Home » Digital Transformation » “Digitale transformatie is meer dan enkel digitaliseren”
Sponsored

Door bij een digitale transformatie verder te kijken dan de meest voor de hand liggende digitaliseringsoefeningen, kunnen bedrijven een aanzienlijke groei realiseren en zelfs nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Meer uitleg door Rick Gruijters, Director Information Management Solutions bij IRIS Professional Solutions.

avatar

Rick Gruijters

Director Information Management Solutions bij IRIS Professional Solutions

“De digitale transformatie gaat over meer dan digitaliseren alleen. De businessprocessen blijven dan immers nog grotendeels hetzelfde. Je kan als bedrijf pas echt digitaal transformeren als je de digitalisering ook inzet om groei te stimuleren en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Dat vergt uiteraard wel een concreet stappenplan.”

Digitale assistent

“Veel organisaties maken gebruik van traditionele automatisering. Daarbij is de digitalisering een eerste belangrijke stap. De grote meerwaarde voor de medewerker en klant ontstaat door gebruik te maken van intelligente automatisering en het optimaliseren van processen. De toepassingen zijn legio.”

“Zo kan data direct uit ongestructureerde informatie worden gehaald en in de juiste applicaties worden geregistreerd. Relevante content wordt vervolgens in de context van een specifiek proces aangeboden.”

“Beslissingen kunnen voorgesteld (of genomen) worden op basis van business ruling en het is zelfs mogelijk om te anticiperen op aanstaande gebeurtenissen. Je zou kunnen zeggen dat er een digitale assistent naast iedere werknemer komt te zitten.”

Automatiseringspotentieel

“Neem het voorbeeld van een bankmedewerkster die aanvragen voor leningen verwerkt. Sommige van haar dagelijkse taken zijn repetitief en hebben een groot automatiseringspotentieel. Zo moet ze verslagen en rapporten opstellen, documenten beheren, leningen goedkeuren, gegevens ingeven in het computersysteem, aanvragen verwerken, e-mails beantwoorden, enz.”

Via intelligente automatisering pakken we de taken met een hoog automatiseringspotentieel en een lage meerwaarde als eerste aan.

“Met de tijd die haar dan rest, kan ze zich bezighouden met belangrijke taken zoals overleggen met haar team, praten met bestaande klanten, nieuwe klanten ontmoeten, oplossingen bedenken voor problemen, enz.”

“Deze laatste taken zijn net de menselijke en interactieve aspecten van haar job waarmee de business het meest kan groeien. Het potentieel om deze te automatiseren, is hier dan weer lager.”

Hogere tevredenheid en omzet

“Via intelligente automatisering pakken we de taken met een hoog automatiseringspotentieel en een lage meerwaarde als eerste aan. Mits de juiste parameters en formules kunnen we bijvoorbeeld de berekening en goedkeuring van leningen zo goed als volledig automatiseren.”

“Enkel de uitzonderlijke gevallen moeten dan nog handmatig worden verwerkt. Zo zal er meer tijd vrijkomen voor de menselijke en interactieve taken met een hoge meerwaarde. Op die manier komen de expertise en creativiteit van de bankmedewerkster beter tot hun recht en zal ze meer plezier hebben in haar job. Dat zal dan weer leiden tot meer tevreden klanten en meer omzet voor het bedrijf.”

Simpele digitalisering en digitale adviseur

“De meest eenvoudige eerste stap betreft de zogenaamde capturing, wat voornamelijk de digitalisering en handmatige verwerking van ongestructureerde documenten inhoudt. Vandaag is het echter ook mogelijk om die data automatisch in te voeren en naar de juiste locaties te brengen.”

Je kan als bedrijf pas echt digitaal transformeren als je de digitalisering ook inzet om groei te stimuleren en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

“Een tweede stap is de digitale adviseur. Iemand die voor een bepaalde klant uit een bepaalde industrie werkt aan een dossier zal meteen alle relevante documenten, templates en nieuws aangereikt krijgen op basis waarvan de juiste beslissingen kunnen worden gemaakt.”

“Wat daarop volgt, is het automatisch nemen van die beslissingen. Zulke automatisering is uiteraard wel enkel mogelijk indien aan alle noodzakelijke voorwaarden is voldaan.”

Naar een volledig digitale business

“De derde stap is om dit principe door te trekken naar de volledige business. Op die manier kan je anticiperen op de continu veranderende wereld en blijf je een stap voor op de concurrentie. De capaciteit van het bedrijf kan zo voortdurend worden geoptimaliseerd op basis van onder andere weersvoorspellingen, verkeersinformatie, enz. Dat kan dan weer leiden tot grotere en zelfs nieuwe inkomstenstromen.”

“In het verzekeringswezen kan het weer, bijvoorbeeld een aanstaande serieuze storm, een event triggeren waarbij een verzekeraar een SMS verstuurt naar klanten in de regio. Zo parkeren zij hun auto binnen en is er minder schade, met als gevolg minder kosten voor de verzekeraar.”

“Daarnaast kan de maatschappij anticiperen op meer claims en moet ze dus overwegen om haar claimverwerkingscapaciteit tijdelijk te verhogen.”

Totaalplatform

“Door de combinatie van digitalisering en intelligente automatisering die gebruikmaakt van onder andere AI, robotic process automation en machine learning kunnen alle activiteiten van een organisatie ondersteund worden. Wij maken alvast gebruik van een ‘Digital Business Automation’-platform dat de combinatie van al die componenten omvat.”

Next article