Home » Future of Finance » Blijven leren is een must in financiële sector
Financiën

Blijven leren is een must in financiële sector

Met dank aan
Met dank aan

Door de enorme evoluties binnen de financiële sector zal het werken er de komende 10 jaar grondig worden getransformeerd. Bestaande jobs zullen veranderen of verdwijnen en er komen heel wat uitdagende en interessante functies bij. Dat betekent concreet dat ‘levenslang leren’ een must is voor iedereen binnen deze sector en dat er heel wat opportuniteiten zijn voor ambitieuze en ondernemende profielen. Meer uitleg door Ann Vanlommel, Managing Director bij Febelfin Academy.

Waarom is het zo belangrijk voor professionals die hun sporen al verdiend hebben in de financiële sector om zich te blijven bijscholen en herscholen?
Ann Vanlommel.

“Functies veranderen continu. Finance impliceert steeds meer kennis van IT en complexe regelgeving. Ook de zgn. ‘zachte’ kerncompetenties worden belangrijker om technologie een menselijk gelaat te blijven geven. Studies hebben aangetoond dat er in de financiële sector tegen 2030 maar liefst 10.000 nieuwe jobs zullen bijkomen. Nieuwe en andere talenten zijn dus nodig om deze in te vullen, maar de sector rekent zeker ook op haar ervaren professionals die bereid zijn mee te evolueren, te innoveren en zich nieuwe vaardigheden eigen te maken.”

“Naast de nieuwe jobs moeten de komende jaren ook een aantal bestaande jobs opnieuw ingevuld worden. Momenteel is 40% van de werknemers in onze sector ouder dan 50 jaar. Heel wat werknemers zullen dus in het komende decennium de sector verlaten. Ook die jobs zullen moeten worden ingevuld door nieuwe én ervaren talenten die hun carrière een nieuwe wending geven.”

Wat hebben zij hiervoor nodig?

“Samen met AMS (Antwerp Management School) en SD Worx deed Febelfin Academy eind 2021 een survey bij meer dan 20.000 cursisten en opleidingsverantwoordelijken. Daaruit bleek dat leren erg individueel is. Sommigen leren beter – of liever – individueel via een syllabus of e-learning, anderen verkiezen leren in groep, via een webinar of  klassikaal. Een gepersonaliseerd aanbod met verschillende leervormen is dan ook cruciaal voor optimaal leerrendement, motivatie en leerplezier.”

“Daarnaast is het belangrijk dat we bij iedere werknemer in onze sector een ‘groeimindset’ aankweken. Wie blijft leren is succesvoller én gelukkiger in zijn/haar job. Ook voor organisaties zelf is hier een belangrijke rol weggelegd. Een leercultuur integreren binnen een onderneming stimuleert innovatie en zorgt voor meer welzijn. Uit dezelfde studie blijkt gelukkig alvast dat de financiële sector hier al volop mee bezig is. Maar liefst 50% van de respondenten zien hun opleiding in functie van de toekomstige loopbaan.”

Wie blijft leren is succesvoller én gelukkiger in zijn/haar job.

Naar welke soorten talenten is de sector zoal op zoek?

“Enerzijds is er een grote nood aan technische profielen met kennis van bv. data, (cyber)security,… Anderzijds heeft de sector nog steeds heel wat klantgerichte medewerkers nodig die advies kunnen geven bij diverse producten. Daarnaast zijn we als streng gereguleerde sector steeds op zoek naar profielen met kennis inzake compliance, risicobeheersing en duurzaamheid. Binnen de financiële sector geldt sowieso één garantie: de jobs van vandaag zullen niet dezelfde zijn als die van morgen. ‘Hire for talent, train for skills’ is dus het devies.”

“Febelfin Academy richt zich daarom enerzijds op de ontwikkeling van competenties zoals creativiteit, ondernemerschap en kunnen omgaan met veranderingen. Die heeft men immers doorheen de hele carrière nodig. Anderzijds focussen we ons sterk op de nieuwe technische skills die nodig zijn in onze sector. In dat kader bieden we opleidingen aan rond o.a. data, programmeren, security, compliance en duurzaamheid.”

Vanuit welk idee werd ‘Fin Talent’ opgericht?

“Onder ‘Fin Talent’ bundelen we alle initiatieven rond talentontwikkeling in de financiële sector. De bedoeling is om aan zowel ervaren medewerkers als aan nieuw talent te laten zien wat werken in de financiële sector inhoudt en om hen enthousiast te maken om de sector samen verder uit te bouwen. De initiatieven zijn dan ook zeer divers. Zo bieden we onder de noemer ‘Elan+’ bijvoorbeeld een uitgebreide waaier aan bijscholingsopleidingen aan. Daarnaast is er de ‘Fin Challenge’, een tweejaarlijkse hackathon waarbij we telkens een specifieke uitdaging voorleggen aan teams die deze op een zo creatief mogelijke manier tackelen”

Nemen jullie ook initiatieven specifiek gericht op jongeren?
Average Rob.

“Om de band te versterken tussen het academische milieu en het werkveld nemen wij heel wat initiatieven naar studenten van zowel universiteiten als hogescholen toe. Naast gastcolleges en lezingen waarbij de werking, de maatschappelijke rol en de evoluties binnen van de sector aan bod komen, organiseren wij daarom sedert enkele jaren ook de ‘Fin Competition’.

“De ‘Fin Competition’ is een online business game waarbij studenten op een originele manier ondergedompeld worden in finance en zo aan den lijve ondervinden hoe een bank werkt, welke uitdagingen zich stellen en welke competenties er nodig zijn om deze aan te gaan. Tijdens een intens en geanimeerd finalespel wordt aan de hand van een aantal reële criteria (financieel resultaat, HR beleid, duurzaamheid, diversiteit, compliance,…) bepaald wie de ‘beste’ virtuele bank van België heeft opgezet. Vorig jaar konden we nog rekenen op Average Rob om onze studenten op zijn geheel eigen manier te coachen tijdens het finalespel.”  

Next article