Home » War for Talent » Het belangrijkste kapitaal, is het menselijk kapitaal
War for Talent

Het belangrijkste kapitaal, is het menselijk kapitaal

Ann Cattelain, CEO van Federgon.

Niemand had kunnen voorspellen dat in 2021 de economie en de arbeidsmarkt zich zo vlot zouden herstellen. Dit maakt dat de problemen of noem het liever de uitdagingen van onze arbeidsmarkt terug zijn van nooit helemaal weggeweest: schaarste, mismatch, vergrijzing,… Ann Catelain, CEO van Federgon, legt uit.

Voor bedrijven betekenen deze uitdagingen dat ze extra inspanning moeten doen om talent te vinden en talent aan zich te binden. Het is de kandidaat die aan de touwtjes trekt en een ruime keuze heeft aan potentiële werkgevers.

Afhankelijk van de opleiding en het diploma bepaalt de kandidaat bij wijze van spreken het loon, de extra legale voordelen, de werkuren en zelfs het statuut. Hoe beter opgeleid of hoe relevanter het diploma, hoe groter de keuze mogelijkheden voor de kandidaat en hoe meer de kandidaat ook de eigen eisen op tafel kan leggen. Het is voor kandidaten, met andere woorden, het uitgelezen moment om van job te veranderen.

Specialistenwerk

Onze arbeidsmarkt is erbij gebaat dat talenten en skills zo goed mogelijk worden ingezet, arbeidsmarktmobiliteit draagt bij tot economische welvaart en persoonlijk welzijn. Transities op onze arbeidsmarkt vlot begeleiden is een vak op zich, er komen heel wat knowhow en gespecialiseerde tools bij kijken.

Elk jaar opnieuw begeleiden onze leden meer dan 1 miljoen mensen in of naar een job.

Het vereist bovendien een grondige kennis van de werking van de arbeidsmarkt en een substantieel intersectoraal netwerk, wat snel schakelen mogelijk maakt. Transities begeleiden, dat is specialistenwerk.

Arbeidsmarkt draait op volle toeren

De HR-dienstverleners, lid van Federgon, zijn de motor van transities op de arbeidsmarkt. Elk jaar opnieuw begeleiden onze leden meer dan 1 miljoen mensen in of naar een job. De complexiteit van onze arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het voor individuen niet altijd makkelijk is om zelf de weg te zoeken en te vinden.

In tal van transities worden zij vandaag reeds deskundig ondersteund. Onze HR-dienstverleners helpen werkzoekenden aan een job en bedrijven aan de juiste kandidaat. Ze scholen werknemers bij, helpen hun competenties ontwikkelen en begeleiden hen in hun verdere loopbaan. Mensen die hun job verliezen of dreigen te verliezen, helpen ze om een nieuwe plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners zijn onmisbaar voor de arbeidsmarkt. Als partner van elke kandidaat, elk bedrijf en van de overheid helpen wij mee om de arbeidsmarkt op volle toeren te laten draaien.

Next article