Skip to main content
Home » Jobs » “Tevreden en gemotiveerde medewerkers maken het verschil”
Jobs

“Tevreden en gemotiveerde medewerkers maken het verschil”

credit: Privé

De krappe arbeidsmarkt maakt de nood aan strategische HR alleen maar groter. Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon, legt uit hoe bedrijven zich kunnen klaarmaken voor de arbeidsmarkt van morgen.

De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn enorm. Onder meer de vergrijzing, het tekort aan werknemers en de mismatch tussen vraag en aanbod zorgen ervoor dat heel wat bedrijven voor zeer grote HR-uitdagingen staan.

Daarnaast is het afwachten wat de impact zal zijn van de digitalisering, de automatisering en artificiële intelligentie. Zal de vierde industriële revolutie een verhaal zijn van creatie van nieuwe jobs? De arbeidsmarkt is en blijft constant in beweging, wat maakt dat onze organisaties wendbaar moeten zijn om scherp en gepast op deze evoluties te reageren.

Focus op core business

Instroom, doorstroom en uitstroom: bedrijven doen hoe langer hoe meer een beroep op professionele HR-dienstverleners. We stellen vast dat bedrijven zich steeds meer gaan focussen op hun kernactiviteiten en de expertise die ze hiervoor nodig hebben in huis halen.

Voor ondersteunende en aanvullende activiteiten of tijdelijke projecten doen ze een beroep op externe talenten. Dat kunnen bijvoorbeeld uitzendkrachten, freelancers, projectsourcingmedewerkers of interim managers zijn.

Op het niveau van de werknemers spreken we niet langer van jobzekerheid, maar van werkzekerheid.

Deze dynamiek zal hoe langer hoe meer spelen. Op het niveau van de werknemers spreken we niet langer van jobzekerheid, maar van werkzekerheid.

Dat vraagt echter om een zeer goed functionerend transitiebeleid. HR-dienstverleners vervullen vandaag een cruciale rol voor het goed functioneren van de arbeidsmarkt en zijn uitstekend geplaatst om organisaties te begeleiden in hun strategisch HR-beleid.

Levenslang leren

Werknemers moeten zich een hele loopbaan lang bewust zijn van hun ‘employability’ of inzetbaarheid. Dat kan door onder meer te investeren in levenslang leren, zorgen dat ze bijblijven en mee evolueren met de noden van de arbeidsmarkt.

Werknemers moeten nog meer dan vroeger bereid zijn om zich aan te passen en mee te evolueren met de noden van de arbeidsmarkt.

Dat vraagt uiteraard om een juiste ingesteldheid. Hier ligt vanzelfsprekend een grote verantwoordelijkheid bij de individuele werknemers zelf, maar het is daarnaast ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook bedrijven en overheden moeten hier hun verantwoordelijkheid opnemen en de nodige initiatieven nemen.

Een verhaal van flexibiliteit

Werknemers moeten enerzijds nog meer dan vroeger bereid zijn om zich aan te passen en mee te evolueren met de noden van de arbeidsmarkt. Anderzijds moeten bedrijven zorgen voor werkbare jobs en investeren in het welzijn van al hun medewerkers.

Hoe je het ook draait of keert: het zijn gemotiveerde en tevreden medewerkers die het verschil zullen maken. Bedrijven moeten hier bewust in investeren en vooral inzetten op preventie en uiteraard ook op re-integratie. Ook hier hebben HR-dienstverleners een belangrijke adviserende taak om organisaties ook op het vlak van welzijn te begeleiden.

Next article