Skip to main content
Home » Digital Transformation » “Big data is zowel het meest overschatte als onderschatte woord”
Digital Transformation

“Big data is zowel het meest overschatte als onderschatte woord”

Thierry Geerts, Country Director van Google Belgium © Bart Dewaele

De digitalisering van onze maatschappij biedt een enorme waaier aan mogelijkheden. “In de vierde industriële revolutie staat echter niet de technologie, maar wel de mens centraal”, zegt Thierry Geerts, Country Director Google Belgium.

Welke kansen bieden technologische domeinen zoals big data voor Belgische ondernemingen?

“Big data is vandaag tegelijkertijd het meest overschatte en onderschatte woord. Het wordt overschat door bedrijven die denken dat het hebben van veel data op zich al goed is, maar dat volstaat natuurlijk niet. Het hangt ervan af wat je ermee doet: data analyseren, begrijpen en vervolgens omzetten in acties die een meerwaarde opleveren voor je klanten en je bedrijf.”

“Anderzijds onderschatten veel bedrijven hoeveel data ze al bezitten. Ze vergeten naar hun huidige data te kijken, terwijl ze daar nochtans al heel wat mee kunnen doen. Dat is trouwens minder moeilijk dan men vaak denkt, want eigenlijk komt het er in essentie gewoon op neer dat je moet luisteren naar je klanten en op die feedback moet inspelen.”

“Bedrijven mogen zich dus niet blindstaren op big data en technologie, maar moeten zich de vraag stellen hoe ze in de digitale wereld een toegevoegde waarde kunnen bieden. Dat kan simpelweg door te luisteren naar klanten die feedback geven. Zoiets kost niet veel, maar het kan toch zorgen voor een beter zakencijfer én een hogere tevredenheid bij klanten en medewerkers.”

Waar staat de mens in deze evolutie?

“We bevinden ons momenteel in de vierde industriële revolutie die de maatschappij volledig digitaliseert. De grondstof voor deze revolutie is kennis, waardoor de mens hierbij centraal staat.”

“Uiteraard is de technologie ook belangrijk, maar deze is slechts een hulpmiddel dat niet op zichzelf kan beslissen wat er met de data moet gebeuren. Bovendien is het ook de mens die hiervan profiteert.”

Thierry Geerts, Country Director van Google Belgium – © Google Belgium

“Dankzij een app zoals Waze kunnen we ons makkelijker verplaatsen dan ooit, terwijl het haast niets kost. Zulke diensten zijn dus al een stuk democratischer geworden. Daarnaast kunnen bedrijven zich dankzij big data dichter bij hun klanten positioneren en hen efficiënter bedienen.”

“Ook voor de overheid biedt het heel wat kansen om een beter contact te hebben met burgers en de kostenefficiëntie te verbeteren.”

Waar liggen volgens u de grootste uitdagingen?

“De twee belangrijkste risico’s die in rekening moeten worden gebracht, zijn privacy en security. Wanneer je als bedrijf kan worden gehackt, zakt alles als een pudding in elkaar.”

“Hetzelfde gebeurt wanneer consumenten hun data niet in vertrouwen kunnen geven aan een partij waarvan ze weten dat die deze op de juiste manier behandelt. Privacy en security zijn dus de basis.”

De grondstof voor de vierde industriële revolutie is kennis. Hierbij staat dus niet de technologie, maar wel de mens centraal.

“Daarnaast is er het risico om er helemaal niets mee te doen. Big data kunnen immers een enorme efficiëntiewinst en een veel betere klantenservice opleveren. Toch worstelen heel wat bedrijven met de omschakeling naar een cultuur die dat omarmt.”

Wat is er nodig om die omschakeling echt te kunnen maken?

“Er is niet één specifieke partij die hiervoor verantwoordelijk is. De omschakeling zal pas werken wanneer iedereen er aan meewerkt. Het onderwijs moet alvast een tandje bijsteken, want momenteel is er nog te weinig aandacht voor bijvoorbeeld STEM-richtingen.”

“Daarnaast is het aan de bedrijven om de transformatie te maken en hun medewerkers in dat kader te helpen en op te leiden. De overheid moet van haar kant stimuleren en aan elke partij afzonderlijk duidelijk maken dat ze met haar tijd moet meegaan.”

Hoe kunnen bedrijven er best mee aan de slag gaan?

“Eigenlijk is dat veel makkelijker dan men vaak denkt. In de eerste plaats moet men ervoor open staan en moet de top van het bedrijf begrijpen welke opportuniteiten big data kunnen bieden. Ze moeten beseffen dat de vierde industriële revolutie zich nu afspeelt, en dat zowel hun processen als hun businessmodel hierdoor onder druk staan.”

Bedrijven mogen zich niet enkel blindstaren op de technologische mogelijkheden, maar moeten zich de vraag stellen hoe ze in de digitale wereld een toegevoegde waarde kunnen bieden.

“Vervolgens moeten de medewerkers getraind worden om er op korte termijn mee te kunnen experimenteren. Bedrijven mogen dus niet de fout maken om een groot plan op te stellen dat pas binnen twee jaar kan worden geïmplementeerd. Alles evolueert nu eenmaal heel snel en er bestaat geen gouden regel over hoe het exact moet gebeuren.”

“Ieder bedrijf moet dus voor zichzelf op kleine schaal experimenteren en kijken wat werkt. Voor ieder bedrijf is dat anders en zijn er andere opportuniteiten. Het vergt dus heel wat creativiteit, maar het is ook wel enorm boeiend.”

Welke rol moet de overheid spelen?

“De overheid kan een cruciale rol spelen door de interesse te wekken van bedrijven, door hen te wijzen op het belang van innovatie en vooruitgang, en door eventuele barrières weg te nemen. We moeten als land meegaan in de digitale revolutie, want deze biedt immers een waaier aan mogelijkheden om heel wat problemen op een efficiënte en duurzame manier op te lossen.”

Next article