Skip to main content
Home » Jobs » “Ik geloof dat ‘fygital’ de beste manier voorwaarts is”
Women in Business

“Ik geloof dat ‘fygital’ de beste manier voorwaarts is”

credit: Marco Mertens

HR is meer dan ooit een strategische partner voor bedrijven. Door de steeds sneller veranderende maatschappij krijgen immers zowel werkgevers als werknemers te maken met heel wat uitdagingen die vragen om passende antwoorden.

Conny Vandendriessche, oprichtster en boardmember van House of HR (o.a. Accent) en zaakvoerder van Stella P, vertelt waarom we vandaag sterk moeten inzetten op learning en training.

Hoe heeft u uw carrière uitgebouwd om te raken waar u vandaag staat?

“Na een korte carrière bij Adecco startte ik in 1995 samen met een collega en een business angel Accent op. Al snel maakten we de beslissing om in te zetten op de groei van ons bedrijf. Zo zijn we continu beginnen groeien van één kantoor naar 250 kantoren vandaag. Ons bedrijf heeft door die groei heen steeds voor een derde uit private equity bestaan.”

“Sinds drie jaar zijn we sterk aan het internationaliseren, vooral in mature markten (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). Daarbij focussen we ons op twee hoofdactiviteiten: uitzendwerk en projectengineering. Iedere dag stellen we 40.000 mensen aan het werk. Persoonlijk vind ik dan ook dat ik de mooiste job ter wereld heb: anderen een job en een stukje zekerheid aanbieden.”

Vanwaar de beslissing om een eigen uitzendbedrijf op te richten?

“Mijn ouders waren zelfstandig, waardoor ook ik altijd het idee heb gehad om iets op te starten. Maar daarvoor moet alles natuurlijk wel goed zitten. Ik wist waar ik goed in was, maar ook waar ik vooral niet goed in was. Daarom wilde ik het liever niet alleen doen.”

Vandaag is participatief leiderschap heel belangrijk, en net die managementstijl is op het lijf van vrouwen geschreven.

“Gelukkig vond ik een collega die in de zelfde richting keek én iemand die bereid was om te investeren. Alles kwam dus op het juiste moment samen, en zo ontstond Accent. Het doel was vooral om het anders en beter te doen door mensen na de uitzendperiode een vaste job aan te bieden. Uiteindelijk is dat immers wat iedereen wil.”

Hoe belangrijk was het om door dat verhaal heen ook zelf mee te groeien?

“Verandering is voor mij een constante. We zijn gegroeid van één naar 250 kantoren en hebben onze omzet doorheen de jaren spectaculair zien toenemen. Daarmee ging een leerspoor gepaard dat ik moeilijk kan omschrijven en dat je in geen enkel boek vindt.”

“Om de drie maanden veranderde mijn functie. Zelfontplooiing is mijn passie, dus ik voel me gezegend. Ik kom graag uit mijn comfortzone en ben graag in beweging. Dat weerspiegelt zich ook in het bedrijf, onze strategie en onze medewerkers. We hebben de lat steeds hoger gelegd. Hierdoor trekken we automatisch medewerkers aan die daar ook naar streven.”

Welke impact heeft de digitalisering op de HR-sector?

“Vandaag werken we zowel op de korte als op de middellange en lange termijn aan de verdere digitalisering van ons bedrijf. Sommigen beweren dat onder meer robotisering, artificiële intelligentie en blockchain voor een revolutie zullen zorgen, waardoor jobs zullen wegvallen. Anderen geloven eerder in een hybride model.”

“Ik geloof dat ‘fygital’ de beste manier voorwaarts is, waarbij we een combinatie maken van fysieke en digitale aanwezigheid. Een job aanbieden vraagt immers nog altijd om persoonlijk contact.”

“Een studie van McKinsey heeft berekend dat 10% van de jobs zal verdwijnen en 80% in evolutie zal zijn en dus zal moeten worden aangevuld met andere skills. Uiteraard heeft dat een gigantische impact op de rekruteringswereld. We moeten vandaag dus sterk inzetten op learning en training, maar eigenlijk deden we dat al langer.”

credit: Marco Mertens
Hoe gaan bedrijven en werkkrachten om met de toenemende vraag naar flexibiliteit?

“In de gig economy gebeurt alles op projectbasis. Tijdelijke jobs worden de nieuwe standaard en daarom huren bedrijven steeds meer freelancers en andere zelfstandige krachten in.”

“In dat kader kijken jonge mensen niet meer naar de naam van het bedrijf, maar naar wat het project inhoudt, hoe interessant, uitdagend en dynamisch het is, hoe ze zichzelf ermee kunnen ontplooien,… Daarnaast verwachten ze veel meer afwisseling.”

“De economie draait vandaag bovendien 24 uur op 24 door. Ook op dat vlak is er dus nood aan meer flexibiliteit. De digitalisering kan dit voor een stuk opvangen.”

“Contracten en statuten zullen hierdoor flexibeler worden. Vandaag kampen we ook met een veroudering van de actieve populatie. We zullen dus creatief moeten zijn met bv. migratie, robotisering,… Dat is een uitdaging, maar het biedt zeker ook opportuniteiten. Ik geloof alvast sterk in de combinatie.”

Hoe staat het vandaag met de vertegenwoordiging van vrouwen op de werkvloer?

“Er zijn absoluut nog uitdagingen op het vlak van gelijke verloning voor dezelfde job, maar toch denk ik dat we al heel wat stappen hebben gezet.”

“Vandaag studeren er meer vrouwen af voor hogere functies dan mannen. Er staat enorm veel jong talent klaar. Het blijft echter een uitdaging om hen te laten doorgroeien naar de hogere niveaus van bedrijven en organisaties. Vandaag is participatief leiderschap nochtans heel belangrijk, en net die managementstijl is op het lijf van vrouwen geschreven.

“Daarom geloof ik dat we de komende jaren een sterke groei zullen kennen van het aantal vrouwelijke leiders.”

Hoe belangrijk is levenslang leren?

“Ik ben een grote voorstander van levenslang leren. Zo nemen wij van onze kant het initiatief om regelmatig opleidingen te organiseren. Maar werknemers moeten ook investeren in zichzelf. Het is een goed idee om iedere maand een bepaald percentage van je loon te spenderen aan bijleren. Helaas is er nog maar bij weinigen een sense of urgency.”

Zowel werknemers als werkgevers zijn er zich onvoldoende van bewust dat bepaalde jobs morgen volledig zullen verdwijnen.

“Er worden enorm veel opleidingen aangeboden, maar zowel werknemers als werkgevers zijn zich onvoldoende bewust dat bepaalde jobs morgen volledig zullen verdwijnen. Het is aan de werkgevers om samen met de overheid en het onderwijs te sensibiliseren.”

“Mensen moeten een levensplan maken en zich goed bewust zijn of hun job toekomst biedt. De centra voor loopbaanbegeleiding zijn hier alvast mee bezig. Maar ook in het onderwijs zou men er meer aandacht voor moeten hebben.”

Hoe kan men young professionals binden aan het bedrijf?

“De war for talent woedt in volle kracht. De grootste uitdaging is bijgevolg om de juiste mensen te rekruteren en te selecteren. Als je een goed team hebt, dan wil je die dus binden door ze te enthousiasmeren en te motiveren om voor jouw bedrijf te gaan.”

“Retentie is met andere woorden enorm belangrijk. Het helpt alvast om consistent en over een lange termijn een bepaalde cultuur en waarden aan te bieden die ervoor zorgen dat mensen met plezier voor je blijven werken.”

“Vooral jongeren hechten steeds meer belang aan cultuur en waarden, inspraak, hoe je omgaat met de planeet en met mensen, enz. Vinden ze op dat vlak een match met jouw bedrijf, dan zullen ze alles geven om samen de vooropgestelde doelen te halen.”

“De rol van HR is dus veel strategischer geworden dan vroeger, toen de nadruk nog lag op administratie. HR zorgt voor een versterking van het bedrijf door werknemers enthousiast en gemotiveerd te houden.”

Next article