Home » Future of Finance » Regtech Vertical
Future of Finance

Regtech Vertical

Jean-François Heering

Regtech Vertical Ambassador voor Fintech Belgium

Een dertigtal fintechbedrijven zijn samen gekomen om de regtech op de kaart te zetten en om samen te gaan werken.

De fintechsector kent verschillende werelden en verschillende realiteiten. Het gaat om zowel fintechs, Tech4Fin, Insurtech, regtechs,… het gebruik van technologie om innoverende oplossingen te brengen.

Iedereen in deze wereld heeft zijn eigen noden. Het doel van regtech Vertical is om naar voor te brengen dat samen altijd beter is dan alleen. We zijn immers allemaal een stukje van de puzzel van regtech-oplossingen.

Beyond boring

Het doel van de Vertical is om samen oplossingen te vinden zodat regulatoren beter kunnen besturen. Dit zorgt voor een positieve klantervaring, meer transparente relaties en uitwisselingen, beperking van risico’s, marktstabiliteit en integriteit.

Door het gebruik van de technologie kunnen moeizame taken die veel tijd vragen geautomatiseerd worden.

Om zulke oplossingen te bieden, hebben de leden van de Vertical ervoor gekozen om samen te gaan zitten, te spreken en te luisteren.

De Vertical heeft vandaag drie doelstellingen:

1De interesse van regtech als een invloedgroep promoten en aan te moedigen, zichtbaarheid geven over wat de bedrijven doen en aanbieden, wat ze positief op de markt brengen, binnen België en naar het buitenland.

2 Een platform zijn om alle de betrokken partijen rond de tafel te brengen en te begrijpen (de wetgevers en de regelgevende instellingen, de regtechbedrijven, de data- en techproviders, de financiële instellingen, de consultingbedrijven die services rondom regulatie aanbieden,…).

3 Onze samenwerking aandacht geven door ervaringen, kennis en informatie te delen en te verspreiden binnen en buiten de Vertical.

Regtechfamilie

Regtechbedrijven zijn in verschillende stadia in de groeifase, van jonge startups naar grotere scale-ups die al een belangrijke marktpositie hebben zoals Isabel en Belgian ID mobile, het bedrijf achter itsme.

De regtechfamilie in België heeft ook verchillende gezichten, met een focus op verschillende thema’s:

Regulatory reporting and intelligence, waar de toegevoegde waarde het begrijpen is van wat de regulatie vraagt of om de taken te vereenvoudigen zoals DocByte of Aguilionus.

Bedrijven die rond KYC (know-your-customer), identity management en control werken, zoals Blanco, Harmoney, data.be. De klant of leverancier begrijpen is essentieel vandaag voor financiele instelligen.

Naast de klanten, moeten de instellingen ook de transactie analyseren op zoek naar witwaspraktijken of fraude. In dit gebied vinden we bedrijven die zie rond monitoring hebben ontwikkeled zoals ComplyData.

Ten slotte kunnen we niet spreken van regulatie zonder risico management. Risico benaderen, begrijpen en vermijden met spelers zoals Vadis Technologies, Yields….

Om dit te doen in Belgie, met Brussel als hoofdkwartier van de Europese instellingen, dat het centrum is van regulaties in Europa, was dan ook vanzelfsprekend.

Regtech Belgium ligt ons na aan het hart.

Next article