Skip to main content
Home » Business Guide » Tips om het onthaal van uitzendkrachten optimaal te organiseren
Sponsored

Belgische werkgevers doen jaarlijks een beroep op ruim 600.000 uitzendkrachten. Om deze samenwerking optimaal te laten verlopen, bestaan er tools om de gezondheid en veiligheid van deze arbeidskrachten te helpen waarborgen. Marijke Bruyninckx, directeur bij Preventie en Interim, licht toe.

Marijke Bruyninckx.

Sta maar eens even in de schoenen van een uitzendkracht. Je beschikt wel over de juiste kwalificaties, maar bent uiteraard nog niet vertrouwd met de onderneming, cultuur, infrastructuur, uitrusting en andere werknemers. Als werkgever verwacht u dat die persoon in een mum van tijd een werknemer met ziekteverlof vervangt of uw team ad hoc versterkt. “De uitzendkracht dient zich in een recordtijd te integreren en aan te passen”, aldus Bruyninckx. “Het spreekt dan voor zich dat het onthaal dat u moet organiseren, bepalend is voor de kwaliteit van zijn prestaties, motivatie en – vooral – zijn veiligheid en gezondheid op het werk. Het onthaal vormt met andere woorden een cruciale fase voor alle betrokken partijen.”

Het onthaal als cruciale factor

Het onthaal van nieuwe werknemers is een wettelijke verplichting volgens de wetgeving inzake welzijn op het werk. “Dat is van het grootste belang wanneer de nieuwkomer een uitzendkracht is die de werkpost tijdelijk en in sommige gevallen voor zeer korte tijd zal bekleden”, klinkt het. “Hij zal in een zeer korte tijdspanne veel informatie moeten opslaan die essentieel is voor zijn veiligheid en zijn gezondheid op het werk, maar ook voor zijn succesvolle integratie in de onderneming. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor zijn welzijn op het werk vanaf het moment dat hij uw onderneming betreedt. U moet hem dezelfde bescherming garanderen als uw eigen en vaste werknemers.”

Uit de statistieken blijkt dat de meerderheid van de ongevallen met uitzend-krachten aan het begin van een opdracht plaatsvindt.

Uit de statistieken blijkt dat de meerderheid van de ongevallen aan het begin van een opdracht plaatsvindt. De oorzaken zijn divers, maar een gebrek aan kennis van de omgeving en apparatuur, aangevuld met het ongetwijfeld te vaak of ongepast gebruik van ‘vindingrijkheid’ in bepaalde werkomstandigheden, spelen onvermijdelijk een rol. “Het onthaal dient steeds plaats te vinden voor de uitzendkracht zijn opdracht start”, benadrukt Bruyninckx. “Sommige inlichtingen kunnen echter worden doorgegeven naarmate het werk vordert. Daarom is het steeds een goed idee om een ‘peter’ of ‘meter’ aan te stellen die de uitzendkracht kan begeleiden na de formele onthaalprocedure.”

Een goede voorbereiding

Het verstrekken van informatie over uw onderneming, over een specifieke werkpost en op welke manier het werk dient uitgevoerd te worden, kan niet geïmproviseerd worden. De persoon die verantwoordelijk is om het onthaal uit te voeren (een lid van de hiërarchische lijn) moet bekend zijn met de in de onderneming geldende regels en veilige werkprocedures én moet deze vanzelfsprekend respecteren. Bovendien moet die persoon in staat zijn om alle informatie op een duidelijke en volledige manier aan de uitzendkracht over te brengen en zich ervan vergewissen dat alle aspecten effectief helder zijn voor de persoon in kwestie. Het is misschien aangewezen om de persoon die verantwoordelijk is voor het onthaal de nodige tijd te geven om zich hierop voor te bereiden indien hij of zij dat niet gewend is.

“Met Preventie en Interim, de Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector, hebben we een checklist ontwikkeld waarmee de onthaalverantwoordelijke kan nagaan of hij de uitzendkracht alle nodige informatie gegeven heeft. De checklist bevat een waaier aan onderwerpen om niets aan het toeval over te laten en ervoor te zorgen dat de door de wetgeving vereiste elementen aan bod komen”, besluit Bruyninckx.


De veiligheid van uitzendkrachten in cijfers

Preventie en Interim verzamelt elk jaar bij de uitzendbureaus de arbeidsongevallencijfers voor uitzendkrachten. Helaas tonen de statistieken van de arbeidsongevallen met uitzendkrachten in Wallonië aan dat de frequentie- en ernstgraad in deze regio merkbaar hoger liggen dan het nationaal gemiddelde.

■ In 2021 bedroeg de frequentie-graad – een verhouding tussen het aantal arbeidsongevallen dat zich heeft voorgedaan en het totaal aantal gepresteerde uren – voor het Waalse Gewest 45,71 tegenover 39,53 voor het nationale gemiddelde.

■ De ernstgraad – het aantal dagen arbeidsongeschiktheid in verhouding tot het totaal aantal gepresteerde uren – bedroeg 3,59 tegenover 2,98 op nationaal niveau. Deze indicatoren liggen iets lager dan het nationale gemiddelde in de twee andere regio’s van het land.

■ In 2021 was Wallonië goed voor 23,32% van de gepresteerde uren in uitzendarbeid tegenover 68,35% voor Vlaanderen en 8,33% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Next article