Home » Innovatie in de bouw » Resultaatsgarantie dankzij geïntegreerde samenwerking
Innovatie

Resultaatsgarantie dankzij geïntegreerde samenwerking

Tom Van Put

COO en bestuurder

Ibens

Bouwpartijen die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, dat is wat een opdrachtgever vraagt. Gesprek met Tom Van Put, COO en bestuurder van Ibens.

Tekst: Joris Hendrickx

Welke uitdaging stelt zich vandaag in de bouwsector?

“Als je vandaag als opdrachtgever in de bouw een beroep doet op bouwprofessionals, dan moet je zekerheid kunnen verwachten. Helaas zitten er traditioneel nogal wat onzekerheden in de sector ingebakken. Daarbij denk ik voornamelijk aan de planning, de kwaliteit en de kostprijs die achteraf vaak niet overeenkomen met wat op voorhand is afgesproken. De hoofdreden hiervoor is de klassieke ‘bouwkolom’. Bovenaan vind je ontwerpers, en onderaan een toegewezen aannemer. »

« Nu schuiven de verschillende partijen in die kolom een fout meestal door naar elkaar, waarvoor de opdrachtgever uiteindelijk de prijs betaalt. Er is echt nood aan een verdere professionalisering van de bouwpartijen, en dan vooral wat betreft hun verhouding ten opzichte van elkaar.”

Dankzij een geïntegreerde aanpak liggen meteen ook de kost, planning en kwaliteit vast, want de partijen nemen hier samen de gedeelde verantwoordelijkheid voor op.

Wat moet er dan precies veranderen?

“De kolom moet kantelen: de bouwpartijen moeten naast elkaar komen te zitten. Zo creëer je de mogelijkheid om echt van elkaar te leren en partners te worden in een nauw samenwerkend team. Daarbij wordt best gewerkt met een geïntegreerd contract waarbij de ontwerpers en aannemers samen oplossingen bedenken voor het vraagstuk en het programma van eisen van de opdrachtgever. Ze leggen daarbij elk hun kennis op tafel, zodat sterker onderbouwde oplossingen kunnen worden voorgesteld. »

« Dankzij deze geïntegreerde aanpak liggen meteen ook de kost, planning en kwaliteit vast, want de partijen nemen hier samen de gedeelde verantwoordelijkheid voor op. We zien om die reden design & build-contracten, vaak als mededingingsprocedure met onderhandeling via de wet op de overheidsopdrachten, sterk aan belang toenemen.”

Hoe passen jullie dit concreet toe?

“Met onze andere aanpak kunnen we op voorhand het resultaat garanderen. Daarom maken wij ook gebruik van building information modelling (BIM). Dat is voor ons geen doel op zich, maar een tool om een resultaatsverbintenis aan te gaan. »

« Verder betrekken wij meteen ook alle ketenpartners zoals leveranciers en producenten. We trekken de ketenintegratie door, zodat we meer kennis opbouwen van de hele productieketen. Op basis daarvan kunnen we ons ontwerp enten op wat er efficiënt, maximaal gepreassembleerd, kan worden gemaakt én kunnen we dit beter laten aansluiten bij nieuwe innovaties vanuit de productieketen.

Next article