Home » De Kracht van Vlaanderen » Van digitalisering naar edtech tot learntech voor een Vlaamse top kennisregio
De Kracht van Vlaanderen

Van digitalisering naar edtech tot learntech voor een Vlaamse top kennisregio

Vickie Dekocker, Senior Expert Onderwijs-Arbeidsmarkt bij Agoria.

Technologie biedt de mogelijkheid tot inclusief en exclusief onderwijs door gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. Aan het woord is Vickie Dekocker, Senior Expert Onderwijs-Arbeidsmarkt bij Agoria.

De relanceplannen van de Vlaamse regering hebben sterk ingespeeld op de mogelijkheden van technologie in het onderwijs. 385 miljoen euro voor het basis-en het secundair onderwijs, 60 miljoen voor Vlaamse hogescholen en universiteiten en 60 miljoen voor het volwassenenonderwijs.

Iedereen is het erover eens dat volledig digitaal onderwijs geen must is en erkent het belang van menselijke interactie en feedback. Iedereen is het er ook over eens dat technologie ondersteunend is in het onderwijs en leren van de toekomst. Agoria roept de Vlaamse regering dan ook op de gestarte plannen verder te verbreden doelpubliek te verdiepen in diversiteit en te verduurzamen om zo de kennisregio te realiseren die Vlaanderen wil worden.

Edtech als vervolg

De relanceplannen werden in een eerste fase vooral gericht op het aankopen van klassieke infrastructuur. Maar er zijn veel meer mogelijkheden dan dat zoals aangetoond in de eerste editie van de inspiratiegids van Agoria. Het is zoals bij het wegennet, je kan goede wegen leggen en uitstekende auto’s ontwikkelen maar daarmee heb je nog geen uitstekende bestuurders of bestuurders die op de hoogte zijn van hoe technologie maximaal kan aangewend worden om meer rendement te halen.

De nood aan upskillen en reskillen is een must om de werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken.

Agoria Vlaanderen roept op om verder te investeren in edtech waarbij het leren ondersteund wordt. We denken hierbij aan diverse mogelijkheden, het gebruik van hardware zoals VR-brillen om competenties aan te leren (dit kan een geweldige tool zijn voor beroeps-en technologisch onderwijs), het gebruik van data om achterstand gericht weg te werken of kinderen te excelleren.

Learntech als einddoel

Hier stopt het niet. De nood aan upskillen en reskillen is een must om de werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Op korte termijn zullen veel tijdelijke werklozen de arbeidsmarkt terug betreden. Andere werknemers zullen periodes van telewerk terug afbouwen.

Wat zijn de kansen die corona geboden heeft? Tijdens de lockdown heeft ook HR-tech zich verder ontwikkeld in recrutering, maar ook in training en opleiding. Vanuit Agoria stellen we voor om opleidingsmateriaal dat is ontwikkeld in de industrie te delen met scholen, om digitale mogelijkheden niet enkel in het onderwijs maar ook in levenslang leren verder te verkennen, te stimuleren en te implementeren.   

Op 1 september zijn er weer duizenden kinderen, leerlingen en studenten de schoolpoorten binnengestroomd. Niet volledig terug naar het oude normaal hopen we alvast. Agoria vraagt om het onderwijs en leren van de toekomst verder vorm te geven op basis van technologische mogelijkheden en actief partnerschap te treden met bedrijven.

Een groep van learntech bedrijven verzamelt op 22 september alvast bij Agoria om de Vlaamse regering mee te ondersteunen en de evolutie van digitalisering naar edtech naar learntech te realiseren.

Next article