Skip to main content
Home » Strategic HR » Loopbaan coaching als competitief voordeel voor organisaties
Sponsored

Organisaties hebben te kampen met enorme uitdagingen. Interne mobiliteit van medewerkers is een sterk competitief voordeel in een VUCA context. Interne loopbaan coaching faciliteert deze mobiliteit en creëert betrokken en multi-inzetbare medewerkers. Een gesprek met Marieke Genard, coach bij Werk met Zin.

avatar

Marieke Genard

Coach bij Werk met Zin

De individuele noden in kaart

“De tijd dat je een werknemer kan aanwerven voor een bepaalde functie is voorbij. Organisaties, teams en functies evolueren zo snel, omdat ze moeten mee veranderen met de veranderlijke context waarin organisaties opereren. De tijd dat je afscheid neemt van werknemers die niet meer in het plaatje passen en nieuwe medewerkers aanwerft die wel passen, is ook voorbij.”

“De krapte op de arbeidsmarkt voor vele beroepen, en de “corporate governance” gedachte, ook op het vlak van HR, laten dit niet meer toe. Het maximaal benutten van het potentieel van eigen medewerkers en hen proactief begeleiden in hun loopbaan zijn de oplossing. Als een organisatie er in slaagt om de interne mobiliteit van haar medewerkers te vergroten dan creëert het een enorm competitief voordeel. Interne loopbaanbegeleiding is daarbij dé oplossing.”

“Loopbaanbegeleiding is een individueel proces. Het vinden van de juiste functie is afhankelijk van een veelheid aan aspecten die persoonlijk fel kunnen verschillen. De ene functie kan een bepaald persoon veel voldoening schenken, terwijl een ander er absoluut niet gelukkig van wordt.”

“De aard van een persoon is ook bepalend. Ben je bijvoorbeeld een doener of eerder een denker? Hou je van korte termijn resultaat of werk je graag aan langdurige projecten? Wat zijn de persoonlijke waarden en passies van iemand?… Loopbaan coaching brengt al deze individuele voorkeuren in kaart.”

“Door alles onder woorden te brengen, komt er vaak ook een meer helder zicht op wat er wel goed zit. Soms kan het verleggen van enkele cruciale accenten voldoende zijn om iemand weer helemaal bevlogen in zijn job te zetten, maar evengoed zijn er drastische keuzes die gemaakt moeten worden. In ieder geval: zaken bespreekbaar maken zet veel in beweging.” 

Vertalen naar de werkvloer

“Zodra de bevindingen vanuit de loopbaan coaching verwoord worden tegenover de juiste persoon op de werkvloer, vaak de leidinggevende en/of HR, zet je dingen in beweging. Leidinggevenden weten nu beter waaraan er extra aandacht kan worden besteed. Ook het in gesprek brengen met collega’s kan dingen die vastzitten op de werksituatie weer doen stromen.”

“De zaken die naar boven komen in een loopbaanbegeleidingstraject vormen immers cruciale inzichten over het functioneren van een individu, maar zegt ook vaak iets over een team. Het delen ervan kan bijdragen tot een verbetering voor zowel het individu als voor de collega’s en het bedrijf.”

“De individuele werknemer wordt begeleid om het heft in handen nemen en de nodige stappen te ondernemen. We concretiseren samen waar het schoentje wringt… en hoe het dus beter kan passen.”

Levenslang leren

“Loopbaanbegeleiding stimuleert ook levenslang leven. Doordat mensen een helderder beeld krijgen van waar ze naartoe willen met hun carrière, krijgen ze ook een beter zicht op de bouwstenen die ze nodig hebben om er te geraken zoals bijvoorbeeld opleidingen of nieuwe ervaringen.”

“Het perspectief van te weten waarheen, werkt ook motiverend. We merken vaak dat mensen enorm deugd hebben van het idee om hun loopbaan volledig in handen te hebben. Ze geven zelf de richting aan en de zoektocht naar oplossingen verloopt efficiënter. Dit is voor bedrijven een enorm goede zaak: het volledige potentieel van de werknemer wordt hierdoor aangeboord.”

Leren onder woorden brengen

“Het is niet altijd evident voor een werknemer dit soort zaken aan te kaarten. Daarom wordt er tijdens een loopbaanbegeleidingstraject ook voldoende aandacht besteed aan de voorbereiding van dergelijke gesprekken. Als iemand weet wat hij nodig heeft, kan hij het ook beter toelichten.”

“We leren ook om te gaan met de eventuele angst waarmee het vooruitzicht op zo’n gesprek gepaard gaat. Wat hierbij zeker helpend is, is het oplijsten van wat mensen er allemaal bij te winnen hebben. Het verschil tussen de huidige situatie en het vooruitzicht om opnieuw bevlogen in je job te zitten, werkt doorgaans erg motiverend.”

Burn-out preventie

“Het hebben van een perspectief maakt het makkelijker om vol te houden; de uitzichtloosheid kan worden doorbroken. Dit is erg helpend bij het vermijden van werk-gerelateerde klachten of zelfs een burn-out. Dit perspectief kan liggen bij een betere afstemming van de job-inhoud aan de persoonlijke noden, maar evengoed is soms een vertrek de beste oplossing.”

“In ieder geval komt er een oplossing voor zowel het bedrijf als de werknemer. Langdurige afwezigheid door ziekte is voor niemand een goede zaak. Uiteraard wordt er eerst gekeken naar een optimalisatie in de bestaande job, maar wanneer er drastische beslissingen worden genomen, zorgt job coaching voor perspectieven die het zwarte gat vermijden.”

“De belangrijkste voorwaarde is veiligheid: werknemers moeten met hun bekommernissen kunnen aankloppen bij leidinggevenden die bereid zijn er echt naar te luisteren. Wanneer dit vertrouwen ontbreekt, wordt het moeilijk. “

“Meer en meer doen organisaties beroep op loopbaancoaching. Het werkt preventief en proactief. Op die manier blijven medewerkers inzetbaar en wordt de organisatie meer wendbaar, omdat medewerkers intern meer mobiel worden om hun loopbaan uit te bouwen.”

Next article