Home » Innovatie in de bouw » “Echt duurzaam innoveren kan enkel met oog voor de menselijke factor”
Innovatie

“Echt duurzaam innoveren kan enkel met oog voor de menselijke factor”

Didier Cartage

Algemeen directeur

VBA

Als vertegenwoordiger van de grote bouwondernemingen wil VBA de drijvende kracht zijn achter de innovatie bij haar leden. Meer uitleg door algemeen directeur Didier Cartage.

Vanuit onze werkgroepen reiken wij concrete antwoorden aan op de uitdagingen die onze bedrijven moeten aangaan. De grote bouwbedrijven in België innoveren op duurzame wijze, zoals blijkt uit onze nieuwe campagne, ‘More than Building’. Zo verbinden wij ons ertoe om het bouwproces te verduurzamen en materialen te gebruiken die bijdragen tot betere milieuprestaties. We voeren een afvalreductie- en energiebesparingsbeleid, en investeren voortdurend in onderzoek en ontwikkeling en digitale technologie.

Het belang van digitalisering

De VBA-leden zijn zich bewust van het belang van digitalisering en het is onze missie om hen te begeleiden in die noodzakelijke transitie. Een van de doelstellingen betreft het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze manier van werken en onze bouwwerken. Daarom ontwikkelen wij een model dat artificiële intelligentie gebruikt om de vordering van een werf te toetsen aan het theoretische of BIM-model.

Door een veralgemeend gebruik in onze ondernemingen van een applicatie zoals LetsBuild, kunnen we alle processen van een werf onderling koppelen en zo de werkomgeving veiliger en efficiënter maken. Een ander lopend project, DeliverApp, zal eveneens het leven van menig werfleider veranderen. Met deze app zal men het leveringsproces kunnen digitaliseren. Dat is een stap in de richting van digitaal factureren, waardoor de administratieve last voor de medewerkers op de werf vermindert.

Maar wat betekent een betere werkomgeving zonder een betere leefomgeving? Precies daarom zijn de grote bouwbedrijven bereid om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen op het gebied van de kringloopeconomie.

Digitalisering zorgt voor bijkomende jobs en helpt ons om de mens centraal te blijven stellen.

De mens centraal

De digitalisering maakt onze ondernemingen aantrekkelijker, maar iedere onderneming is zich ervan bewust dat de medewerkers haar belangrijkste kapitaal vormen. Om haar leden te ondersteunen, creëerde VBA daarom het programma ‘Build with Joy’, een actieplan met de focus op het versterken van de mentale weerbaarheid, de vitaliteit en de energie op de werkplaats. U merkt het: wij grijpen de uitdaging van de digitalisering met beide handen aan. Dat biedt ons ook nieuwe perspectieven.

Digitalisering zorgt voor bijkomende jobs en helpt ons om de mens centraal te blijven stellen. Want echt duurzaam innoveren kan enkel met oog voor de menselijke factor. En daarvoor kunt u altijd rekenen op de grote Belgische bouwbedrijven. Vandaag en morgen.  

Next article