Skip to main content
Home » Future of Finance » Productie van reglementaire rapporten wordt minder complex
Sponsored

Klaas Van Imschoot

Director b.fine

De productie van reglementaire rapporten is een complex proces voor banken omdat er heel wat data van een aanvaardbare kwaliteit voor nodig is. Gelukkig hoeft dat dankzij innovatieve diensten en tools niet meer zo’n grote uitdaging te zijn.

Tekst: Joris Hendrickx

Van Imschoot: “Drie jaar geleden hebben Bert De Vriendt en ik b.fine opgericht omdat we merkten dat er nood was aan een onafhankelijke speler. Eén die niet alleen de rapporteringen opgelegd door de regelgever (Nationale Bank Van België, European Banking Authority,…) van banken begrijpt, maar eveneens in staat is om de onderliggende data te identificeren en de vereiste data modellen en data flows te implementeren.”

“Om daaraan te beantwoorden hebben we een multidisciplinair team samengesteld dat in staat is om de brug te vormen tussen business en IT, alsook de nodige wijzigingen door te voeren binnen de gebruikte software.”

Compliant zonder zorgen

“Daarnaast merkten we dat banken het steeds moeilijker hadden om geschikte mensen te vinden om het complexe proces van reglementaire rapportering te beheren en te ondersteunen. Vandaar de vraag van meer en meer banken om de productie geheel of gedeeltelijk te outsourcen. Zo kunnen de eindgebruikers zich volledig focussen op de analyse van de rapporten en de onderliggende data, terwijl wij het hele gebeuren beheren en onderhouden.”

De huidige markt maakt veel te weinig gebruik van de laatste technologische innovaties en publiek beschikbare informatie.

“Reglementaire rapportering is immers continu onderhevig aan veranderingen, waardoor het voor banken erg moeilijk en kostelijk wordt om dat nog zelf te blijven volgen. Met onze managed services ontzorgen we hen dus.”

Kostefficiënter rapporteren

“Recent heeft b.fine ook zijn eigen rapporteringsplatform gelanceerd. Er zijn verschillende redenen die ons daartoe hebben aangezet.”

“Ten eerste focussen de beschikbare software-tools enkel op wat de regelgever heeft opgelegd. Ze verliezen daarbij echter de eindgebruiker uit het oog. b.fine daarentegen stelt de eindgebruiker centraal en wil via zijn platform alle facetten van het rapporteringsproces ondersteunen.”

“Ten tweede maakt de huidige markt veel te weinig gebruik van de laatste technologische innovaties en van publiek beschikbare informatie. Door in te zetten op de nieuwste technologie, een microservices architectuur en de door regelgevers aangereikte componenten (bijvoorbeeld DPM, BIRD) optimaal te integreren, kan b.fine banken een rapporteringsplatform aanbieden met een drastisch lagere TCO (Total Cost of Ownership).”

Next article