Skip to main content
Home » Future of Finance » De geboorte van regtech
Fintech

De geboorte van regtech

Koen Vanderhoydonk

Auteur RegTechBlackBook en CEO Blanco België, Luxemburg en Duitsland

Regulatory Technology, beter bekend als regtech is ‘een relatief nieuw gebied in de financiële dienstverleningssector dat gebruikmaakt van informatietechnologie om regelgevende processen te verbeteren’. Veelal start-ups helpen bestaande financiële instellingen efficiënter met regelgeving om te gaan door nieuwe technologische oplossingen te gaan ontwikkelen.

“Regtech is meer dan een hype, het is een sterke beweging in een wereld waar regelgeving meer en meer de norm is voor de manier waarop we zaken doen. Na de financiële crisis van 2008 is er meer regelgeving in de financiële sector gekomen. Tegelijkertijd is er sprake van een toename van het gebruik van nieuwe technologie in het algemeen (bijvoorbeeld e-commerence).”

“Veel traditionele banken gebruiken nog steeds systemen uit de jaren negentig. Men noemt dit wel eens de ‘legacy’-systemen. Het is moeilijker en moeilijker om deze systemen te laten voldoen aan de moderne eisen van de klant en de nieuwe wettelijke verplichtingen.”

Fintechbedrijven

“Pure fintechbedrijven richtten zich meestal op een bepaald deel van de waardeketen en leveren hiervoor innovatieve oplossingen, maar geen totaaloplossing voor de klant om al zijn bankzaken te doen. Het is onmogelijk om de banken volledig te verlaten. Sterker nog, Fintechs hebben het vaak moeilijk om voldoende business aan te trekken om levensvatbaar te blijven. Bijvoordbeeld, hoeveel mensen gaan hun pensioenreserves volledig bij een nieuwe fintech zetten met slechts enkele jaren ervaring en minder zekerheid dan zijn/haar huidige bank. Het is voor veel fintechstart-ups een moeilijke tijd geweest om te overleven, maar enkelen zijn erg succesvol gebleken.”

“Geleidelijk aan herstelden de banken zich ook van de initiële impact na de crisis, waardoor ze weer vooruit konden kijken. Ze zijn gaan samenwerken met wie ooit hun concurrent was: fintech. Het was de geboorte van verschillende incubatie-initiatieven en interne innovatiecellen binnen de banken, wat uiteindelijk ook leidde tot financiële investeringen in verschillende fintechs. Nieuw bloed heeft de kern van de sector veranderd, zoals een sterkere focus op de klant, ‘agile’ ontwikkelen en een aanvaarding van nieuwe technologieën zoals de cloud.”

Vertrouwen en veiligheid

“Na de crisis is de toezichthouder figuurlijk opgestaan om het banken beest te temmen. Veel banken moesten gered worden en kregen financiële steun van de staat. Indirect raakte de man/vrouw in de straat bij de crisis betrokken. Zo werd de bankencrisis persoonlijk en ging het traditionele gevoel van vertrouwen en veiligheid in de traditionele bankier even  verloren. Regelgevers over de hele wereld zijn de spelregels beginnen aanpassen er zijn naar schatting duizende pagina’s nieuwe documenten geschreven met als doel transparantie te vergroten, marktefficiëntie te waarborgen en beleggersbescherming te verbeteren. Of het nu gaat om grote of kleine financiële instellingen, allen moeten ze compliant zijn met deze nieuwe wet- en regelgeving.”

Nood aan samenwerking

“Succesvolle start-ups lossen reële problemen op. Dit is de enige manier om succesvol te worden en de hevige concurrentie te overleven. Regtechstart-ups concurreren niet meer met de gevestigde banken, maar werken samen in het oplossen van wetgeving gerelateerde vraagstukken. Op deze manier is er een win-winsituatie onstaan en is regtech geboren. Anders dan fintech is regtech ook niet meer beperkt tot de financiële sector. Het wordt nu ook toegepast in verschillende andere gereguleerde industriën zoals voeding, gezondheid, gaming, e-commerce, enz.”


Oplossingen binnen 5 domeinen

1 Surveillance en monitoring

RegTech’s maken gebruik van Big Data, Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) om nauwkeurige inzichten te verkrijgen, waarschuwingen te triggeren en de naleving van de wetgeving van het personeel te verbeteren. De ambitie is te evolueren naar voorspellende risicobeheersmodellen. Het toegenomen gebruik van AI en ML creëert echter nieuwe uitdagingen voor banken, waarbij ze rekening moeten houden met inzichten en mogelijke beslissingen die door nieuwe technologieën worden genomen.

2 Klantenonboaring, Know-your-customer (KYC) en de naleving van antiwitwasregels (AML)

RegTech-start-ups en gevestigde bedrijven zijn druk bezig met de invoering van oplossingen voor klantonboarding, digitale identificatie, KYC en AML. Ze zijn zo ontworpen dat technologie het process effectiever, efficiënter en klantvriendelijker maakt.

3 Regulatory Intelligence

RegTech-bedrijven bieden op een gebruikersvriendelijke manier oplossingen aan die een realtime catalogus van regelgevende vereisten kunnen aanleggen en beheren, tijdig de banken herinneren aan wijzigingen en helpen hen te voldoen aan de verplichte herzieningsverplichtingen. Natuurlijke taalverwerking (NLP) en ML zijn de belangrijkste technologieën die worden gebruikt.

4 Rapportage en risicomanagement

Hier gaat het over het ontwikkelen van technologische hulpmiddelen voor het vergemakkelijken of automatiseren van processen die te maken hebben met de aggregatie van risicogegevens, het creëren en monitoren van risico parameters en het rapporteren aan de regelgever.

5 Risicobeoordeling van investeerders

Om cliënten passend beleggingsadvies te kunnen verstrekken, moeten ondernemingen informatie bij hun cliënten inwinnen en redelijke gedragslijnen en procedures toepassen om de risicobereidheid en tolerantie van de belegger te bepalen.

Next article