Home » Innovatie in de bouw » “Toekomstbestendig bouwen vraagt om nieuwe aanpak”
Innovatie

“Toekomstbestendig bouwen vraagt om nieuwe aanpak”

Rollercoaster Bellewaerde.
Rollercoaster Bellewaerde.
Rollercoaster Bellewaerde.

Maarten Tavernier

CEO

Architecten TIDES, Engineers & Architects

Onze manier van wonen en werken evolueert steeds sneller. Dat heeft een grote impact op de manier waarop architecten bouwprojecten concipiëren en aansturen.

Welke impact heeft de digitalisering op uw sector?

Tavernier: “We evolueren steeds meer naar een multidisciplinaire aanpak waarbij naast het architecturale aspect ook technieken, comfort, duurzaamheid en beleving worden geïntegreerd. Om deze complexiteit te kunnen beheersen, maken we gebruik van BIM (building information modeling) én betrekken we andere partijen met complementaire disciplines. Dat betekent dat we bouwexperten en partners mee opnemen in het bouwteam, zoals akoestiek, energie, enz. maar ook producenten en soms aannemers. »

« TIDES is uitgebreid multidisciplinair. Daarnaast vragen de gebruikers steeds meer naar een actief beheer van het gebouw na de ingebruikname. Het belang van een dergelijk beheer is recht evenredig toegenomen met de complexiteit van de geïnstalleerde technieken en de wetgeving ter zake. Het is dus cruciaal dat van bij het ontwerp van het gebouw rekening wordt gehouden met dit beheer. Steeds meer bedrijven bieden systemen aan voor een integraal beheer waarin de technieken zijn opgenomen en op één platform gemonitord worden. Deze manier van werken zit bij TIDES ingebakken bij de aanvang van elk project.”

“Voor ons als architect komt het er op aan om tijdens het ontwerpproces deze topics met de opdrachtgever grondig te bespreken, met de bedoeling deze informatie te verwerken. BIM staat zowel voor building information modeling, als voor building information management. De voordelen hebben we gemerkt bij het ontwerp en de bouw van Rollercoasters in Bellewaerde, 3D-gerekend en -getekend met als gevolg een snelle plaatsing tegen optimale kost.”

Welke rol zal het internet of things spelen?

“Het internet of things zorgt ervoor dat alles wat automatisch meetbaar en stuurbaar is van op afstand kan opgevolgd en bijgestuurd worden. Daarbij denk ik aan licht, temperatuur, CO2, enz. De meerkost voor de gebruiker weegt op tegen de voordelen op lange termijn zoals comfort en onderhoud. Momenteel is deze aanpak nog niet ingeburgerd in onze sector, maar het is onafwendbaar. »

« Aangezien we met BIM al beschikken over een virtueel model en alle inherente data, is het een logische stap om daar een performant systeem aan te koppelen dat technieken automatisch beheert en beheerst. Wij passen deze innovatie reeds toe in onze kantoor- en industriegebouwen.”

In welke zin is de insteek veranderd?

“Vandaag is de focus verschoven van het gebouw naar de gebruiker. Hoe kunnen de mensen beter wonen en werken in een aangenamere omgeving? En hoe kunnen wij daar als architecten oplossingen voor bieden? Dit is de missie van TIDES. »

« Bij complexere projecten betekent dit dat we activiteiten moeten clusteren in één overkoepelend gebouw – ook dat is een trend. Dat opent voor ons meteen ook nieuwe uitdagingen om een beroep te doen op haar multidisciplinaire aanpak, die dan uitgebreid wordt naar samenwerking met bijvoorbeeld landschapsarchitecten of bouwexperts, met als gevolg een grote impact op hoe wij gebouwen ontwerpen. »

Vandaag is de focus verschoven van het gebouw naar de gebruiker. Hoe kunnen de mensen beter wonen en werken in een aangenamere omgeving?

« Bovendien stellen we ons alsmaar vaker op in de plaats van de bouwheer of gebruiker. We denken steeds beter mee over andere noden dan louter de bouw en houden in ons ontwerpproces steeds meer rekening met aspecten zoals financiering en fasering. Dat vraagt uiteraard om de juiste competenties, zoals een goed begrip van bijvoorbeeld bedrijfsvastgoed, de process flow van een fabriek, enz. Zo komen we tot een benadering die alle aspecten die voor de opdrachtgever belangrijk zijn integreert.”

Welke invloed heeft de bouwshift?

“Tien jaar geleden was het normaal om op een braakliggend terrein een industriële hal te bouwen. Vandaag springt men oordeelkundiger om met grond. Hierdoor gaat men verschillende functies clusteren en stapelen in een doorgedreven verticale integratie. »

« De stedelijke werkplaatsen die recent door de stad Poperinge werden opgetrokken zijn een schoolvoorbeeld van onze visie hierop: ateliers op de eerste verdieping en kantoren en een restaurant op de verdiepingen erboven. Dan is het echter belangrijk om van bij het eerste gesprek het gebruik van het gebouw en de eisen van de opdrachtgever uitgebreid in kaart te brengen. Een dergelijke inventaris maakt het mogelijk om doelgericht tewerk te gaan en qua budget en qua timing de optimale keuzes te maken. TIDES denkt hierbij altijd in oplossingen.”

Hoe ziet u dit verder evolueren?

“Een gebouw zal altijd uit bakstenen blijven bestaan, maar het evolueert naar een schil die alles integreert: wonen en werken, gebruiken en beleven,… Het belang van innovatieve technieken bij deze integratie zal blijven toenemen. Zowel de normen als de gebruikerseisen zullen strenger worden. Dat zorgt voor uitdagingen, maar voor een bureau als het onze zijn dit vooral opportuniteiten. Het komt erop aan toekomstgericht te ontwerpen met optimaal gebruik. Zo bouwen we ook aan meerwaarde voor onze opdrachtgever. TIDES, als architecten en ingenieursbureau, denkt vooruit.”

Next article