Home » Innovatie in de bouw » Ook de architect moet meer (durven) ondernemen
Innovatie

Ook de architect moet meer (durven) ondernemen

De architect als homo universalis die alles alleen doet en een onderneming op zichzelf is, behoort stilaan tot het verleden.

Architecten beschouwen hun job als een sociale roeping en zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar alleen architectuur, een website en wat mond-tot-mondreclame volstaat vandaag de dag niet meer om klanten aan te trekken en opdrachten binnen te halen.

In de relatie met de professionele, maar ook met de particuliere opdrachtgever moet de architect zich niet alleen opstellen als ontwerper, maar ook als ondernemer. Een creatieve duizendpoot die het commerciële aspect beheerst en manager is van zijn eigen onderneming. Iemand die inzet op rendabiliteit en nacalculatie, en nadenkt over het financiële plaatje van zijn activiteit.

Nieuwe businessmodellen

Bouwen is meer en meer een zaak van professionele opdrachtgevers. Waar de particuliere markt in 2000 nog goed was voor bijna 60% van de bouwvergunningen, is dat aandeel vandaag in handen van projectontwikkelaars en grote bouwbedrijven. Gezien die evolutie in de bouwsector en het bouwproces is er een steeds groeiende interesse voor en vraag naar nieuwe businessmodellen, denk maar aan bouwteams, PPS (publiek-private samenwerkingen) en DBFM (design, build, finance, maintenance).

Nieuwe businessmodellen met goed gefundeerde relaties tussen architecten, projectontwikkelaars en opdrachtgevers helpen de bouwkwaliteit te verhogen en budgetten onder controle te houden. De architect moet er wel over blijven waken dat zijn onafhankelijkheid in elk businessmodel steeds gegarandeerd blijft.

De moderne architect heeft economische skills en weet hoe hij zichzelf in de markt zet.

Van homo universalis naar architect-ondernemer

Binnen het beroep is er ook een duidelijke shift van architect-generalist naar architect-specialist. De architect als homo universalis die alles alleen doet en een onderneming op zichzelf is, behoort stilaan tot het verleden. Vandaag zien we in Vlaanderen veel meer samenwerkingsverbanden tussen architecten en een grote groep middelgrote kantoren met meer dan twintig mensen in dienst, elk met hun eigen discipline.

Vooral voor beginnende architecten is het interessanter om aan te takken bij een bestaand bureau en hierbinnen een rol te vervullen die hen het best ligt in plaats van volledig op eigen houtje te beginnen werken. Een grote verscheidenheid aan disciplines en specialisaties binnen eenzelfde bureau verhoogt de kwaliteit van het geleverde werk en laat iedereen toe om te doen wat hij of zij graag doet.

Orde van Architecten

De moderne architect heeft economische skills en weet hoe hij zichzelf in de markt zet. Hij heeft een uitgebreid netwerk, kan terugplooien op een goede work-life balance en denkt in functie van de consument. De Orde van Architecten wil elke architect dan ook oproepen om zich (nog) beter in de markt te zetten en meer in te zetten op ondernemerschap als fundamenteel onderdeel van zijn bedrijf.

Next article