Home » Bedrijfsovernames » Familiale holdings: geduldig kapitaal met een ondernemende visie
Financiën

Familiale holdings: geduldig kapitaal met een ondernemende visie

Mathieu Luypaert

Associate professor

Vlerick Business School

Korys (Colruyt), Alychlo (Coucke), Baltisse (Balcaen) en Doveso (De Clerck) zijn slechts enkele voorbeelden van familiale investeringsmaatschappijen. Deze familiale vehikels zorgen ervoor dat het vermogen van gefortuneerde ondernemers en families op een goede manier wordt beheerd en geïnvesteerd.

Tekst: Joris Hendrickx

“Vroeger deed men dat vooral door te beleggen in beursgenoteerde bedrijven en private-equityfondsen”, vertelt Mathieu Luypaert, associate professor Vlerick Business School. “Meer en meer gaan deze familiale holdings echter zelf op zoek naar interessante bedrijven waarin ze rechtstreeks kunnen investeren. Zo worden ze dus zelf een private-equityspeler.”

“Een wereldwijde studie uitgevoerd door de zakenbank UBS toont aan dat family offices gemiddeld 11% van hun vermogen op een directe manier investeren in bedrijven, terwijl slechts 7,7% via externe private-equityfondsen wordt belegd. Bovendien geeft 39% van de onderzochte family offices aan een groter deel van het vermogen op een rechtstreekse manier in bedrijven te willen investeren in 2020. Eenzelfde tendens tekent zich ook af in een Belgische context.”

“De krant De Tijd berekende dat een veertigtal Belgische familieholdings over de periode 2006-2016 iets meer dan drie miljard euro aan risicodragend kapitaal rechtstreeks in bedrijven injecteerden, dat is een verviervoudiging op tien jaar tijd. Zo’n strategie lijkt ook te lonen: UBS rapporteerde een rendement over het voorbije jaar van 16% voor directe investeringen versus 11% voor investeringen via private-equityfondsen.”

De grote uitdaging voor family offices blijft de zoektocht naar kwalitatieve bedrijven waarin geïnvesteerd kan worden.

Vraag overtreft aanbod

“De grote uitdaging voor deze family offices blijft natuurlijk de zoektocht naar kwalitatieve bedrijven waarin geïnvesteerd kan worden. Er heerst al jaren een onevenwicht op de overnamemarkt, ook in België, gedreven door een makkelijke en goedkope toegang tot financiering. De vraag naar bedrijven overtreft ruimschoots de aanbodzijde, waardoor de overnameprijzen sterk gestegen zijn (zie de Vlerick M&A Monitor 2019).”

“De specifieke eigenschappen van familiale investeringsmaatschappijen kunnen echter een belangrijk voordeel zijn in de biedstrijd, vooral voor investeringen in familiebedrijven.”

“De familiale insteek van deze holdings zorgt ervoor dat men meer ervaring heeft met de typische uitdagingen die eigen zijn aan de overdracht van familiebedrijven. In tegenstelling tot private-equityfondsen – die vaak na een vijftal jaar willen doorverkopen – hebben ze een focus op lange termijn en opteren ze voor minder agressieve financieringsstructuren. Het is geduldig kapitaal met een ondernemende aanpak en een mooi evenwicht tussen financiële en niet-financiële doelstellingen.”

“Familiale aandeelhouders kunnen in deze family offices een partner vinden die op lange termijn een groeiverhaal wil uitwerken, met respect voor de familiale waarden. Een partner die bovendien toelaat om een deel van het familievermogen veilig te stellen.”

Next article