Skip to main content
Home » E-commerce » “Ketendenken leidt tot dynamische supply chain”
E-commerce

“Ketendenken leidt tot dynamische supply chain”

Online marktplaatsen en koeriersbedrijven waar een massa pakjes aan hoge snelheid moeten worden gesorteerd en op het juiste moment naar het juiste adres worden verstuurd, hebben nood aan goede sorteermachines die op de juiste manier kunnen omgaan met de beschikbare data.

Bij e-commerce is de snelheid van de levering een ontzettend belangrijke factor. Een statische opslag voldoet daarom voor veel bedrijven niet langer aan de noden. Door deze te dynamiseren kan je de doorlooptijden inkorten en de waste in de waardeketen elimineren. Het komt er dus op aan om een slim uitgekiende supply chain op te zetten. Meer uitleg door Bart De Pauw, Director Sales & Marketing Benelux bij BoweGroup.

Tekst: Joris Hendrickx

Bart De Pauw.
Welke rol spelen jullie in het dynamiseren van de supply chain?

“De Bowe Group is een onestopshop voor zowel de software als de hardware die nodig is voor het uitsorteren van de inboundgoederen, de opslag en het beheer daarvan, en de outboundsortering. Vanuit die rol als aanbieder van totaaloplossingen kunnen we maximaal helpen om synergieën en optimalisaties te realiseren. We bieden een ruim aanbod aan sorteermachines, conveyor systemen en bijhorende software (warehouse management software en warehouse control systems). Maar we kunnen ook helpen bij integraties met ERP-software en alle systemen door de waardeketen heen. Hoger in de keten zijn dat de productieprocessen, lager in de keten gaat het over transportplanningsystemen. Het doel daarvan is om onze klanten zo goed mogelijk Capable-To-Promise (CTP) te maken. Zij beloven hun cliënteel immers om de bestelde goederen tegen een bepaalde datum bij hen te leveren. Ons streefdoel is om zo dicht mogelijk bij de 100% te komen. Dat vergt een goede controle en dus integratie over de volledige supply chain. Ketendenken is daarom voor ons de centrale filosofie.”

De e-commerce blijft groeien in België, waardoor steeds meer bedrijven projecten opstarten om hun goederen zo goed mogelijk bij hun online klanten te krijgen.

Wat is het principe achter dat ketendenken?

“Wanneer je als bedrijf weet wanneer bepaalde goederen bij een klant moeten aankomen, kan je ook weten wanneer die goederen bij de leveranciers moeten worden besteld, in welke hoeveelheden, en wanneer die zullen toekomen in je distributiecentrum. Als je dat op voorhand weet, kan je vervolgens binnen je warehouse en distributiesysteem al de nodige tijdsloten voorzien en de juiste operaties inplannen om van daaruit ook te kunnen plannen wanneer het met het transport tot bij je klant kan worden gebracht. Daarbij draait alles uiteindelijk rond informatie die door de keten heen moet worden gestroomlijnd en de fysieke activiteiten die dat ondersteunen.”

Welke types van bedrijven doen zoal een beroep op jullie oplossingen en expertise?

“Online marktplaatsen en koeriersbedrijven waar een massa pakjes aan hoge snelheid moeten worden gesorteerd en op het juiste moment naar het juiste adres worden verstuurd, hebben nood aan goede sorteermachines die op de juiste manier kunnen omgaan met de beschikbare data. Maar we hebben onder onze klanten ook heel wat 3PL (derde partij logistiek) bedrijven die andere bedrijven ontzorgen op het vlak van logistiek. Daarnaast doen lastmilebedrijven, boxmovers en maakbedrijven die hun eigen distributie voorzien eveneens een beroep op onze oplossingen om een veelheid aan pakketten en bestemmingen vlot te kunnen verwerken. Maar er komen langs de inboundkant bij hen ook heel wat goederen binnen van leveranciers die een plaats moeten krijgen. Liefst verwerken ze deze nog cross-dock, waarbij de goederen gelost worden en al meteen naar de bestemmeling of een ander transportmiddel worden doorgestuurd zonder ertussen te zijn opgeslagen.”

Hopelijk zullen de overheden onder invloed van die tendens minder terughoudend worden op vlak van nachtarbeid en flexijobs.

Waar zien jullie nog veel groeipotentieel?

“In de eerste fase van de coronapandemie merkten we weinig veranderingen in de investeringsmarkt. Bij onze systemen gaat het immers doorgaans om grote CAPEX-investeringen op lange termijn. Door corona begonnen mensen echter aanzienlijk meer online te shoppen. Veel bedrijven zagen die behoefte en gingen op zoek naar manieren om daar slim mee om te gaan. Intussen blijft de e-commerce verder groeien in België, waardoor steeds meer bedrijven projecten opstarten om hun goederen zo goed mogelijk bij hun online klanten te krijgen. Sommigen doen dat via hun eigen distributie, anderen doen hiervoor een beroep op 3PL-bedrijven. We hebben het aantal aanvragen dus vanuit meerdere hoeken sterk zien stijgen dankzij die evolutie.”

“Hopelijk zullen de overheden onder invloed van die tendens minder terughoudend worden op vlak van nachtarbeid en flexijobs. Er is steeds meer een bewustzijn over de noodzaak daarvan, en dat werd hoog tijd. Nederland is immers al jaren een logistieke draaischijf voor de e-commercesector. Zolang onze wetgeving niet wordt versoepeld, blijven zij ons de kaas van het brood eten. Tot slot verwachten we de komende decennia ook een trend richting reshoring, waarbij bedrijven die jaren geleden hun productie naar het buitenland brachten deze nu terug naar Europa zullen brengen. Ook daar zal er een grote nood zijn aan slimme sorteer- en opslagoplossingen.”

Next article