Skip to main content
Home » War for Talent » Dankzij artificiële intelligentie doorbreken we de klassieke manier van rekruteren in de bouwsector
War for talent

Dankzij artificiële intelligentie doorbreken we de klassieke manier van rekruteren in de bouwsector

Op basis van de ruime ervaring en vele contacten die hij gedurende tien jaar uitbouwde in de bouwsector, identificeerde Michaël Dumbi, oprichter van EOX Construction, meerdere HR-noden om er vervolgens innovatieve en zelfs disruptieve oplossingen voor uit te werken.

Een grote uitdaging op het vlak van rekrutering in de bouwsector, is het tekort aan mensen die bereid zijn om onze job uit te oefenen of daarvoor een opleiding te volgen. Om daar een antwoord op te bieden, denk ik ten eerste aan de mutualisatie – het delen en uitwisselen – van talenten, iets wat wel indirect gebeurt bij tijdelijke associaties. Bouwbedrijven hebben intern vaak medewerkers met bepaalde competenties die ze zelf niet continu kunnen inzetten, bijvoorbeeld omdat er soms geen werf is waar zij nodig zijn. Door die werknemers met meerdere bedrijven te delen en uit te wisselen, kunnen hun talenten en competenties dus optimaler worden benut. Het zorgt er tegelijk voor dat die competenties in de bouwsector blijven én dat er ook geen competitie hoeft te zijn tussen verschillende bouwbedrijven. Bedrijven hoeven ook geen angst te hebben dat ze op die manier talent kwijtraken, want er kan onderling perfect een kader voor worden uitgewerkt. De overheid zou deze samenwerking bovendien kunnen ondersteunen door er bepaalde fiscale voordelen aan te koppelen. Daarnaast zouden ook de vakbonden deze verandering kunnen begeleiden. De hele waardeketen van de bouwsector moet hierbij betrokken worden.”

Sociale brug met Democratische Republiek Congo

“Daarnaast hebben we in België ook een kwantitatieve uitdaging: er zijn gewoon niet genoeg werkkrachten om te voldoen aan de noden van de bouwsector. Daarom wil ik een sociale brug creëren tussen België en de Democratische Republiek Congo (DRC). We spreken dezelfde taal, hebben een historische band, een gedeelde cultuur én er is geen tijdsverschil. Maar liefst 75% van de Congolezen is bovendien jonger dan 25 jaar.”

“Het idee is om Congolezen in eigen land eerst zes maanden op te leiden door Belgische lesgevers en volgens alle kwaliteitsvereisten zoals die in België gelden. Vervolgens gaan ze zes maanden op stage bij een Congolees partnerbedrijf dat dezelfde methodologieën hanteert als Belgische bedrijven. Na die stageperiode selecteren we dan de beste talenten die gedurende vijf jaar in België mogen komen werken. Dat is voldoende om hen op gemiddeld twee bouwprojecten in te zetten. We lossen daarmee niet enkel het personeelstekort op, deze werkkrachten betalen ook mee aan de Belgische pensioenen. In dat kader werk ik aan de oprichting van de allereerste Congolese bouwconfederatie, samen met mijn partner Thierry Katembwe van Weza Invest en met de steun van Embuild Brussel.”

Om het rekruteringsproces tijds- en kostenefficiënter én tegelijk kwalitatiever te maken, hebben we een AI-platform specifiek op maat van de bouwsector ontwikkeld.

Innovatief AI-platform

“Daarnaast gebruiken we met EOX Construction artificiële intelligentie om HR-mensen te ondersteunen in hun evoluerende job. De focus van HR komt steeds meer te liggen op de mensen die het bedrijf maken tot wat het is. Bijgevolg hebben ze minder tijd voor repetitieve taken zoals het zoeken en kwalificeren van kandidaten. Daarom hebben we dit AI-platform specifiek op maat van de bouwsector ontwikkeld om het rekruteringsproces tijds- en kostenefficiënter én tegelijk kwalitatiever te maken. Met EOX Construction transformeren we de markt en doorbreken we de klassieke manier van rekruteren. Met onze vernieuwende methodologie op basis van AI bewijzen we dat bouwbedrijven kwalitatief kunnen rekruteren tegen een sterk verlaagde kostprijs.”

Disruptie van de rekruteringsmarkt

“Als werkgever lanceer je op basis van bepaalde technieken een vacature. Daarnaast dien je ook eenmalig je bedrijfsinformatie, waarden, werkwijze,… in te geven. Op slechts één seconde krijg je vervolgens een lijst van kandidaten. Kandidaten kunnen eveneens een profiel aanmaken en dienen daarbij eenmalig hun specialisaties, competenties, ervaringen, opleidingen, looneisen, talenkennis, locatie, waarden,… in te geven. Hierdoor kunnen kandidaten heel makkelijk kijken welke bedrijven een goede match zijn voor hen. Dankzij onze AI wordt dit platform steeds geavanceerder en zullen we uiteindelijk kunnen voorspellen welke bedrijven het best bij een persoon op een bepaald punt in zijn carrière passen, en welk type persoon het best bij een bedrijf past om zijn projecten te ontwikkelen.”

“Onze Human Talent Qualification medewerkers valideren vervolgens alle informatie en kunnen zowel kandidaten als bedrijven op een anonieme manier aan elkaar voorstellen. De kandidaat is dan vrij om te beslissen of hij wil horen wat het bedrijf hem te bieden heeft. Dankzij deze methodologie winnen zowel de kandidaten als HR-afdelingen heel wat tijd, want het zijn net de zonet vernoemde stappen die zeer veel tijd in beslag nemen bij klassieke rekruteringsprocedures. Onze artificiële intelligentie versterkt dus de menselijke intelligentie, maar vervangt ze niet.”

Minder kosten, meer strategische voordelen

“Rekruteringsbureaus vragen afhankelijk van iemands senioriteit gemiddeld tussen de 10.000 en 40.000 euro voor een rekrutering. Vandaag zijn de marges van de bouwsector echter sterk afgenomen, waardoor die klassieke rekruteringsmethode te duur is geworden terwijl ze niet noodzakelijk meer kwaliteit oplevert. Bedrijven betalen ons daarentegen een vast maandelijks bedrag dat varieert op basis van het type van de onderneming en een tarief dat 47% lager ligt dan het huidige marktgemiddelde. Daarmee zitten we ver onder de kostprijs van een rekruteringsbureau én geven we je toch meer kwaliteit, meer snelheid en een volledige controle over je aanwervingen. We willen deze dienstverlening dan ook democratiseren.”

Next article