Home » War for Talent » Verrassend trendrapport toont belang aan van investeringen in welzijn
War for Talent

Verrassend trendrapport toont belang aan van investeringen in welzijn

Met haar meest recente trendrapport geeft B-Tonic een verrassend en confronterend beeld van hoe medewerkers hun werkvreugde, motivatie en gezondheid inschatten en ervaren. Siviglia Berto (Managing Director bij B-Tonic) en Herman Konings (psycholoog en trendwatcher) lichten hun bevindingen toe.

Tekst: Joris Hendrickx

Siviglia Berto (Managing Director bij B-Tonic) en Herman Konings (psycholoog en trendwatcher) Foto: Marco Mertens.

Het trendrapport ‘Wellbeing & Connectiviteit’ laat B-Tonic, dochteronderneming van Baloise Insurance, toe om haar aanpak en wellbeingprogramma’s voor organisaties en hun medewerkers onderbouwd te toetsen aan de huidige noden én biedt werkgevers nieuwe inzichten. “Dit trendrapport bevestigt dat we vandaag al doelgericht inzetten op actuele thema’s zoals veerkracht en resonantie. Daarnaast toont het wat er op ons afkomt, zodat we daar optimaal kunnen op anticiperen”, verduidelijkt Berto. »

« Het rapport kwam tot stand via uitgebreid onderzoek naar nationale en internationale trends op de werkvloer. Daarbij werden ook een tiental stellingen en thema’s afgetoetst bij duizend Belgische respondenten. “Een kwart van de respondenten vindt dat zijn werkvreugde onder invloed van telewerk eerder tot sterk is afgenomen”, vult Konings aan. “En bijna 80% van de respondenten geeft tegelijk aan dat ze graag willen deelnemen aan gezondheids- en welzijnsinitiatieven op het werk. Dat bewijst de acute nood aan dergelijke oplossingen.”


Enkele opvallende cijfers

  • Een kwart van de respondenten vindt dat zijn werkvreugde onder invloed van telewerk eerder tot sterk is afgenomen.
  • 45% vindt dat bedrijven méér aandacht moeten spenderen aan zowel de geestelijke als de fysieke gezondheid van medewerkers.
  • 40% van de mensen zet op het werk vaak tot altijd een dapper gezicht op waarachter ze hun angst, onzekerheden en twijfels verbergen.

Inspelen op effectieve noden

“We zagen die deelnamecijfers ook weerspiegeld in een proefproject in maart en juni”, getuigt Berto. “Deze steekproef geeft onze programma’s nog meer draagkracht en toont aan dat we inspelen op effectieve noden. Bijna 45% – gelijk verspreid over alle generaties – vindt bovendien dat bedrijven méér aandacht moeten spenderen aan zowel de geestelijke als de fysieke gezondheid van medewerkers. Ook op dat vlak is corona een katalysator. Medewerkers willen zich – nog meer dan voor de pandemie – gesteund, gemotiveerd en gewaardeerd voelen door hun werkgever.”

A brave face

Ook opvallend: 56% werkt vandaag met minder plezier dan voor de coronacrisis. Een kwart van de medewerkers wijt dit rechtstreeks aan de crisis zelf. “Heel het coronaverhaal heeft een emotionele impact”, beklemtoont Konings. Velen laten dat bovendien niet merken. 40% van de mensen zet vaak tot altijd een dapper gezicht op waarachter ze hun angst, onzekerheden en twijfels verbergen. “Bijna tien procent van de mensen draagt zelfs altijd zo’n masker op het werk”, reageren Berto en Konings geschokt. B-Tonic stipt aan dat veel medewerkers het moeilijk hebben om zichzelf te zijn op de werkvloer. “Instappen in een open programma, met deelnemers uit verschillende bedrijven, kan voor hen de beste return opleveren”, besluit Berto.

Next article