Home » Business Guide » Nieuwe onderwijsmethode maakt meer jongeren warm voor boekhouden
Sponsored

Jongeren hebben nood aan betere financiële competenties. Helaas is boekhouden geen populair vak, terwijl er vanuit het bedrijfsleven een grote vraag is naar accountants en financieel directeurs. Zij kunnen bedrijfsleiders namelijk strategisch bijstaan in het nemen van de juiste beslissingen. NABO, een nieuwe onderwijsmethode bij het aanleren van boekhouden, tracht daarom meer jongeren warm te maken voor dit domein.

“De door ons ontwikkelde NABO-methode begint vanuit een startende onderneming”, vertellen prof. dr. Patricia Everaert, prof. dr. Evelien Opdecam en Laura Claeys, verantwoordelijken NABO van de Onderzoeksgroep Accounting Education aan de UGent.

“In de eerste lessen zetten we vooral in op een globale visie rond financiële rapportering en de bredere context. Later in de cursus zoomen we dan regelmatig dieper in op bepaalde rubrieken, zonder daarbij de helikopterview op de onderneming te verliezen. Alles is nu eenmaal met elkaar gelinkt en draagt samen bij aan de financiële gezondheid van een onderneming. We spelen ook in op de interesses en leefwereld van de student. Jongeren zijn absoluut geïnteresseerd om een eigen onderneming op te richten en winst te maken. Dat enthousiasme gebruiken we om hen al doende te laten leren, met meer nadruk op inzicht en minder op vanbuiten leren.”

De NABO-methode levert over de hele lijn een significant grotere leerwinst op dan de traditionele manier van lesgeven.

Positieve impact bij jongeren én leerkrachten

“Gedurende een periode van vier jaar onderzochten we de impact van de NABO-methode bij 580 leerlingen in het secundair onderwijs. Het eerste jaar onderzochten we de traditionele methode. Vervolgens trainden we de leerkrachten in de NABO-aanpak, waarna zij deze gedurende drie jaar toepasten. Dit onderzoek toonde aan dat NABO op vlak van kennis over de hele lijn een significant grotere leerwinst oplevert dan de traditionele manier. Bovendien kan een ervaren leerkracht met de NABO-methode een nóg groter verschil maken. Leerkrachten blijken dan ook erg enthousiast over deze nieuwe manier van werken die hen helpt om boekhouden op een inzichtelijke manier aan te brengen, zodat jongeren al na enkele lessen een jaarrekening kunnen interpreteren. Tot slot heeft ons onderzoek uitgewezen dat we met de NABO-methode significant meer interesse opwekken voor boekhouden bij jongeren. Ook de leerkrachten zelf werden door de leerlingen beter beoordeeld.”


Onderzoekers reiken hand uit naar bedrijven inzake duurzame (fiscale) regelgeving

Onderzoeksprojecten aan de UGent bestuderen in welke mate (fiscale) regelgeving kan bijdragen aan duurzame oplossingen. De onderzoekers reiken daarbij graag de hand uit naar de bedrijfswereld voor hun insteken en vragen.

Annelies Roggeman, Bertel De Groote en Isabelle Verleyen.

“Ons onderzoek naar duurzaamheid in fiscaliteit en ondernemingsrecht biedt een unieke kans om belangrijke inzichten van verschillende partijen te vergaren en zo samen te komen tot mogelijke oplossingen. We zijn dan ook continu op zoek naar samenwerkingen met bedrijven en andere stakeholders”, geven prof. Annelies Roggeman, Isabelle Verleyen en Bertel De Groote aan. “Een samenwerking kan gaan over het geven van input voor onderzoek, een deelname aan valorisatie events, het financieren van projecten en doctoraten, maar ook een gastlezing, een stage of medewerking aan een masterproef.”

Brede impact

“Diverse perspectieven verzamelen, is cruciaal omdat we beseffen dat je de duurzaamheidsproblematiek moeilijk alleen vanuit een fiscale, juridische of bedrijfseconomische hoek kan oplossen”, aldus de professoren. “We zien duurzaamheid trouwens breder dan milieu en klimaat. Ook op vlak van onder meer sociale rechtvaardigheid en ethisch handelen kunnen fiscaliteit en ondernemingsrecht een groot verschil maken.”


INTERESSE?

Deze onderzoeksprojecten aan de UGent staan open voor samenwerking:

■ Catherine Acosta Garcia onderzoekt de impact van de publieke landenrapportering op het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de integratie van het belastingbeleid met het algemeen beleid van bedrijven.

■ Jeroen De Ceuster gaat na of en hoe ondernemingskenmerken de risico’s op marktverstorend optreden beïnvloeden. Daarnaast wil hij instrumenten aanreiken voor een mededingingscontext die waardige groei aanmoedigt.

■ Kenny Dekoster bestudeert de percepties van stakeholders ten aanzien van belastingstrategieën van bedrijven en of deze strategieën aanzien worden als een onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

■ Erik Gjymshana bekijkt in welke mate fiscale stimuli voor onderzoek en ontwikkeling zoals aftrekken en belastingkredieten, aanzetten tot meer innovatie bij (specifieke doelgroepen van) Europese bedrijven.

■ Dave Goyvaerts gaat dieper in op het effect van de aangekondigde globale minimumbelasting voor multinationale ondernemingen met betrekking tot hun concurrentiekracht, nalevingskosten en groepsstructuur.

■ Ilias Matterne gaat de impact na in welke mate een CO2-taks een effectief instrument vormt voor het stimuleren van (specifieke vormen van) innovatie.

■ Gauthier Vandenbossche onderzoekt insolventieprocedures en hun toepassingsgebied. Insolventieprocedures vervullen immers in toenemende mate een economische en sociale functie.

➡️ Contacteer [email protected] voor meer informatie.


Next article