Skip to main content
Home » Business Guide » Naar een hybride werkmix die het welzijn van de werknemer centraal plaatst
Sponsored

Veel bedrijven denken momenteel na over hun strategie rond hybride werken. “Een goede balans op dat vlak is een absolute vereiste om concurrentieel te blijven, optimaal te kunnen samenwerken en talent aan te trekken”, zegt Koen Van Beneden, HP Benelux Cluster lead.

Hoe belangrijk is een goed ecosysteem vandaag voor bedrijven?

“Bedrijven onderschatten vaak welke impact een goed ecosysteem kan hebben op werknemers, en in het bijzonder op kenniswerkers. Zij beschikken doorgaans nochtans over heel wat uitrusting die ervoor moet zorgen dat ze productief zijn tijdens hun werkdag. In het verleden werd daarrond vooral gekeken naar de kostenanalyse: hoeveel willen we investeren en wat kunnen we voor dat budget ter beschikking stellen? Bij het uitbreken van de crisis moesten bedrijven hierdoor massaal laptops en headsets aankopen en plots investeren in cloudoplossingen om operationeel te kunnen blijven. Inmiddels weten we hoe we samen op kantoor samenwerken en hoe we allen remote kunnen werken, maar hoe combineren we dit in een gezonde en inspirerende hybride werkcultuur?”

Iedereen beseft dat je de juiste hybride werkmix moet kunnen aanbieden om talent aan te trekken, duurzaam te ondernemen en tegelijk op een efficiënte en succesvolle manier samen te werken.

Wat is de visie van HP hierop?

“Wij hebben al langer bij onze klanten aangegeven dat thuiswerken belangrijker zou worden, maar de meeste bedrijven twijfelden toch lange tijd over welke rol ze daarin wilden spelen. Uiteraard kan dat nog steeds op diverse manieren gebeuren, maar iedereen beseft nu wel dat men de juiste hybride werkmix moet kunnen aanbieden om talent aan te trekken, om duurzaam te ondernemen en tegelijk een efficiënte en succesvolle manier van samenwerken te ontwerpen. Waar we als HP mee helpen – en zeker na de overname van Poly het juiste portfolio voor hebben – is het stappenplan naar een goede hybride werkomgeving. Stilaan zien we wat goed werkt, wat faalt en wat de trends zijn in de markt. Cruciaal hierbij is dat je beschikt over de juiste apparatuur, aangepaste werkplekken en hybride meeting rooms. Hierbij is een grote rol weggelegd voor de IT-services en (remote) solutions. Alles moet gericht zijn op een zo goed mogelijke ervaring voor de medewerkers. Dat is wat we met onze ‘Work Happy’-campagne willen bereiken: de medewerker die centraal staat.”

Hoe kan de juiste bedrijfscultuur bijdragen aan het succes hiervan?

“Bij het uitbreken van de coronacrisis moest iedereen plots van thuis uit werken. Nu is het belangrijk dat we de goede dingen van het hybride model vasthouden: minder woonwerkverkeer, meer autonomie in het indelen van de werkweek en een cultuur die verschoven is van controle naar vertrouwen. Dat betekent een omslag voor zowel het management als de medewerkers. Collega’s zijn namelijk niet meer dagelijks op kantoor, terwijl dat element van zichtbaarheid steeds een belangrijke factor voor de beoordeling vormde. Nu is dat anders. De vraag is of dat erg is, net omdat je als bedrijf de resultaten centraal zou moeten stellen en niet de zichtbaarheid. Het blijft uiteraard wel nodig om erover te waken dat werknemers zich sterk verbonden voelen met de organisatie.”

Cruciaal is dat je beschikt over de juiste apparatuur, aangepaste werkplekken en hybride meeting rooms. Alles moet gericht zijn op een zo goed mogelijke ervaring voor de medewerkers.

Wat nu met het hybride werken na corona?

“Veel bedrijven worstelen met het uitwerken van een goede locatiestrategie. Moet je je werknemers verplichten om een aantal dagen per week op kantoor te zijn of net van thuis uit te werken? Iedere werkgever is hier anders in. Maar liefst 79% van de werknemers voelde zich productiever bij het thuiswerken, tegenover 21% die het er moeilijk mee hadden. Je moet mensen daarom zelf hun keuzes laten maken. Enerzijds dien je een kantoor aan te bieden waar mensen kunnen gaan werken als ze dat willen. Anderzijds moet je hen toelaten om thuis te werken. Het kantoor krijgt hierdoor een heel andere functie. De meeste mensen zijn immers thuis productiever omdat ze er zich beter kunnen focussen. Daartegenover willen bedrijven hun mensen graag op kantoor blijven ontvangen om kennis uit te wisselen, zich deel te laten voelen van de bedrijfscultuur en samenwerking en cocreatie te faciliteren. En daarnaast – laten we eerlijk zijn – blijven activiteiten als samen iets eten of drinken natuurlijk belangrijk voor het werkplezier.”

Welke rol kan technologie spelen om het hybride werken nog vlotter te laten verlopen?

“Veel bedrijven experimenteren momenteel volop met het zo natuurlijk mogelijk maken van virtueel vergaderen. Iemand die ervoor kiest om van thuis uit deel te nemen aan een meeting zou zich daar niet uitgesloten mogen voelen. Dat is met goede video- en audio-oplossingen ook niet nodig. Kwalitatieve headsets, computers met goede webcams en de juiste randapparatuur geven je vertrouwen en zorgen ervoor dat je echt kan connecteren, ook als je niet op kantoor bent. Tot slot zijn er ook voor managers en IT’ers mogelijkheden om de technologie te laten werken. Ik denk aan remote hulp bij een probleem en proactieve analyses om mogelijke problemen voor te zijn. Het laatste dat je wil op je thuiswerkdag is om naar kantoor te moeten komen speciaal voor een issue met je laptop. ‘Work Happy’ in een professionele hybride werkomgeving, dat zou prioriteit nummer één moeten zijn in elke organisatie.”

Next article