Skip to main content
Home » War for Talent » De cruciale elementen van aantrekkelijk werkgeverschap
Opinie

De cruciale elementen van aantrekkelijk werkgeverschap

Koen Dewettinck, Partner & Professor HRM Vlerick Business School, Centre for Excellence in Strategic Talent Management

In de strijd om het meest aantrekkelijk te zijn, gooien werkgevers heel wat in de schaal. Een competitief salarispakket is daarbij een basisvereiste om door kandidaten in aanmerking te worden genomen. Drie andere en vaak cruciale elementen van aantrekkelijk werkgeverschap zijn zinvolheid, persoonlijke groei en bedrijfscultuur. Koen Dewettinck (Vlerick Business School) legt uit.

1. Zinvolheid

“Medewerkers blijken een groter engagement, een sterkere motivatie en meer loyaliteit te tonen wanneer ze met zinvolle activiteiten bezig kunnen zijn. Dat heeft voor een stuk te maken met de jobinhoud en de mate waarin er voldoende uitdaging wordt ervaren. Meer en meer organisaties zetten echter ook in op een collectieve ambitie om naast succesvol te zijn op financieel vlak ook iets positiefs te kunnen betekenen voor de ruimere omgeving, de maatschappij en onze planeet. Bij veel bedrijven staat verantwoord ondernemen hoog op de agenda. Ook bij veel kandidaat-medewerkers is het een criterium dat alsmaar belangrijker wordt bij hun keuze voor een bepaalde werkgever.”

Zinvolheid, persoonlijke groei en bedrijfscultuur vormen drie cruciale elementen van aantrekkelijk werkgeverschap.

2. Persoonlijke groei

“Medewerkers willen zich niet meer per se voor heel lange tijd binden, maar zijn wel op zoek naar werkgevers die een groeitraject en perspectief kunnen bieden. Hoewel sommige werkgevers nog duidelijk afgelijnde loopbaanpaden aanbieden, blijkt dit door alsmaar vlakkere organisatiestructuren moeilijker te worden. Meer en meer werkgevers vertrekken daarom vanuit de sterktes en ambities van de medewerker en gaan het gesprek aan om de best mogelijke match te vinden met (toekomstige) projecten en activiteiten. Dat vereist ook van de medewerker meer reflectie en een actieve houding in het vormgeven van de eigen loopbaan.”

3. Bedrijfscultuur

“Een inclusieve en enthousiasmerende bedrijfscultuur is een derde element en blijkt voor vele werkzoekenden en schoolverlaters de belangrijkste factor te zijn in de keuze voor een bepaalde werkgever. Het kan bijzonder verrijkend zijn om in samenwerking met anderen een verschil te maken. Veel werkgevers zetten daarom ook in op het creëren van een leuke sfeer waarin samenwerking, respect voor individuele verschillen en mentaal welzijn een belangrijke plaats innemen.”

Next article