Home » Business Guide » [opinie] De kracht van Vlaanderen
Business Guide

[opinie] De kracht van Vlaanderen

Kris Neyens, manager Internationalisering VIL.

De globale logistiek wordt geconfronteerd met een sterke groei, ook in onzekere tijden, en een steeds toenemende vraag naar kwaliteit en snelheid van dienstverlening, en dit op een manier die onze algemene levenskwaliteit niet onder druk zet.  Hierbij moet worden ingezet op duurzaamheid. Het doel bestaat eruit zo maximaal mogelijk de geïntegreerde netwerken en de beschikbare ruimte en capaciteit optimaal te benutten  in functie van zowel de interne als externe kost.  Technologische innovatie en digitalisering zijn hierbij  belangrijke hefbomen.

Speerpuntclusters

Veel ondernemers en bedrijven zijn zich ten gevolge van de zich steeds sneller opvolgende supply chain verstoringen terdege bewust van deze uitdagingen. Ze zijn ook bereid te investeren in nieuwe technologie en supply chain concepten maar vaak zien ze door het bos de bomen niet meer.  In Vlaanderen streven speerpuntclusters (zoals VIL), kennisinstellingen en innovatieve bedrijven, ondersteund door de Vlaamse overheid, een geïntegreerde aanpak na waarbij samenwerking sterk wordt gestimuleerd en ook resultaten oplevert. Dergelijke samenwerking leidt tot steeds meer en betere resultaten. Deze Vlaamse visie op het bundelen van de krachten in innovatie gooit ook in het buitenland hoge ogen.

Op het vlak van logistieke innovatie is Vlaanderen in enkele jaren van een meeloper tot een logistiek powerhouse uitgegroeid. Daar waar in het verleden erg schoorvoetend logistieke innovatie werd gedeeld of er erg weinig werd geparticipeerd in internationaal onderzoek en ontwikkeling, nemen steeds meer spelers een leidende rol op.  Dit zowel in internationale netwerken en overlegorganen als in Europese innovatieprojecten waarbij steeds meer (lucht)havens, speerpuntclusters, strategische onderzoekscentra en bedrijven sleutelspelers of zelfs leidende krachten zijn.

Europese Innovatiescore Index

Ook al staat Vlaanderen volgens de Europese Innovatiescore Index (EIS) nu in de top vijf (4/27) van de meest innovatieve regio’s, toch is er meer nodig om de Vlaamse logistieke positie en reputatie te verdedigen en versterken. Om nog meer innovatie te realiseren, en vooral te valoriseren zodat deze inspanningen ook in economische en maatschappelijke meerwaarde worden omgezet, moeten meer bedrijven hun weg vinden naar deze innovatieprojecten. De bedrijven spelen een sleutelrol bij de valorisatie. Enkel samen met de bedrijven kunnen in Vlaanderen voor de logistieke en supply chain spelers relevante producten en oplossingen worden ontwikkeld die een sterke en weerbare concurrentiepositie verzekeren. De boodschap is niet terugplooien maar het vol glas bruiswater van het Vlaams innovatielandschap aannemen. Vlaanderen biedt een uniek scala aan mogelijkheden om deze logistieke innovatie als bedrijf mee vorm te geven.

Next article