Skip to main content
Home » Business Guide » [opinie] Het is tijd voor een Energie Transitie Pact!
Business Guide

[opinie] Het is tijd voor een Energie Transitie Pact!

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

De energiecrisis heeft onze ogen geopend voor onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, veelal geïmporteerd uit landen van buiten Europa. Niet altijd met voorspelbare regimes. De hoog oplopende energiefacturen die onze ondernemers intussen moeten trotseren, bedreigen hun rendabiliteit en soms zelfs hun voortbestaan. Daarom zijn de ondersteunende maatregelen die de verschillende overheden tot nu toe namen absoluut noodzakelijk. Want als de ondernemersmotor sputtert, worden bij uitbreiding onze ganse economie, onze tewerkstelling en onze welvaart bedreigd. Maar dit is noodzakelijk beleid op korte termijn.

Het échte beleid om versterkt en op een duurzame manier uit deze energiecrisis te komen, is de energietransitie zelf.  Wanneer we een toekomst willen waarin we niet afhankelijk zijn van schurkenregimes voor onze energiebevoorrading, dan moeten we onze energie zelf maken.  En ik zeg dat niet.  Onze ondernemers zeggen dat.  Nu reeds zegt 12% van onze ondernemers dat ze maximaal overgeschakeld zijn op hernieuwbare energie.  Nog eens de helft van onze ondernemers staat klaar voor de overstap.  En de rest wil wel, maar ziet nog niet in hoe. 

Laat ons het ijzer daarom smeden terwijl het heet is. UNIZO pleit voor een “Energie Transitie Pact” waarbij alle overheden in dit land volop inzetten om de energietransitie te realiseren.  We moeten onze energieproductie niet alleen centraal maar ook zoveel mogelijk decentraal, bij de bedrijven en bij de burgers, organiseren.  Dat kan met eenvoudige maatregelen.  Enkele maanden geleden besliste de federale regering al een versterkte investeringsaftrek op energiebesparende investeringen.  Goed beleid!  Zet daarnaast ruimere ecologiesteun en energie-coaching in om bedrijven de juiste keuzes te laten maken. 

Fundamenteler wordt het om investeringen in hernieuwbare energie niet langer tegen te werken.  Waar blijft het decreet op de bestemmingsneutraliteit?  Dat decreet zorgt ervoor dat de bestemming van een perceel alleen geen reden mag zijn om geen windturbine te mogen plaatsen.   En eens die windmolen er staat, of de zonnepanelen er liggen, of de geothermische boring is gebeurd, zorg er dan ook voor dat de ondernemer deze energie kan delen met zijn collega’s.  Vandaag is het bijna onmogelijk om als bedrijf zo’n micro-grid te realiseren.  Pak dat aan! 

Tot slot, als we dan toch bezig zijn, durf ook ruimer te denken.  Europa heeft mogelijkheden zat om in eigen hernieuwbare energie te voorzien.  Als we investeren in een pan-Europees elektriciteitsnetwerk, dan is het een makkie om zonne-energie uit het Zuiden en wind- en waterenergie uit het noorden tot bij ons te krijgen.  Waar wachten we op?

Next article