Skip to main content
Home » Energietransitie » Meer dan alleen een energieprijzencrisis
Energietransitie

Meer dan alleen een energieprijzencrisis

Er is de laatste maanden veel gesproken over gas- en elektriciteitsfacturen. “Dat is een legitieme bekommernis gezien de ongekende prijsstijging van gas en elektriciteit op de internationale markten en de gevolgen ervan voor de energiefactuur van de burgers”, zegt Marc Van den Bosch, general manager bij het FEBEG. “Anderzijds is er te weinig gesproken over het verbruik.”

Marc Van den Bosch.

Een energiefactuur is altijd gebaseerd op twee eenvoudige parameters: een aantal verbruikte kilowatturen in een woning of bedrijf, vermenigvuldigd met een kilowattuurtarief. De ene parameter is dus net zo belangrijk als de andere. De huidige energieprijzencrisis raakt de bevolking rechtstreeks in de portefeuille, in België waarschijnlijk nog meer dan in de ons omringende landen.

Maar hoe komt dat? Simpel: doordat de energieprestaties van het Belgische residentiële gebouwenpark ronduit ondermaats zijn, worden de gevolgen van de huidige prijzencrisis nog versterkt. De statistieken van de Europese Unie over de typologie en de energieprestaties van woongebouwen in Europa en in de verschillende lidstaten zijn verhelderend. België schittert niet, integendeel. We zijn het land met het op één na oudste residentiële gebouwenpark van de Europese Unie, het land met het derde meeste aantal eengezinswoningen én het land met het vierde hoogste energieverbruik per vierkante meter. Er is werk aan de winkel, dat is alvast duidelijk.

Langetermijndenken

Te veel Belgische woningen zijn echte energieverslinders. Laten we eerlijk zijn, deze crisis kan niet alleen worden opgelost door in te grijpen in de energiefactuur. Het huisvestingsbeleid (met inbegrip van het huurmarktbeleid), de stadsplanning en het ruimtelijkeordeningsbeleid moeten meer rekening houden met energie om de situatie te verbeteren, zowel op korte als op lange termijn. Het is uiteraard nodig om de burgers te helpen om deze prijzencrisis het hoofd te bieden, maar het subsidiëren van het verbruik helpt de consument enkel op korte termijn. Het verbeteren van de energie-efficiëntie van het Belgische residentiële vastgoedpark heeft wel een impact op de lange termijn en moet dus ook een topprioriteit zijn.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De middenklasse, die meestal huiseigenaar is, moet verder worden gestimuleerd om te investeren in de verbetering van de energieprestaties van hun woningen. Zo worden de gezinnen onafhankelijker van prijsstijgingen. De huidige hoge prijzen van alle energiebronnen zorgen ervoor dat investeringen in energie-efficiëntie rendabeler zijn dan ooit tevoren. De overheden moeten ervoor zorgen dat niemand wordt vergeten. Er is een gericht beleid nodig om in het bijzonder kansarme groepen te ondersteunen, zodat ook zij kunnen profiteren van een woning met degelijke energieprestaties. Tot slot dienen elektriciteits- en gasleveranciers een leidende rol te spelen bij deze energierenovaties, hetzij als adviseur, als investeerder of door een breed scala aan oplossingen en diensten aan te bieden.

Next article