Home » War for Talent » Bouwsector heeft nood aan hoogopgeleide profielen
War for Talent

Bouwsector heeft nood aan hoogopgeleide profielen

Het aantal knelpuntberoepen in de bouw neemt sterk toe. Uitvoerende vakmensen als metsers en bekisters blijven nodig, maar er is ook veel vraag naar hoogopgeleide profielen zoals calculators of IT’ers. “De bouw wordt steeds complexer en uiteraard volgen de openstaande vacatures die trend”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Bouwen is vandaag de dag niets minder dan een technologisch hoogstandje. Het is dé sector die zijn steentje bijdraagt tot de klimaattransitie.

In de VDAB top 10 van knelpuntberoepen neemt de bouwsector drie plaatsen in: die van werfleider, technisch installateur en calculator. “Vroeger was het relatief eenvoudig: je zet een ruwbouw, chauffage en elektriciteitsleidingen erin, en klaar”, vertelt Dillen. “Vandaag is bouwen niets minder dan een technologisch hoogstandje: elk nieuw project moet voldoen aan hoge normen inzake energieverbruik, isolatie, ventilatie, circulair materiaalgebruik en elektromobiliteit. Vanaf 2025 wordt fossielvrij bouwen verplicht, en in de toekomst moeten nieuwe bouwwerken het elektrisch laden van auto’s faciliteren. Dat gaat verder dan een laadpaal zetten: naast voldoende capaciteit moet het laden ook ‘slim’ op het juiste moment en tegen de laagst mogelijke kostprijs gebeuren. Landschapsaannemers die groendaken aanleggen, zowel publiek als privaat, behoren net zo goed tot onze sector, die steeds diverser wordt. Dat vraagt nog steeds om uitstekende vakmannen, maar daarnaast is er ook een dringende nood aan specifieke profielen zoals ingenieurs, IT’ers, energiedeskundigen, 3D-professionals, enz.”

Wist je dat?

In de top 10 van knelpuntberoepen (VDAB) neemt de bouwsector drie plaatsen in: die van werfleider, technisch installateur en calculator.

Meer vacatures werfleider dan metser

Net die complexiteit maakt de bouw interessant, want het is bij uitstek een branche die zijn steentje bijdraagt tot de klimaattransitie. Een aantrekkelijke werkgever dus voor jonge, hoogopgeleide profielen met interesse in ecologie, innovatie, informatica en digitalisering. Toch voldoet de instroom uit het middelbaar en hoger onderwijs momenteel niet om de vacatures in te vullen. “Om die reden zetten we met campagnes zoals #WERFze de vele pluspunten van de bouw in de verf: het loon, het gevarieerde takenpakket, de afwisseling tussen werfactiviteiten en bureauwerk, het systeem van weerverlet, de teamspirit, het uitwerken van duurzame projecten en natuurlijk ook het collectief verlof. Om op korte termijn de nodige mensen te rekruteren, organiseren we daarnaast steeds vaker eigen opleidingen op de werf/in het bedrijf via mentors die werkzoekenden klaarstomen voor een job in de bouw. Zij-instromers trachten we eveneens via opleidingen warm te maken: zo kan ook een calculator uit een andere bedrijfstak via bijscholing meteen in de sector aan de slag”, besluit Dillen.

Next article