Home » Business Guide » [opinie] De rol van banken in een snel veranderende samenleving
Business Guide

[opinie] De rol van banken in een snel veranderende samenleving

Karel Baert, CEO Febelfin.

De financiële sector wordt gekenmerkt door veerkracht en aanpassingsvermogen. Nu de economische, geopolitieke en technologische omgeving in sneltempo verandert, moet de financiële sector telkens opnieuw tonen dat ze de weerbaarheid heeft om zich aan te passen, en haar belangrijke rol voor de financiering van de economie kan blijven spelen. Dat is cruciaal om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. Denk maar aan de opkomst van nieuwe digitale spelers, klimaatuitdagingen, de search for talent…

Karel Baert, CEO van Febelfin:

Tijdens de coronacrisis nam de sector haar verantwoordelijkheid door snel oplossingen uit te werken. De banken zijn kredieten blijven verstrekken en hebben bedrijven en gezinnen die in financiële problemen kwamen bijgestaan. Met de energiecrisis herhalen de Belgische banken hun maatschappelijke engagement. Gezinnen die moeilijkheden ondervinden omwille van de sterk gestegen energieprijzen, kunnen een uitstel van kapitaal voor hun woonkrediet aanvragen. De sector staat ook klaar om bedrijven te ondersteunen en samen naar oplossingen op maat te zoeken.

Digitale kloof dichten

Een andere belangrijk engagement is het begeleiden van burgers bij hun digitale omschakeling. De maatschappij wordt steeds digitaler, en daar horen ook de bankdiensten bij. Maar we zijn er ons van bewust dat niet iedereen digitaal mee is. Er is dus een grote uitdaging: de digitale kloof zoveel mogelijk dichten. Dit is iets waar we samen, met alle maatschappelijke actoren, moeten aan werken en onze verantwoordelijkheid nemen, zodat niemand achter blijft.

Een andere topprioriteit, vandaag en in de toekomst, is cyberveiligheid. De sector investeert fors in nieuwe technologieën en beveiliging. Ook in de strijd tegen fraude is samenwerking nodig, met overheidsinstanties, maar ook met andere belangrijke spelers zoals de telecom. Het gaat erom het juiste evenwicht te vinden tussen gegevensbescherming en fraudebestrijding.

Focus op de klimaattransitie

Ook de bestrijding van financiële misdaad is een belangrijke maatschappelijke rol die de banken op zich nemen. Banken spelen een sleutelrol bij het opsporen van witwaspraktijken. Ze hebben hun vereisten aangescherpt en geïnvesteerd in systemen om de detectie van verdachte transacties te verfijnen. Maar ook hier is een gedeelde verantwoordelijkheid op zijn plaats, en is samenwerking met elkaar en de autoriteiten essentieel.

En als we aan de uitdagingen van morgen denken, mogen we tot slot de klimaattransitie niet vergeten. De financiële sector heeft een belangrijke rol te vervullen bij de financiering van de transitie naar een meer duurzame samenleving. De sector kan de ondernemingen en gezinnen bijstaan in hun duurzame beslissingen en ondersteunen via hun krediet- en investeringsbeleid. Kortom, samen kunnen we een mooie toekomst voorbereiden voor de volgende generaties.

Next article