Skip to main content
Home » Business Guide » Bedrijfsvoorheffing, RSZ, uitkeringen: vorder de bedragen terug waarop u recht hebt!
Business Guide

Bedrijfsvoorheffing, RSZ, uitkeringen: vorder de bedragen terug waarop u recht hebt!

In samenwerking met
Michael Del Barrio en Nicolas Mentior, oprichters en Managing Partners SBEP.
In samenwerking met
Michael Del Barrio en Nicolas Mentior, oprichters en Managing Partners SBEP.

SBEP helpt bedrijven om te besparen. De organisatie identificeert alle mogelijke kostenverminderingen op het gebied van bedrijfsvoorheffing, RSZ en werkuitkeringen… en vordert de bedragen met terugwerkende kracht terug. Nicolas Mentior en Michael Del Barrio, oprichters en managing partners, vertellen ons over hun drijfveren.

FOTO: JONAS ROOSENS

Maken bedrijven voldoende gebruik van de voordelen waar ze recht op hebben? 

Mentior: “Daar kan ik heel duidelijk over zijn: nee! Ze worden geconfronteerd met een grote administratieve complexiteit, vooral op het gebied van de identificatie en toepassing van alle verminderingen die de verschillende Belgische wetgevingen aanbieden, zoals vrijstellingen van de bedrijfsvoorheffing, RSZ-verminderingen, werkuitkeringen en subsidies. Sommige maatregelen zijn federaal, andere gewestelijk, nog andere sectoraal. Het is voor een bedrijf vrij ingewikkeld om precies te weten waar het recht op heeft, wanneer het er recht op heeft, aan welke voorwaarden het moet voldoen en welke administratieve stappen het moet ondernemen.”

Del Barrio: “Kmo’s overschatten het vermogen van hun sociaal secretariaat of boekhoudkantoor om deze verminderingen te beheren, want op dat vlak gebeurt er niets automatisch. Elk bedrijf is verantwoordelijk voor de identificatie, opvolging en controle van de juiste toepassing van de verschillende maatregelen. Die monitoring en alles wat daarbij komt kijken, vergt veel energie en tijd. Daardoor lopen veel bedrijven de maatregelen mis waarop ze recht hebben of passen ze die niet volledig toe.” 

Veel bedrijven lopen de maatregelen mis waarop ze recht hebben of passen die niet volledig toe.

Welke oplossing raadt u aan? 

Mentior: “Het eenvoudigste is een beroep doen op een partner zoals wij, die de verschillende verminderingen identificeert en toepast. In principe handelen we met terugwerkende kracht door klachten in te dienen bij de verschillende overheidsdiensten. Wij vorderen de verminderingen terug die niet werden toegepast, maar waar zij wel recht op hadden. Over het algemeen kunnen we drie jaar teruggaan, maar voor bepaalde terugvorderingen is er geen tijdslimiet. Op die manier zorgen we er uiteraard voor dat ook in de toekomst deze verminderingen van toepassing zullen zijn. We zijn als het ware de Robin Hoods ten dienste van kmo’s: we geven ze terug wat hen ten onrechte is ontnomen.” 

Del Barrio: “We bieden een alomvattende aanpak door drie bronnen voor terugvordering te controleren: de bedrijfsvoorheffing, de RSZ-bijdragen en de werkuitkeringen. We zorgen ervoor dat alle potentiële verminderingen worden toegepast. Er zijn vandaag slechts een klein aantal diensten als de onze die deze begeleiding aan kmo’s bieden.”

Mentior: “Voor de vrijstellingen van de bedrijfsvoorheffing waarop de werkgevers recht hebben, verzamelen we bijvoorbeeld alle documenten zodat het dossier volledig is. We bezorgen vervolgens aan de FOD Financiën het materiële bewijs van het recht op vrijstelling van onze klant.”

We zijn als het ware de Robin Hoods ten dienste van kmo’s: we geven ze terug wat hen ten onrechte is ontnomen.

Hoeveel bedrijven hebben al een beroep gedaan op jullie diensten? 

Mentior: “De afgelopen drie jaar heeft SBEP al dossiers van meer dan 850 klanten behandeld. Daarbij bereikten we een terugvorderingspercentage van ongeveer 60%. Dat wil zeggen dat vóór onze tussenkomst de vrijstellings- en andere maatregelen in meer dan één op de twee gevallen slecht of zelfs helemaal niet werden toegepast. Gemiddeld vinden we 30.000 euro per bedrijf, met grote verschillen: 240.000 euro in een bedrijf van dertig  werknemers en 90.000  euro bij een bedrijf van tien personen. In totaal hebben we al meer dan twaalf  miljoen euro teruggevorderd, een bedrag dat effectief teruggestort werd op de bankrekeningen van onze klanten, en we wachten op bevestiging van de instellingen voor nog eens meer dan tien miljoen euro. Aangezien er in Vlaanderen en Brussel alleen al zo’n 60.000 bedrijven in aanmerking komen voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, is er nog marge.” 

Del Barrio: “Om die potentiële klanten te bereiken, gaan we in de eerste plaats over deze maatregelen communiceren bij de bedrijven. Vervolgens gaan we na of er al acties zijn ondernomen om eventuele verminderingen terug te vorderen. Daarvoor werken we samen met boekhoudkantoren en sociale secretariaten – meer bepaald Securex, Acerta en SD Worx – die een beroep doen op onze diensten.” 

Het terugvorderingspercentage bedraagt momenteel 60%. Dat wil zeggen dat vóór onze tussenkomst de vrijstellingsen andere maatregelen in meer dan één op de twee gevallen slecht of zelfs helemaal niet werden toegepast.

Wat is de aard van die samenwerking? 

Del Barrio: “Boekhouders nemen vaak contact met ons op na een opdracht bij één van hun klanten. We leggen hen uit waaruit ons werk bestaat en wat onze specifieke manier van werken is, en uiteindelijk vertrouwen ze ons opdrachten toe voor hun klanten die zich in vergelijkbare omstandigheden bevinden.” 

Mentior: “Bovendien hebben we vastgesteld dat wanneer een klant van sociaal secretariaat verandert, er vaak informatie verloren gaat op het gebied van identificatie van werknemers en de toepassing van verminderingen. De sociale secretariaten doen dan een beroep op ons om de rechten van hun nieuwe klanten op het gebied van verminderingen bij te werken, met inbegrip van verminderingen die ze nog niet eerder hadden ontdekt. Ons team van zeventien medewerkers bestaat voor een groot deel uit financieel analisten, waaronder experten op het gebied van gegevensverwerking die de salarisgegevens verwerken. Belangrijke verduidelijking: we beschikken over uiterst efficiënte software voor het anonimiseren van persoonsgegevens met inachtneming van de AVG-normen.”

Hoe wordt u betaald? 

Mentior: “We werken op basis van succes. Met andere woorden: we vragen een percentage van de teruggevorderde bedragen op het moment van ontvangst. Er is dus geen financieel risico voor het bedrijf en er is een positieve impact op hun cashflows. De bedrijven zijn voornamelijk kmo’s, die helaas vaak minder goed uitgerust zijn op het gebied van HR en actief zijn in sectoren als de bouw, schoonmaak, inrichting, bewaking en zelfs de bakkerijsector. We werken ook samen met de overheidssector, bijvoorbeeld de gemeenten, en met grote bedrijven met duizenden werknemers.”

Getuigenis

“Aangename verrassingen voor het budget van onze klanten” 

Als erkend Sociaal Secretariaat berekent Securex de lonen voor tienduizenden bedrijven in België. “In dat kader houden we rekening met (en berekenen we) de eventuele verminderingen waarop onze klanten recht hebben”, vertelt Pascal Blondeel, customer success manager bij Securex. “Dat is vooral het geval op het gebied van de bedrijfsvoorheffing. Ondanks al onze proactieve communicatie weten we echter niet altijd of klanten in aanmerking komen voor deze eventuele verminderingen. De expertise van SBEP mondde hierbij uit in een partnership. De vrijstellingen blijven immers met terugwerkende kracht vorderbaar, binnen de grenzen van de wetgever, en SBEP is gespecialiseerd in de identificatie daarvan. De bedragen kunnen zeer groot zijn, wat soms voor aangename verrassingen zorgt voor het budget van onze klanten. Het is de bedoeling om deze controles spontaan aan te bieden aan nieuwe klanten.”

Next article