Home » War for Talent » “Werk moet mensen gelukkig maken”
Opinie

“Werk moet mensen gelukkig maken”

Prof Dr Dirk Buyens, Professor Human Resource Management – Vlerick Business school, CEO Great Place to Work Belgium

Wie vandaag talent aan zich wil binden, moet in eerste instantie werken aan de organisatiecultuur. Dat begint met een geloofwaardig management. 90% van de werknemers die actief zijn bij de top 10 Best Workplaces™ geeft hun organisatie op deze dimensie de hoogste score, in tegenstelling tot zij die het Great Place to Work® label niet halen. Daar vindt slechts 58% van de werknemers hun organisatie onderscheidend op vlak van geloofwaardigheid, met als gevolg een dalende trend op retentie. Geen vertrouwen in het management is reden nummer één waarom werknemers over het muurtje kijken.

Geloofwaardig management

Hoe kom je dan geloofwaardig over? Het gaat enerzijds over communicatie: Zijn werknemers op de hoogte van belangrijke zaken? Anderzijds spreken we ook over competentie: Is er een duidelijke richting waar de organisatie naartoe wil en is het management bekwaam en consequent om die daar naartoe te leiden? Tot slot bevat geloofwaardigheid ook integriteit: Handelt het management ethisch? Vertegenwoordigen ze de waarden van de organisatie? Do they walk the talk?

Work has to make people happy!

Gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid

Great places to work onderscheiden zich van anderen door hun werknemers gelijkwaardig en rechtvaardig te behandelen, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst of seksuele geaardheid. Zo zit er gemiddeld 12 procent-punten verschil tussen de Best Workplaces en organisaties die het certificaat niet behalen (99% versus 85%). De war for talent woedt hevig maar de talentenvijver waarin iedereen vist, is leeg. Pas wanneer geloofwaardigheid en eerlijkheid aanwezig zijn, kan je als organisatie de aantrekkingskracht voor een nieuwe vijver van alternatieve profielen vergroten.

Tot slot, work has to make people happy! De beste organisaties zorgen ervoor dat hun werknemers ernaar uit kijken om te komen werken (89% Best Workplaces versus 60% niet-gecertificeerde). Beschouw ‘trots’ en ‘fierheid’ m.b.t. de job en de werkgever als dé cruciale hefboom voor retentie en aanwerving.

Next article