Home » De Kracht van Vlaanderen » Hans Maertens (Voka): “Ondernemingen vragen slagkracht”
De Kracht van Vlaanderen

Hans Maertens (Voka): “Ondernemingen vragen slagkracht”

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Foto: Jelle Jansegers.

De kracht van Vlaanderen? Die komt uit onze ondernemingen. Zij financieren de samenleving, en zij doen die groeien. Dat kunnen ze niet zonder daadkracht, van henzelf maar vooral ook van het beleid.

Vlamingen zijn ondernemers.

Wij willen vooruit.

Altijd.

Wij zijn durvers.

Doeners.

Groeiers.

Of het nu gaat om een multinational of om een start-up, om een top techbedrijf of de kracht van een ambacht, om onze vele kmo’s en familiebedrijven: het is die rijkdom aan ondernemingen die zorgt voor duurzame welvaart en gezonde tewerkstelling.

Krachtige motor

Ondernemingen zijn goed voor maar liefst 60% van de totale bruto toegevoegde waarde in ons land. Het grootste gedeelte daarvan (42%) gaat naar de overheid, die daarmee goederen en diensten financiert waar we allemaal van genieten, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Nog eens 36% vloeit naar lonen van medewerkers. Ondernemingen vormen zo onze krachtigste motor van welvaart.

Het is hun durf en doorzettingsvermogen die deze motor aandrijft. Het is hun veerkracht die hem draaiende heeft gehouden de voorbije maanden in de coronacrisis. Ondernemingen en hun medewerkers moesten ongezien snel schakelen: telewerk invoeren, businessmodellen en organisatie aanpassen, e-commerce uitbouwen, … Een enorme omslag die immense inspanningen heeft gevergd, maar waardoor ondernemingen nu meer weerbaar en wendbaar zijn dan ooit én future oriented.

Onze ondernemingen zijn van veerkracht naar daadkracht gegaan, nu onze politici nog.

Vlaanderen kampioen

Het is de daad- en veerkracht van onze ondernemingen waardoor we er met z’n allen weer op vooruit zullen gaan. De digitalisering, de verduurzaming, de focus op gezondheid en welzijn: deze thema’s worden de komende decennia cruciaal. Onze ondernemingen zetten hier al op in.

En Voka ook.

Het is geen toeval dat deze drie pijlers het fundament vormen van ons Plan Samen Groeien, Voka’s toekomstvisie voor de komende tien jaar om van Vlaanderen weer een kampioen te maken.

Maar geen enkele kampioen bereikt de top zonder de juiste omkadering. Ook om ons sterke ondernemerschap in Vlaanderen optimaal te laten ontbolsteren, moeten de omstandigheden goed zitten. Concreet betekent dat een flankerend beleid dat ondersteunt en aanmoedigt. Dat hindernissen wegneemt om samen te kunnen ondernemen en samen te groeien. Dat duidelijke doelen vooropstelt, en daar planmatig naartoe werkt.

Samen groeien

Wij zijn ondernemers: dát is onze kracht als Vlaanderen. Onze politici hebben daarmee goud in handen. Het komt er nu op aan dat te smeden zodat we samen kunnen ondernemen en samen groeien. Dat laatste kan alleen als we structureel hervormen, want nieuwe uitdagingen steken de kop op en oude problemen keren terug. Denk maar aan het energie- en klimaatdebat, de krapte op de arbeidsmarkt, onze wankele overheidsfinanciën, de financiering van onze pensioenen en noem maar op.

Onze ondernemingen zijn van veerkracht naar daadkracht gegaan, nu onze politici nog. Van hen verwachten we van daadkracht naar slagkracht te gaan… om samen te ondernemen en samen te groeien.

Next article