Home » War for Talent » “Softskills worden steeds belangrijker voor de ontwikkeling van medewerkers én bedrijf”
War for Talent

“Softskills worden steeds belangrijker voor de ontwikkeling van medewerkers én bedrijf”

Met dank aan
Met dank aan

Via online leren kunnen werknemers op hun eigen tempo leren en hun competenties ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij steeds meer op de softskills van managers en medewerkers. Alain Reyntjens, Learning & Personal Development Coach bij GoodHabitz, en Barbara Mayor, Corporate Learning & Talent Manager bij Proximus, vertellen over hun samenwerking en aanpak.

Alain Reyntjens

Learning & Personal Development Coach

GoodHabitz

Barbara Mayor

Corporate Learning & Talent Manager

Proximus

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om de nadruk te leggen op softskills?

Reyntjens: “Softskills worden steeds belangrijker voor de ontwikkeling van zowel de medewerkers als het bedrijf. Ze omvatten het hele scala van sociale, relationele en gedragsvaardigheden die nodig zijn naast de hardskills, die de zuiver technische vaardigheden omvatten.”

Mayor: “In onze nieuwe manier van werken, gebaseerd op samenwerking, wendbaarheid en klantbenadering, zijn softskills inderdaad essentieel, naast de meer technische opleidingen. In het kader van persoonlijke ontwikkeling worden ook concepten behandeld die vandaag de dag van cruciaal belang zijn, zoals veerkracht, flexibiliteit, communicatie- en besluitvaardigheid.”

Hoe moedigt u de medewerkers van Proximus aan om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en softskills?

Reyntjens: “In de eerste plaats is het van essentieel belang om de intrinsieke motivatie van medewerkers te stimuleren, omdat dat de meest effectieve drijfveer voor persoonlijke ontwikkeling is. Daartoe hebben we een tool ontwikkeld, namelijk ‘GoodScan’. Deze laagdrempelige zelftest helpt je te ontdekken waar jouw kwaliteiten, interesses en groeikansen liggen én welke trainingen bij je passen. En we gaan nog een stapje verder. Bij GoodHabitz bestaat elke training uit verschillende leervormen. Sommige mensen zijn immers meer visueel ingesteld, anderen lezen liever, bekijken graag video’s of geven de voorkeur aan een quiz. Ten tweede focussen we op bedrijven, want het is noodzakelijk om een opleiding te integreren in de thema’s en waarden van het bedrijf om deze tot een succes te maken.”

“Tot slot werken we ook op teamniveau. Hier inspireren en ondersteunen we managers zodat ze zich bewustworden van het belang van hun eigen persoonlijke ontwikkeling en die van hun medewerkers. Het recept voor succes bestaat erin deze drie pijlers samen te brengen. Zo helpen we bedrijven en hun werknemers op weg naar een nieuwe leercultuur.”

Het is duidelijk dat werknemers die een of meer opleidingscursussen volgen een hogere graad van betrokkenheid en loyaliteit vertonen.

Alain Reyntjens

Mayor: “Via deze opleidingen is het ook van essentieel belang om de motivatie van managers te stimuleren. Ze zullen hun teams dan des te beter kunnen inspireren. Op die manier hopen wij ook dat onze medewerkers verantwoordelijk worden voor hun eigen loopbaanontwikkeling. We hameren erop dat de opleidingstools hun leven echt gemakkelijker kunnen maken.”

Opleiding en welzijn van medewerkers zijn dus nauw met elkaar verbonden…

Mayor: “Daar zijn we van overtuigd! Opleiding gaat in de eerste plaats om nadenken over jezelf, wat je wilt en de middelen die je inzet om dat te bereiken. Het is de bedoeling om het juiste evenwicht te vinden tussen je persoonlijke verwachtingen en die van de organisatie. Daarom hechten wij er zoveel belang aan dat onze medewerkers zelf een leerproces op gang brengen. Ons doel is om 60% spontaan geactiveerde opleidingen in onze onderneming te behalen, maar uiteraard zal het management ook opleidingen blijven aanbieden. Wij willen de zin stimuleren om te leren… en om te leren leren! Dat houdt een mentaliteitswijziging in. Het is duidelijk een werk van lange adem.”

Reyntjens: “En dat werk werpt zijn vruchten af! We merken dat medewerkers die één of meer opleidingen volgen meer inzet en loyaliteit tonen. Dat is vooral te danken aan het feit dat zij zich gesteund voelen.”

Wat houdt de pedagogische aanpak van GoodHabitz in de praktijk concreet in?

Reyntjens: “In de eerste plaats zijn onze opleidingen vlot toegankelijk. Medewerkers kunnen dus leren waar, wanneer en wat ze willen. Dat is essentieel om de barrières bij het leren te verlagen, vooral wanneer ze flexibele uren hebben. Vervolgens geven onze opleidingen de cursisten weer zin om te leren. Wij zijn de ‘Netflix van de opleidingen’. Onze inhoud is vermakelijk, behandelt een breed scala van onderwerpen om ieders voorkeuren aan te spreken en geeft vooral zin in meer! Daarnaast helpen wij bedrijven ook om een echte leerstrategie te ontwikkelen. Die sluit niet alleen aan op de ambities van hun werknemers, maar ook op hun bedrijfscultuur. Tot slot ondersteunen wij ook de managers en HR-verantwoordelijken bij de implementatie van opleidingen.”

Mayor: “Binnen Proximus hebben we verschillende partners die digitale platforms aanbieden. Dat is een belangrijke investering van het bedrijf in ons digitaal bibliotheekaanbod, ten voordele van elke werknemer. Met GoodHabitz hebben we niet alleen het voordeel dat we al enkele jaren samenwerken met Alain Reyntjens en zijn team, we hebben ook het geluk dat we inhoud hebben in het Nederlands en het Frans – de andere grote platforms worden gewoonlijk in het Engels aangeboden. Bovendien is de inhoud van de GoodHabitz-opleidingen generiek. Dat betekent dat iedereen er sleutelelementen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling kan vinden.”

Binge learning is nét zo leuk als binge watching met GoodHabitz! Start je 14-daagse gratis trial en ervaar de kracht van de leukste softskill-trainingen op de markt.

Next article