Skip to main content
Home » De Kracht van Vlaanderen » Bloeiende Belgische biotech en digital sciences bundelen de krachten
De Kracht van Vlaanderen

Bloeiende Belgische biotech en digital sciences bundelen de krachten

Willem Dhooge, co-General Manager van flanders.bio.

De Belgische biotech doet het goed. Om verder te groeien, onder andere op vlak van gepersonaliseerde geneeskunde, wordt er nu volop ingezet op een nauwe samenwerking met de eveneens bloeiende digital sciences. Willem Dhooge, co-General Manager van flanders.bio, legt uit.

“Het Vlaamse en Belgische ecosysteem voor biotech bevat enkele belangrijke troeven. Hierdoor blijft onze biotech ontwikkelen richting steeds grotere efficiëntie en kennis. We zien een aangroei van nieuwe jonge bedrijven, een verdere verankering van gevestigde spelers en een duidelijke interesse van buitenlandse lifesciencesbedrijven om in Vlaanderen op te starten.”

“Dit alles katalyseert de vooruitgang van de sector. Er is een hechte samenwerking tussen kenniscentra en industrie en de Vlaamse Overheid levert gerichte en betekenisvolle inspanningen. Ook de uitdagingen en richting waarin de sector evolueert, worden steeds helderder.”

Sterke traditie in wetenschappelijk toponderzoek

“Onder meer de gestegen interesse van buitenlandse bedrijven om naar hier te komen (denk aan bijvoorbeeld Argenx in de medische biotechnologie, maar ook recent Inari in de agrobiotech en Sequana Medical in de medtech…) en zich permanent te vestigen, is opvallend. Daarvoor zijn er enkele veelzeggende verklaringen.”

“We kennen hier al sinds de jaren 80 een sterke traditie op vlak van wetenschappelijk onderzoek en doorbraken in de kennis rond plantenbiologie, infectieziekten, genetica, het blootleggen van ziektemechanismen… Ook de valorisatie was al vroeg een belangrijk aandachtspunt: industriële samenwerkingen, spin-offs, patenten, enz. Mede gestimuleerd door de overheid kreeg dit alles al vroeg de nodige aandacht, mét succes.”

We zien een aangroei van nieuwe jonge bedrijven, een verdere verankering van gevestigde spelers en een duidelijke interesse van buitenlandse bedrijven.

Grote farmaspelers op een zakdoek

“We hebben hier een uitzonderlijke lokale densiteit van grote farmaspelers die sterk inzetten op onderzoek en ontwikkeling. Dit levert een grote pool aan expertise op een geografisch klein gebied en vormt een zeer vruchtbare voedingsbodem voor de vele biotechbedrijven die hier met succes uit de grond schieten.”

“Mensen met zowel wetenschappelijke als businessexpertise zijn hier opvallend dik bezaaid. Deze topmensen blijven ook consequent hun rol spelen in de jongere biotechbedrijven. In combinatie met een aantal fondsen blijft dit een belangrijke factor. Wat betreft de doorgroei naar de omvangrijke klinische fase hinken we nog wat achterop tegenover de VS, maar we zijn absoluut toonaangevend voor de vroegere ontwikkelingsfases.”

Het vizier op gepersonaliseerde geneeskunde

“Door nauwer samen te werken met de eveneens bloeiende digital sciences in België (Imec, DSP Valley…) willen we nu mee helpen de ruim beschikbare medische data beter te structureren en inventariseren. Er zijn al vele initiatieven om de data te stroomlijnen, maar de coördinatie kan beter. Uiteraard mét respect voor (de privacy van) de patiënt, kunnen we behandelingen nog beter afstemmen op persoonlijke noden.”

“Precisiegeneeskunde houdt rekening met de levenswijze, genetica, microbiotica, enz. In een samenwerkingsverband met Medtech Flanders en DSP Valley – flanders.health – willen we alle aanwezige technologieën stimuleren om de krachten te bundelen bij het ontwikkelen van de gezondheidstoepassingen van de toekomst. We zijn aangenaam verrast door het grote aantal voorstellen uit zeer diverse hoek: bedrijven, onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen.”

Next article