsongevallen daalde: de frequentiegraad voor 2020 bedroeg 37,6, dat is het laagste cijfer ooit.

“Waar in grote bedrijven en kmo’s (met meer dan vijftig werknemers) het veiligheidsoverleg wordt gestuurd via comités voor preventie en bescherming op het werk, is er in de kleine kmo de regel van directe werknemersparticipatie met betrekking tot het bewaken van de veiligheid op de werkplek. Ook hier kunnen werkgevers en werknemers met hun vragen en bekommernissen over preventie en bescherming op het werk van uitzendkrachten terecht bij PI. We zijn in dat kader sinds kort ook actief op sociale media en merken aan het snelle succes daarvan dat die nood er zeker was.”

In 2020 was er sprake van iets meer dan 7.000 arbeidsongevallen waarbij de uitzendkrachten minstens één dag arbeidsongeschikt waren.

Hoe staat het vandaag met de ongevallencijfers bij uitzendkrachten?

“In het coronajaar 2020 daalde het aantal gepresteerde uren door uitzendkrachten met 15%, maar samen presteerden zij toch nog ruim 187 miljoen uur. Jobstudent-uitzendkrachten waren hierbij goed voor bijna 32 miljoen uur. Het aantal gepresteerde uren door jobstudenten daalde niet. In absolute cijfers waren er in 2020 iets meer dan 7.000 arbeidsongevallen waarbij de uitzendkrachten minstens één dag arbeidsongeschikt waren.”

“We telden vijf dodelijke ongevallen, tegenover negen doden in 2019. Ook het relatief aantal arbeidsongevallen daalde: de frequentiegraad voor 2020 bedroeg 37,6, dat is het laagste cijfer ooit. Hopelijk wordt deze daling de volgende jaren bevestigd, maar waarschijnlijk zal ook hier corona een invloed hebben gehad door het tijdelijk stilliggen van onder andere de bouw en de zware industrie.”

Nieuwe werknemers – en dus ook uitzendkrachten – moeten altijd verplicht worden onthaald door de werkgevers.

“De ernst van de ongevallen daalde daarentegen niet. De werkelijke ernstgraad (0,89 in 2020) blijft al sinds 2012 op eenzelfde niveau hangen. De globale ernstgraad (3,17 in 2020), die ook rekening houdt met de blijvende ongeschiktheid na een arbeidsongeval, toont de laatste jaren zelfs een licht stijgende trend, ondanks corona. Dat is een duidelijk signaal dat we waakzaam moeten blijven.”

Welke verplichtingen hebben klant-gebruikers omtrent COVID-19?

“Klant-gebruikers moeten via de gepaste maatregelen de veiligheid kunnen blijven garanderen van uitzendkrachten, ook wat betreft corona. Uitzendkantoren moeten zich ervan vergewissen dat dat ook effectief het geval is bij ieder bedrijf waar ze uitzendkrachten ter beschikking stellen. Op onze website vinden zowel werkgevers als uitzendkantoren alvast heel wat informatie en tools die hen hierbij kunnen helpen.”

“We hebben ook het geluk dat we over een sterke wetgeving beschikken, waardoor nieuwe werknemers – en dus ook uitzendkrachten – altijd verplicht moeten worden onthaald door de werkgevers. Zij moeten dus de nodige uitleg, instructies (ook rond COVID-19) en veiligheidsmaterialen geven. Hier wordt door de arbeidsinspectie ook streng op gecontroleerd.”

Next article