Home » Business Guide » “2021 moet de start van de learning twenties in Vlaanderen inluiden”
Business Guide

“2021 moet de start van de learning twenties in Vlaanderen inluiden”

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Werk en Innovatie.

Een innovatiegedreven relance naar een digitaler, duurzamer en veerkrachtiger Vlaanderen. Dat is het antwoord van Vlaams minister van Economie, Werk en Innovatie Hilde Crevits op de huidige coronacrisis.

2020 bracht ons een ongeziene socio-economische crisis. COVID-19 deed onze samenleving op haar grondvesten daveren en heeft ons midscheeps getroffen in onze gezondheidszorg, arbeidsmarkt en economie. Tegelijkertijd biedt deze crisis heel wat opportuniteiten om de zaken anders aan te pakken, duurzame hervormingen door te voeren en er uiteindelijk als samenleving sterker uit te komen.

‘Vlaamse Veerkracht’

Dat is dan ook precies de ambitie die wij vanuit de Vlaamse regering koesteren met ons relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Door gericht te investeren in innovatie op maat van mensen én op maat van bedrijven, willen we duidelijke en duurzame accenten leggen om de economie en samenleving van de toekomst vorm te geven.

Concreet leggen we de focus de komende jaren op drie domeinen: een digitale economie, een duurzame en circulaire economie en een veerkrachtige zorgeconomie. Door innovatieve investeringen in onze bedrijven, onderzoekers, kenniscentra en belangrijke omgevingsfactoren willen we zo een omslag maken en de noodzakelijke transities op die drie domeinen in een stroomversnelling brengen.

Zonder extra handen en hoofden zullen we de beoogde groei in jobs en in welvaart niet kunnen realiseren. Daarom moet 2021 het jaar van de opleiding worden.

Het jaar van de opleiding

Om deze transities te doen slagen, moeten we ook sterk inzetten op menselijk kapitaal. Werknemers, werkzoekenden en zelfstandigen moeten bijgeschoold worden in meer digitale en duurzamere werkprocessen en iedere Vlaming  moet kansen krijgen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Zonder extra handen en hoofden zullen we de beoogde groei in jobs en in welvaart niet kunnen realiseren. Daarom moet 2021 het jaar van de opleiding worden en de start van de learning twenties in Vlaanderen inluiden.

Focus op ondernemerschap

Het sluitstuk van dit ambitieuze relanceplan zal echter altijd het Vlaamse ondernemerschap zijn. De overheid kan richting geven, ondersteuning bieden en middelen voorzien, maar finaal is het de creativiteit, de ondernemingszin en de veerkracht van onze ondernemers en kmo’s die zal bepalen of deze relance een succes wordt.

Als minister van Economie, Werk en Innovatie ben ik alvast optimistisch en zal ik alles in het werk blijven stellen om deze uitdagende missie samen met jullie te verwezenlijken. 

Next article