Home » War for Talent » Wij maken van onze medewerkers specialisten binnen hun domein
Sponsored

De Vlaamse overheid heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het vlak van energiebeheer. Het VEB, dat de Vlaamse overheidsdiensten hierin ontzorgt, ziet dan ook heel wat opportuniteiten voor talenten met een duurzame mindset.

Gisela Degeling en Ruben Reners, VEB

Wat maakt van het VEB een aantrekkelijke werkgever?

Gisela Degeling, HR & Office Manager bij het VEB: “Onze missie is het duurzamer en efficiënter maken van gebouwen van de Vlaamse overheid op het vlak van energiebeheer. We hebben dus een duidelijk maatschappelijk doel. Omdat we een middelgrote kmo zijn zonder een zware hiërarchische structuur, willen we vooral talent aantrekken dat horizontaal wil groeien in plaats van hiërarchisch. Wij maken van onze medewerkers specialisten binnen hun domein. Door hen daarin te ondersteunen, trekken we hen niet enkel aan, maar zorgen we er ook voor dat ze bij ons blijven. In dat kader brengen we hun noden om die groei te realiseren en zich goed te voelen bij ons zo goed mogelijk in kaart. We organiseren coachings en laten hen deelnemen aan vakbeurzen, maar bieden indien gewenst ook de mogelijkheid om intern over te schakelen naar een nieuwe functie.”

Welke kansen krijgen mensen om zich te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen?

Degeling: “We zetten sterk in op interne opleidingen waarbij nieuwe medewerkers binnen hun team maximaal worden ondersteund en begeleid. Daarnaast zijn ook externe opleidingen rond persoonlijke groei of bepaalde interesses mogelijk. Tot slot bieden we overbruggende opleidingen aan waar medewerkers uit alle teams gemengd aan kunnen deelnemen. Zo leren zij elkaar meteen ook beter kennen en versterken we de onderlinge binding.”

Om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid te realiseren, heeft het VEB nood aan veel nieuw talent.

Welke impact heeft jullie huidige transitie van een start-up naar een scale-up?

Degeling: “In enkele jaren tijd zijn we van veertien naar 85 werknemers gegaan. We werken daarom aan een nieuwe structuur met duidelijke rollen waar meteen ook ruimte is voor heel wat nieuwe functies. Een goed voorbeeld daarvan is Ruben, die hierdoor een nieuwe uitdagende rol heeft kunnen opnemen.”

Ruben, wat motiveert jou om voor het VEB te werken en hoe ben jij hier kunnen groeien tot je huidige functie?

Ruben Reners, Product Coördinator bij het VEB: “Ik ben afgestudeerd als ingenieur in de milieutechnologie. Het milieu en klimaat zijn dus erg belangrijk voor mij. Daarnaast had ik al ervaring in de energiesector. Er was dus een goede match met het VEB, dat continu werkt aan de verduurzaming van het patrimonium van de publieke sector. Bovendien is het hier zeer aangenaam werken en worden regelmatig teambuildings georganiseerd op team- en bedrijfsniveau.” “Ik werk sinds juni 2022 voor het VEB en ben gestart als projectleider. Hoewel me goed was uitgelegd wat mijn toenmalige functie zou inhouden, merkte ik dat ik er toch niet voldoende energie uit haalde. Toen ik dit aankaartte bij mijn teamleider, stelde hij me de nieuwe functie van Product Coördinator voor. Er wordt bij het VEB dus goed gekeken naar hoe het bedrijf kan groeien, welke functies daarbij een meerwaarde kunnen zijn en welke mogelijkheden er zijn voor interne werknemers om die functies te bezetten.”

Hoe zien jullie de toekomst?

Degeling: “Het VEB staat nog maar aan het begin van zijn groei. De Vlaamse Overheid heeft immers ambitieuze klimaatdoelen vooropgesteld. Ons takenpakket en de vraag daarnaar zal dus enkel maar groeien. Nu komt het er voor ons vooral op aan om onze structuur en procedures hierop aan te passen.”

Reners: “De klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid zijn strikt en ambitieus. We stellen bij het VEB dan ook een aanzienlijke groei vast van het aantal aanvragen. Om die allemaal te kunnen beantwoorden, hebben we nood aan veel nieuw talent.”

Next article