Skip to main content
Home » War for Talent » “Veiligheid en gezondheid op de werkvloer zijn prioriteit voor uitzendkrachten”
War for Talent

“Veiligheid en gezondheid op de werkvloer zijn prioriteit voor uitzendkrachten”

Met dank aan
Met dank aan

Ook in uitzendkantoren is er een grote mismatch tussen vraag en aanbod. “Een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid om die vacatures in te vullen, ligt bij bedrijven”, zegt Marijke Bruyninckx, directeur van Preventie en Interim.

Marijke Bruyninckx.

“In de uitzendsector geraakt een groot deel van de vacatures niet meer ingevuld. Het zijn echter niet enkel de werknemers en uitzendkrachten die hun beste beentje moeten voorzetten om meer mensen aan het werk te krijgen. Bedrijven moeten zich ook zichtbaar maken en ervoor zorgen dat zij een werkgever zijn waar uitzendkantoren hun uitzendkrachten met plezier naartoe sturen. Eén van de belangrijkste elementen hierbij is welzijn op het werk. Hierbij zijn zowel een veilige en gezonde werkomgeving als het psychosociaal welzijn cruciaal.”

Daling arbeidsongevallen gestagneerd sinds 2013

“In 2020 vonden er 7.038 arbeidsongevallen met uitzendkrachten plaats op de werkvloer, goed voor meer dan 160.000 inactiviteitsdagen. Dat is een daling van 60% ten opzichte van 23 jaar geleden, toen de Centrale Preventiedienst voor Interim opgericht werd. Dat is goed nieuws, maar we merken dat die daling sinds 2013 gestagneerd is. In de meeste grote bedrijven staat het welzijn van werknemers ondertussen op punt. Ze hebben voldoende geschoold personeel en deskundige preventieadviseurs, zowel intern als extern, ter beschikking. Maar bij de kleinere kmo’s laat die veiligheid nog vaak te wensen over.”

Om het welzijn van uitzendkrachten te bewaken, is een constructieve informatie-uitwisseling tussen werkgever, uitzendkantoor en uitzendkracht onontbeerlijk.

Een goed onthaal is cruciaal

“Een goed onthaal van uitzendkrachten op de werkvloer is belangrijk. De werkpost en veiligheidsmaatregelen moeten voldoende uitgelegd worden. En er moet hen duidelijk gemaakt worden waar ze terechtkunnen bij problemen: een collega of een eventuele meter of peter. Dat geldt ook wanneer een werknemer slechts enkele weken in dienst genomen wordt. De meeste arbeidsongevallen gebeuren nog steeds in de eerste dagen van de tewerkstelling, wat aantoont dat bepaalde maatregelen niet voldoende uitgelegd werden. Uitzendkrachten moeten ook opgeleid worden op de werkplaats. Het is heel waardevol als zij tijdens hun job extra ervaring en scholing kunnen krijgen. Hierdoor stijgen hun kansen op de arbeidsmarkt achteraf aanzienlijk.”


Wist je dat?

In 2020 vonden er 7.038 arbeidsongevallen met uitzendkrachten plaats op de werkvloer, goed voor 160.000 inactiviteitsdagen.
Dat is een daling van 60% ten opzichte van 23 jaar geleden.
In 2018 vulden maar liefst 60% van de werkgevers hun werkpostfiche onvolledig in.


Het belang van de werkpostfiche

“Het bewijs dat een werkgever belang hecht aan een veilige en gezonde werkplaats begint al bij de aanvraag voor een uitzendkracht. Werkgevers zijn verplicht om verschillende documenten te bezorgen aan het uitzendkantoor. Dat gaat eerst en vooral over de werkpostfiche, waarin de werkpost omschreven staat met de uit te voeren taken. Daarnaast moet de werkgever de maatregelen gekoppeld aan die werkpost meegeven: te volgen instructies, beschermingskledij of een eventuele opleiding die de uitzendkracht moet volgen.”

“Tot slot moet je als bedrijf aangeven of een medisch attest nodig is via de arbeidsarts. Voor een veiligheidspost zoals heftruckchauffeur moet de uitzendkracht bijvoorbeeld over een medisch geschiktheidsattest beschikken. Indien de werkpostfiche goed is ingevuld, krijgen uitzendkantoren al veel meer vertrouwen in de werkgever. Ze weten dat die een analyse heeft uitgevoerd van alle risico’s verbonden aan de werkpost. Volgens een inspectiecampagne uitgevoerd in de uitzendsector in 2018 vulden 60% van de werkgevers hun werkpostfiche echter nog altijd onvolledig in. Sommigen weten niet hoe het moet, anderen zijn nalatig. Een goed uitzendkantoor zal de werkgever op weg helpen en eventueel naar zijn aangesloten externe preventiedienst verwijzen voor extra ondersteuning.”

Uitzendbureaus kunnen werkgevers weren

“Op werkpostfiche.be vinden werkgevers die een uitzendkracht wensen in te huren ook al veel informatie terug over hoe ze deze fiche moeten invullen. Als werkgevers achteraf nog steeds de nodige documenten niet bezorgen, kunnen uitzendkantoren deze werkgever weren. Maar ook werkgevers met een hoge graad aan arbeidsongevallen of bedrijven die via de uitzendkrachten gesignaleerd worden rond hun gebrekkig welzijnsbeleid, kunnen geweerd worden. Om het welzijn van uitzendkrachten te bewaken, is een constructieve informatie-uitwisseling tussen werkgever, uitzendkantoor en uitzendkracht onontbeerlijk. Met de coronapandemie is er nu nog een hele reeks aan veiligheidsmaatregelen bijgekomen. Een uitzendkantoor moet vandaag weten dat de kans op een COVID-19-besmetting op de werkvloer tot een minimum herleid is. Dat wordt bovendien ook zeer streng gecontroleerd.”

Ergonomie en psychosociale gezondheid

“Uit onze jaarlijkse statistieken blijkt dat het grootste gezondheidsrisico bij uitzendkrachten vandaag ergonomie is, met meer dan 20% van alle onderzochte gezondheidsrisico’s op de werkplaats. Voor de gehele beroepsbevolking is ergonomie de tweede reden bij langdurig zieken. Dat is een uitdaging die vandaag om een nieuwe aanpak vraagt, en waarover wij nu nog volop gesprekken voeren met onze partners.”

Next article