Home » Innovatie in de bouw » “Bouwsector heeft nood aan slimme talenten uit verschillende disciplines”
Innovatie

“Bouwsector heeft nood aan slimme talenten uit verschillende disciplines”

Marc Dillen, directeur-generaal - Vlaamse Confederatie Bouw.
Marc Dillen, directeur-generaal - Vlaamse Confederatie Bouw.
Marc Dillen, directeur-generaal - Vlaamse Confederatie Bouw.

De bouwsector transformeert stilaan naar een innoverende technologie-integrator. Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, legt uit welke uitdagingen deze evolutie met zich meebrengt.

Ook bouwbedrijven schakelen nu robots in, doen aan 3D-printing, zetten virtual, augmented en mixed reality in en maken gebruik van drones en sensoren. De infrastructuursector blijkt voor drones zelfs een potentieel van 47% van de markt te bieden. Het gebruik van die instrumenten geraakt in de bouw vooralsnog bij een aantal voorlopers ingeburgerd. Maar die zetten de toon voor de toekomst.

Building information modelling

Neem de digitalisering van de bouwprocessen. Die was twee jaar geleden nog een voorrecht van enkele voorlopers. Maar intussen is uit onze enquête gebleken dat steeds meer bouwbedrijven kunnen omgaan met e-facturatie, gebruikmaken van building information modelling (BIM) en het werfdossier via een tablet op de werf beschikbaar stellen. Eerst virtueel bouwen en daarna het virtuele model omzetten in de realiteit wordt de toekomst met als sluitstuk de opmaak van digitale tweelingen van gebouwen. Dat moet in de uitvoeringsfase de faalkosten reduceren en daarna de exploitatie van het gebouw vergemakkelijken.

Internet of things

In gebouwen evolueren we steeds meer naar objecten die bijleren op grond van de leefgewoonten van bewoners en gebruikers en die op de analyse van big data steunen (het zogenaamde internet of things). Op het vlak van energie zien we met de sterke groei van hernieuwbare energie een gelijkaardige tendens naar interconnectie. Dat is enerzijds het gevolg van de uitgebreidere gecombineerde toepassingen van PV-panelen en warmtepompen en anderzijds van de ruimere buffermogelijkheden in huisbatterijen en buffervaten. Gebouwen zullen steeds beter de zelf geproduceerde energie kunnen sturen naargelang de vraag en aanbod op het elektriciteitsnet.

Eerst virtueel bouwen en daarna het virtuele model omzetten in de realiteit wordt de toekomst met als sluitstuk de opmaak van digitale tweelingen van gebouwen.

Building as a service

Bouwbedrijven willen nu ook een duidelijke meerwaarde betekenen voor hun klanten binnen het overkoepelende concept van ‘building as a service’. Op basis van het toenemende volume lokaal geproduceerde hernieuwbare energie ontstaan ook nieuwe businessmodellen voor de uitbouw van slimme wijken, bijvoorbeeld in het kader van lokale energiegemeenschappen. Bouwbedrijven willen hierin een vooraanstaande rol vervullen.

War for talent

De bouw profileert zich dus steeds meer als een innoverende technologie-integrator en heeft daarvoor steeds meer slimme talenten nodig uit diverse disciplines. Meer dan ooit wordt de sector een cruciale factor bij de realisatie van energie- en klimaatplannen. Het doel is nu om de jongeren die een beroepskeuze moeten maken hiervan bewust te maken. Vandaar dat de Vlaamse Confederatie Bouw besloten heeft om een imagocampagne op te starten vanuit de innoverende rol die de bouw nu vervult, en vanuit de maatschappelijke relevantie die de sector heeft. De aftrap vindt plaats op 12 mei in het congrescentrum van Lamot te Mechelen. Meer informatie vind je op vcb.be.

Next article