Skip to main content
Home » Future of IT » “DevOps geeft IT een strategische rol binnen je bedrijfsstructuur”
Future of IT

“DevOps geeft IT een strategische rol binnen je bedrijfsstructuur”

DevOps heeft een impact op alle lagen van een onderneming.
DevOps heeft een impact op alle lagen van een onderneming.
DevOps heeft een impact op alle lagen van een onderneming.

Steeds meer bedrijven beseffen dat ze verder moeten gaan dan het implementeren van IT-tools op zich en denken na hoe DevOps voor hen een meerwaarde kan betekenen. “DevOps heeft een impact op alle lagen van een onderneming. De processen en de organisatie moeten helemaal opnieuw worden bedacht”, zeggen Patrick Dewael en Dries Dams van BRYXX.

Patrick Dewael.

“DevOps is een werkwijze waarbij we de silo’s van de IT-organisatie (business, security, netwerk, database, operations,…) trachten te doorbreken om zo meer als één organisatie naar buiten te komen die samenwerkt aan één oplossing. Om dat te realiseren, zetten we sterk in op cultuur en automatisatie. Uiteraard komt daar ook technologie bij kijken. Bij development praten we dan bijvoorbeeld over continuous integration & delivery, terwijl het bij de operations gaat over configurations management. Wat betreft security is continuous compliancy erg belangrijk en vanuit maintenance-oogpunt evolueren we naar self healing systems. In slimme steden kan dat ervoor zorgen dat systemen zichzelf monitoren en zelfs onderhouden en herstellen. De afgenomen nood aan menselijke tussenkomst, de strakke structuur en standaardisatie leveren daarbij een aanzienlijke besparing op.”

Dries Dams.

Process over tooling

“DevOps gaat breder dan een scrum en kan dus enkel volledig worden uitgebouwd wanneer je de hele organisatie aligneert op de processen. We kijken daarom samen met bedrijven hoe zij waarde bieden aan hun klanten en welke IT-processen daar achter zitten. Zo zien we vervolgens waar de organisatie van het bedrijf een obstakel vormt om deze processen en alles hierachter nog sneller en beter te propageren naar de klant toe. Dat resulteert in een snellere go-to-market, een webshop die sneller up-to-date kan worden gehouden of een gemeentelijke administratie en website die veel sneller kunnen inspelen op wijzigingen in de wetgeving.”

IT krijgt strategische rol

“We trekken het tegenwoordig zelfs nog verder open dan DevOps. IT staat immers ten dienste van de business. Steeds vaker zien we daarom dat de administratieve en commerciële diensten mee worden betrokken. Zo wordt heel duidelijk wat de doelen en de missie van het bedrijf zijn, en hoe IT dat kan ondersteunen. Door de bruggen tussen IT en de business te verbreden, krijgt IT een meer strategische rol. Het is cruciaal geworden in de businessprocessen, waardoor het enkel maar pijnlijker wordt wanneer deze niet gealigneerd blijkt met de business. De partijen die in staat zijn om de doorstroom van data naar de business te versnellen en te verbeteren, zijn de winnaars.”

Next article