Skip to main content
Home » IT-Solutions » Digitale innovatie krijgt alle kansen dankzij open automatiseringsplatform
IT-Solutions

Digitale innovatie krijgt alle kansen dankzij open automatiseringsplatform

Standaardisering en automatisering helpen om de fouten al op voorhand uit upgrades te halen.

Digitale innovatie gaat hand in hand met een open source automatiseringsplatform. “Dat is niet enkel voordelig voor het bedrijf op zich, maar ook voor de IT’ers die ermee aan de slag gaan”, zeggen Stef Schampaert (Country Manager Red Hat Belgium & Luxemburg) en Peter Dens (Managing Director van Kangaroot).

Tekst: Joris Hendrickx

Hoe belangrijk is automatisering in het kader van innovatie?
Stef Schampaert.

Schampaert: “Automatisering is één van de belangrijkste pijlers om klanten te helpen in hun digitaliseringsproces. Het krijgt dan ook een alsmaar groter belang. Maar eigenlijk hangt automatisatie ook onherroepelijk samen met standaardisatie en innovatie. Je kan nu eenmaal niet innoveren zonder eerst te standaardiseren en automatiseren. Helaas hebben veel bedrijven echter nog steeds een mengeling van verschillende automatisatietools. Er moet dus meestal eerst worden gestandaardiseerd om de automatisatie beter tot haar recht te laten komen. Ons automatisatieplatform Ansible werkt daarom niet enkel vanuit de infrastructuurlaag, maar richt zich ook op de netwerklaag, de applicatielaag en de securitylaag.”

Waarom is dat ook voordelig voor de IT’ers van bedrijven?

Dens: “Een platform zoals Ansible zorgt voor een standaard binnen de organisatie, waardoor nieuwe IT’ers er sneller mee weg zijn en makkelijker het overzicht kunnen behouden. Bovendien zullen organisaties met minder mensen meer dingen gedaan krijgen. IT’ers zullen hierdoor immers minder repetitieve en saaie taken moeten uitvoeren, en zich meer kunnen richten op leuke taken met een grotere meerwaarde. En dat heeft dan weer een positieve impact op het aantrekken en behouden van die schaarse talenten.”

Schampaert: “IT’ers zullen inderdaad zo meer tijd overhouden om innovatieve dingen te doen die een grotere impact hebben voor het bedrijf.”

In welke zin helpt automatisatie om het risico op fouten te minimaliseren?
Peter Dens.

Dens: “We leven vandaag in een economie waar je als bedrijf 24/7 online moet zijn en je tools en e-commerce te allen tijde beschikbaar moeten zijn. Er is dus geen tijd meer om servers offline te halen of uit te schakelen voor herstellingen of upgrades. Standaardisering en automatisering helpen om de fouten al op voorhand uit zulke upgrades te halen. Op een platform zoals Red Hat Ansible kunnen deze immers eerst in een testomgeving worden gedraaid. In het licht van e-commerce kunnen standaardisering en automatisering bovendien helpen om snel op te schalen wanneer er plots een sterke groei in de vraag is door bijvoorbeeld Black Friday, Kerstmis of de soldenperiode. De bijkomende servers die dan moeten worden ingeschakeld, kunnen immers gewoon een kopie zijn van de reeds bestaande. Hierdoor daalt opnieuw de kans op fouten.”

Hoe werkt een automatiseringsplatform zoals Ansible eigenlijk?

Dens: “Hiermee krijgen IT’ers via een overzichtelijke receptuur een duidelijk beeld van hoe een IT-infrastructuur in elkaar zit en werkt. Die receptuur kan ook makkelijk verder worden gefinetuned in de testomgeving en dan worden geupdatet. Bovendien kunnen meerdere mensen tegelijk aan de receptuur werken en wordt ook bijgehouden wie ze gebruikt en op welke machine. Ze kan ook over verschillende systemen heen gebruikt worden. Loopt er toch iets mis, dan kan makkelijk en snel worden teruggeschakeld naar de vorige receptuur.”

Schampaert: “Binnen Ansible noemen we dat ‘playbooks’. Deze zijn enerzijds opgesteld in een makkelijk begrijpbare taal en anderzijds gestandaardiseerd zodat diverse automatiseringen (infrastructuur, applicaties, netwerken, security, cloud,…) vanuit dit ene platform makkelijk kunnen worden doorgevoerd.”

In het licht van e-commerce kunnen standaardisering en automatisering helpen om snel op te schalen wanneer er plots een sterke groei in de vraag is.

Hoe belangrijk is het open source karakter van Ansible?

Schampaert: “Als open source bedrijf kan Red Hat met veel bedrijven samenwerken om bepaalde zaken te automatiseren en samen te brengen in een automatiseringshub. Daarin kunnen dan alle ‘playbooks’ van onze partners verzameld en ter beschikking gesteld worden, zodat IT’ers ze onmiddellijk kunnen inzetten in hun eigen bedrijf. Ook de samenwerking tussen Red Hat en Kangaroot is ontstaan vanuit die open source filosofie. Kangaroot is immers opgericht om open source ontwikkeling te ondersteunen bij bedrijven. Het is dus een natuurlijke samenwerking van twee bedrijven die zich volledig richten op open source ontwikkeling.”

Dens: “Onze historiek loopt inderdaad parallel. Kangaroot is intussen meer dan twintig jaar actief in de open source wereld en onze eerste partner was toen Red Hat. Zij zorgen voor de ‘enterprise readiness’ van de open source code, terwijl wij ervoor zorgen dat het opnemen ervan bij klanten sneller kan verlopen door hen praktisch te ondersteunen gedurende heel dit proces.”

Welk potentieel zien jullie nog voor dit platform?

Schampaert: “In de toekomst zal artificiële intelligentie een steeds grotere rol spelen binnen de automatiseringslaag van Ansible, zodat deze nog intelligenter, automatischer, foutlozer en predictiever wordt.”

Dens: “Veel problemen zijn al eens eerder voorgevallen én opgelost, en kunnen dus op basis van vooringestelde parameters worden voorspeld en opgevangen door een geautomatiseerd platform. Zo zullen IT’ers minder crisisingrepen moeten doen. Op vlak van predictie is er dus inderdaad nog veel potentieel.”

Next article