Skip to main content
Home » De Kracht van Vlaanderen » “We willen technologiegedreven start-ups alle kansen op succes bieden”
De Kracht van Vlaanderen

“We willen technologiegedreven start-ups alle kansen op succes bieden”

Sven De Cleyn, program director imec.istart.

imec.istart ondersteunt beloftevolle technologiegedreven start-ups om hun fundamenten stevig en gezond te krijgen. Het doel? Hen klaarstomen om naar de markt te gaan, te groeien en internationaal door te breken. Interview met program director Sven De Cleyn.

Tekst: Joris Hendrickx

Wat zijn de grootste uitdagingen voor technologische start-ups?

“Start-ups komen op allerlei fronten in aanraking met uitdagingen. Voor technologiegedreven start-ups komen daar nog specifieke uitdagingen en risico’s bovenop. Zo moeten ze uiteraard in de eerste plaats hun technologie optimaal kunnen laten functioneren – er is dus al een zeker risico verbonden aan de productontwikkeling zelf. Aan de marktzijde is het bovendien op voorhand niet zeker of er voldoende betalingsbereidheid zal zijn.”

“Verder is er de onzekerheid of ze het bedrijf – inclusief de initiële R&D en productontwikkeling – voldoende gefinancierd krijgen. Tot slot moeten ze ook continu de juiste talenten op het juiste moment kunnen aantrekken, zodat ze hun team kunnen versterken en het bedrijf kunnen laten groeien.”

Met imec.istart willen we ondernemers bij hun eerste stappen richting een volwaardig bedrijf in een maximaal aantal facetten ondersteuning bieden.

Hoe willen jullie hen hierin ondersteunen?

“Met imec.istart willen we ondernemers bij hun eerste stappen richting een volwaardig bedrijf in een maximaal aantal facetten ondersteuning bieden. Ruwweg bestaat die steun uit twee delen. Enerzijds zijn er de coaching en een begeleidingsprogramma. Daarbij versterken en verrijken we zowel het bedrijf als de ondernemers zelf tijdens hun traject.”

“Anderzijds investeren we mee in de start-ups die we in ons programma opnemen en begeleiden. Zo helpen we hen op financieel vlak om de eerste fase mogelijk te maken. Tegelijk creëren we op die manier een hefboomeffect waarmee ze sneller en meer bijkomende financiering kunnen aantrekken. We zijn gestart in 2011 en hebben in de afgelopen tien jaar al 250 cases begeleid.”

“Hierdoor hebben we een enorme ervaring opgebouwd en kunnen we helpen om rond heel wat valkuilen te navigeren. We worden hierdoor al meerdere jaren erkend als een van de beste ondersteuningsprogramma’s in de wereld.”

Hoe komen jullie in contact met deze start-ups?

“We krijgen de aanvragen zowel vanuit imec zelf als vanuit de andere kennisinstellingen in België en het ecosysteem daarrond. Het gaat dus zeker niet enkel over spin-offs. Vaak gaat het ook over ondernemers die vanuit de industrie of zelfs recht van de schoolbanken komen met een fris idee. Daarnaast zien we ook steeds meer spontane aanvragen toestromen vanuit het buitenland.”

“We organiseren drie open calls per jaar waarbij ondernemers zich kunnen aanmelden en waarbij we vervolgens een screening en selectie doen. Daarbij gelden enkele startvoorwaarden. Zo moet men ten eerste op het vlak van productontwikkeling al verder staan dan enkel ‘een idee’. Er moet dus al iets embryonaals aantoonbaar zijn, denk bijvoorbeeld aan een eerste prototype.”

“Daarnaast moet het bedrijf minstens uit twee ondernemers bestaan. Uit ervaring weten we immers dat singlestarters minder slaagkansen hebben. Voor buitenlandse kandidaten specifiek vragen we ook een bereidheid om een significante link uit te bouwen met België, als die er al niet is. Dat kan een lokale dochteronderneming zijn of een substantiële samenwerking met een Belgische kennisinstelling.”

Waaruit bestaat het programma concreet?

“Tijdens ons programma, dat twaalf tot achttien maanden duurt, helpen we ondernemers om de fundamenten van hun bedrijf stevig en gezond te krijgen. Zo maken we hen klaar voor verdere groei. We zorgen er achtereenvolgens voor dat zij product ready, market ready, growth ready en investor ready zijn.”

We hebben de afgelopen tien jaar al 250 cases begeleid. Hierdoor hebben we een enorme ervaring opgebouwd en kunnen we helpen om rond heel wat valkuilen te navigeren.

“Onder product readiness helpen we ondernemers om hun product te laten evolueren van een eerste prototype naar een volgwaardig product dat klaar is om naar de markt te gaan en te internationaliseren. In het kader van market readiness zorgen we er via coaching en workshops voor dat ze hun vermarktingstrategie kunnen bepalen en valideren in de markt. Dat gaat over marketingstrategie, salesprocessen, prijsstrategie, het aantrekken van distributiepartners, … Bij growth readiness brengen we de onderneming als organisatie én de ondernemer als persoon de nodige kennis en expertise bij.”

“Daarnaast assisteren we hen bij het opstellen van onder andere financiële, juridische en HR-processen, zodat ze klaar zijn om te groeien. Tot slot is er de investor readiness. Daarbij helpen we hen om na te denken over de meest optimale financieringsstrategie: welk type van financiering is het meest geschikt om de beoogde groei mogelijk te maken? Daarnaast introduceren we hen ook bij partijen die hen op financieel vlak kunnen helpen.”

Jullie maken deel uit van imec. In welke zin is dat een extra troef?

“Als deel van imec hebben we ook op het vlak van technologie heel wat knowhow in huis én in het ecosysteem rondom ons. Zo kunnen we start-ups helpen om hun technologische uitdagingen sneller te overwinnen en hun technologieën nóg slimmer en unieker te maken. Dankzij de internationale uitstraling en reputatie van imec beschikken we overigens over een wereldwijd netwerk van potentiële partners, klanten, distributeurs en leveranciers.”


3 vragen aan:

Zhong Xu, Zaakvoerder Deliverect.
Martijn Joris, Founder & CEO Twikit.
Steven Verhoeven, CEO UgenTec.
Wat waren jullie grootste uitdagingen bij de opstart?

Xu: “Deliverect is intussen mijn tweede start-up. Wanneer je echter nog geen ervaring hebt als ondernemer is het heel moeilijk om de basis goed te krijgen. Denk maar aan het aantrekken van geld om te kunnen starten wanneer je nog niets afweet van sales en administratie. Een goede begeleiding daarrond kan dan zeker het verschil maken. Daarnaast is het belangrijk om met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk te kunnen doen. Je moet zelf vanuit het niets alle stappen doorlopen en iedereen het gevoel geven dat ze ervoor zullen moeten vechten.”

Joris: “Als start-up moet je veel zaken op hun plaats krijgen om naar het volgende niveau door te groeien: je product bouwen, klanten onboarden, funding werven, de juiste talenten vinden, enz. De uitdaging daarbij is om de zaken zo snel mogelijk te doen. Zo moesten we ons als bedrijf in de sector van digital manufacturing meteen internationaal positioneren ten opzichte van grote corporates. Salestrajecten bij dergelijke bedrijven duren enorm lang. Twikit was ook een pioneer in de sector, waardoor er nog heel wat preaching bij kwam kijken rond de voordelen van personalisatie en digital manufacturing.”

Verhoeven: “UgenTec is opgestart vanuit een samenwerking met een diagnostisch bedrijf. We hadden dus al onmiddellijk een eerste klant en konden rekenen op interesse van andere potentiële klanten. De vraag bij de start is echter hoe je snel van één naar honderden klanten kan opschalen. We hadden wel een groot idee, maar niet onmiddellijk een plan van aanpak. We moesten een richting kiezen, de juiste mensen vinden, het juiste verhaal brengen, de juiste klanten vinden,… Die eerste keuzes hebben uiteraard een enorme impact op de verdere ontwikkeling van je bedrijf.”

Hoe heeft imec.istart jullie hierin kunnen ondersteunen?

Xu: “Het hielp ons tijdens de eerste stappen. Ik denk dan aan het opzetten van een maandelijkse rapportage, maar ook aan de initiële PR waarmee we ons aan de buitenwereld konden voorstellen. Daarnaast is het leuk dat imec.istart kantoorruimte voorziet. Niets ademt meer start-up dan een coworkingspace waar je samen met anderen kan bouwen aan je bedrijf. Ook de coworkingsessies en inspiratiesessies waren een grote meerwaarde. Tot slot legden we meerdere waardevolle contacten en kregen we heel wat advies dankzij de community rond imec.istart.”

Joris: “Bij de start kregen we meteen wat funding van imec.istart. Maar nog interessanter was het enorme en gedreven netwerk dat zich opende. Alle mogelijke expertise en ervaring is in hun community aanwezig, dus voor vragen kan je altijd wel ergens terecht. Maar je kan er ook fantastische workshops volgen rond al die thema’s. Daarnaast heeft imec.istart ook connecties op hoog niveau met grote corporates en dus onze potentiële klanten. Dat heeft heel wat zaken enorm versneld voor ons.”

Verhoeven: “Het heeft ons met zijn incubatieprogramma een proces aangereikt. Gedurende een jaar werden we gesterkt op het vlak van onder meer sales, marketing en juridische aspecten. We vonden bij hen een klankbord, kregen toegang tot experts en ontvingen zelfs kapitaal om de eerste vermarkting te realiseren. Daarnaast hebben ze ons enorm geholpen om onze visie te vertalen naar een plan van aanpak. Ook onze pitch naar potentiële klanten en investeerders toe werd dankzij hen op punt gezet. Zo konden we onze eerste investeerders Annie Vereecken en Herman Verrelst (nu Heran Partners) aantrekken.”

Welke troeven dichten jullie Vlaanderen toe vanuit jullie ondernemersperspectief?

Xu: “Om te beginnen zorgt onze kleine markt ervoor dat start-ups vaak al meteen internationalisering opnemen in hun strategie. Hierdoor kunnen ze vervolgens heel snel schalen. Daarnaast maakt de kleine schaal het gemakkelijk om mensen te vinden en internationale hulp te krijgen. Zo helpt FIT Agency Vlaamse bedrijven zeer actief om internationale partners te vinden en internationaal uit te breiden. Bovendien beschikken we over veel hoogopgeleide mensen die ook nog eens meertalig zijn en een internationale mindset hebben.”

Joris: “Vlaanderen is een bron van talent. Specifiek voor 3D-printing zijn er hier heel wat bedrijven die al een mooie trackrecord hebben uitgebouwd. Bijgevolg is er hier een talentpool van softwareontwikkelaars met een heel specifieke ervaring die de connectie kunnen leggen met 3D. Bovendien zijn onze universiteiten en onderzoekscentra enorm sterk binnen dit domein. Vlamingen zijn ook erg flexibel en meertalig. We zijn in staat om ons snel aan te passen aan internationale partners. Dat zit ingebakken in onze cultuur.”

Verhoeven: “Vlaanderen heeft een zeer sterk biotech- en medtechlandschap. We zijn zelfs een echte wereldleider binnen deze domeinen. UgenTec is trouwens een spin-off van de KU Leuven. Vanuit die instelling, maar ook vanuit andere Vlaamse universiteiten kunnen we veel hoogopgeleide mensen aantrekken. Daarnaast zijn er in Vlaanderen tal van fondsen ter beschikking om innovatie te ondersteunen. Tot slot hebben we veel hulp gekregen van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) die de Limburgse economie wil omvormen tot een innovatie-economie.”


Next article