Skip to main content
Home » Business Guide » Opleidingen willen tekort aan accountants en belastingadviseurs wegwerken
Sponsored

Als eerste hogeschool in Vlaanderen ging HOGENT een partnerschap aan met ITAA om de drempels tot het beroep van accountant of belastingadviseur te verlagen, en zo het tekort in de sector op te lossen. Carine Coppens, opleidingshoofd Financieel Management aan de HOGENT, legt uit.

Carine Coppens.

“HOGENT heeft een nauw partnerschap met ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants), een federaal instituut waar mensen die accountant of belastingadviseur willen worden zich verplicht dienen in te schrijven in het register. Met deze samenwerking willen we de toegang tot deze beroepen gemakkelijker maken. Pas afgestudeerde bachelors en masters moeten immers eerst een toegangsexamen afleggen bij het ITAA, gevolgd door een driejarige stage met tussentijdse proeven en finaal een bekwaamheidsexamen. Die proeven en zeker dat bekwaamheidsexamen vormen voor velen een hoge drempel, aangezien zij intussen ook al werken. Hierdoor haakt een groot deel van de kandidaten onderweg af, met als gevolg dat er een groeiend tekort is aan accountants en belastingadviseurs. Wij willen daarom die drempel verlagen en hen een betere houvast geven om hier wel in te slagen.”

Stagiairs hoeven geen tussentijdse proeven en schriftelijk bekwaamheidsexamen meer af te leggen.

Opleidingen bereiden kandidaten beter voor

“Concreet hebben we twee specialisatie-opleidingen: een tweejarige ‘banaba’ toegepaste fiscaliteit en een driejarig postgraduaat gecertificeerd accountant dat we samen met UGent en Arteveldehogeschool hebben opgezet. Deze opleidingen richten zich op stagiairs die zich willen voorbereiden op het bekwaamheidsexamen. Dankzij deze opleidingen hoeven zij geen tussentijdse proeven en geen schriftelijk bekwaamheidsexamen meer af te leggen bij ITAA. Ze dienen enkel nog een mondelinge maturiteitstest en een examen deontologie te doen.”

Extra focus op communicatie en advies

“Tijdens de opleiding bereiden we deelnemers grondig voor op de mondelinge maturiteitstest. We zetten daarbij sterk in op sociale, communicatie- en adviesvaardigheden – belangrijker dan ooit in onze sector. Door de digitalisering verloopt het uitvoerende werk nu immers voor een groot deel geautomatiseerd, waardoor de vrijgekomen tijd kan worden benut om een strategische partner en vertrouwenspersoon te zijn voor klanten. Praktische kennis blijft uiteraard wel belangrijk – de fiscale regelgeving verandert continu – maar ook het vertalen van die kennis naar een goed advies voor de klant is cruciaal. Met deze bredere voorbereiding willen we het beroep naar een hoger niveau tillen. In dat kader bieden we trouwens ook nog heel wat navormingstrajecten aan in samenwerking met de beroepsverenigingen.”

Next article