Skip to main content
Home » De Kracht van Vlaanderen » De ambitie reikt hoog: economisch en maatschappelijk
Opinie

De ambitie reikt hoog: economisch en maatschappelijk

Jan Jambon, Vlaams minister-president.

Onder het motto ‘Op naar de top’, is de Vlaamse Regering al twee maanden aan de slag. Jan Jambon, Vlaams minister-president, geeft meer uitleg over de krijtlijnen van het Vlaamse beleid.

Net zoals Vlaanderen in de middeleeuwen vijf eeuwen lang het centrum van de wereld was, gaan we vijfhonderd jaar later voor een Vlaanderen als Europese topnatie. We willen Nederland en Scandinavië bijbenen, landen met een sterke economie en een solide welvaart. Net zoals Vlaanderen in de middeleeuwen een broeikas was van initiatief en innovatie, waardoor het ondernemerschap kon groeien en bloeien, wil Vlaanderen de beste leerling zijn als het gaat om technologische excellentie en digitalisering.

De wereld verandert in een duizelingwekkend tempo en Vlaanderen moet mee veranderen. Voor alle bedrijven – klein of groot, industrieel of dienstverlenend – en voor alle sectoren en instellingen geldt hetzelfde: wie zich niet op tijd aanpast, wordt genadeloos afgestraft.

Ondersteunende rol

Om die overgang naar de digitale wereld van morgen mee te helpen realiseren, ondersteunen wij de ondernemingen bij die transformatieprocessen, bij die innovatie-inspanningen. Vlaanderen baant een groeipad voor onderzoek en ontwikkeling naar 3% van ons bbp. Naast steun voor individuele ondernemingen, speelt in de zoektocht naar innovatieve doorbraken de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen overheid en burgers een cruciale rol.

We hebben alle troeven in handen om voortrekker te zijn in Europa en in de wereld.

Clusterbeleid

Daarom blijven we investeren in deze ‘quadruple helix’. Deze lerende netwerken moeten leiden tot een ‘slimmere’, meer competitieve economie. Dat is ook het opzet van ons vraaggestuurd clusterbeleid. Met een hecht partnerschap tussen bedrijven en sectoren, kenniscentra en overheid ontwikkelen onze zes speerpuntclusters in een cultuur van open innovatie waardenketens, op maat van de bedrijven.

Vlaanderen is een prachtige natie die alles in zich heeft om toonaangevend te zijn. We hebben alle troeven in handen om voortrekker te zijn in Europa en in de wereld.  We worden geroemd om een hoge arbeidsproductiviteit, hoogstaand onderwijs, een hoog opleidingsniveau, een excellente kennisinfrastructuur, wereldwijd gerenommeerde onderzoekscentra en wetenschappers op topniveau en een uitstekende ligging, in het logistieke hart van Europa.

Maatschappelijk belang

We kennen een hoogwaardige en innovatieve gezondheidszorg, die betaalbaar is voor iedereen. We hebben – zoals in de middeleeuwen – creatieve,  hardwerkende en exporterende ondernemers. In sectoren zoals de nano-electronica en de biotechnologie behoren we tot de wereldtop. Met onze innovatieve maakindustrie gooien we internationaal hoge ogen. In het stimuleren van innovatie schuilt tot slot ook een groot algemeen maatschappelijk belang. Innovatieve, hoogtechnologische producten en diensten zullen mee zorgen voor oplossingen voor de grote uitdagingen van vandaag, onder meer op het vlak van mobiliteit, veiligheid, onderwijs en klimaat.

Next article