Skip to main content
Home » Business Guide » Het nieuwe werken is er eerder dan gedacht. Wat hebben we geleerd?
Business Guide

Het nieuwe werken is er eerder dan gedacht. Wat hebben we geleerd?

In 2020 werden jaren van digitale transformatie in slechts enkele maanden versneld doorgevoerd. Zo kwamen we plots wel heel dicht bij een nieuwe manier van werken. Maar hoe ziet de toekomst er nu concreet uit? Romina Longo, Managing Director bij Youphoria, schetst een beeld in 7 stappen.

Tekst: Joris Hendrickx

Romina Longo, Managing Director Youphoria, Interim Management & Executive Search.

1 – De war for talent is niet voorbij

“Door het online werken is de locatie nu vaak geen beperkende factor meer, waardoor de ‘talent pool’ en de concurrentiestrijd plots veel groter worden. Het is bijgevolg nóg belangrijker geworden om talenten een aantrekkelijk aanbod te kunnen bieden, inclusief een goede digitale werknemerservaring.”

2 – Leiderschap moet oog hebben voor empathie, cultuur en inclusie

“Empathisch leiderschap, met een eerlijk beleid en flexibele werkschema’s, zal de retentie en ontwikkelingsbereidheid van werknemers verhogen. Maar leiders moeten ook een cultuur opbouwen om de betrokkenheid en samenwerking te bevorderen. Door daarnaast aandacht te hebben voor inclusie, voelt iedereen zich gewaardeerd in zijn talenten en sterktes.”

3 – Flexibele werkplek legt focus op resultaten

“Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers het vertrouwen en de vrijheid om zelf te kiezen waar en wanneer ze werken, in functie van wat het beste is voor hen. De focus komt daarbij te liggen op resultaten.”

Naar kantoor gaan blijft cruciaal door de spontane interacties, de creativiteit en de kennisuitwisseling die daar mogelijk zijn.

4 – Menselijke interactie blijft cruciaal

“Naar kantoor gaan blijft cruciaal door de spontane interacties, de creativiteit en de kennisuitwisseling die daar mogelijk zijn. De executie kan daarentegen wel deels geautomatiseerd en vanop afstand gebeuren. Technologie zal in die zin altijd een ondersteuning zijn van de mens, maar nooit een vervanging.”

5 – Succes hangt af van de strategie

“Een goede en gedeelde strategie voor het hybride werken is cruciaal. Thuiswerkers moeten dezelfde kansen en stem krijgen. Iedereen moet akkoord zijn voor welke taken je best naar het kantoor komt en hoe er virtueel best wordt samengewerkt. Leidinggevenden zullen dit vervolgens op de juiste manier moeten managen.”

Bedrijven die over een flexibele schil van talent beschikken, zijn sneller en wendbaarder.

6 – Mentaal welzijn mag niet worden vergeten

“Werknemers moeten op een gezonde en haalbare manier kunnen functioneren in het nieuwe normaal. In dat kader zullen werkgevers moeten werken aan een gezonde work-lifebalans, minder hiërarchie, meer inspraak en meer flexibiliteit.”

7 – Total talent management wordt hét nieuwe model

“Bedrijven die over een flexibele schil van talent beschikken, zijn sneller en wendbaarder. Ze zullen zich daarom bewegen in een ecosysteem van talent met uiteenlopende statuten. Dat vereist enerzijds een hybride model waarin vast en tijdelijk talent (zoals freelancers) vlot kunnen samenwerken en anderzijds een horizontale organisatie die stoelt op een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid.”

Next article