Skip to main content
Home » Vermogensbeheer » Wat is een bevek? En wat zijn de voordelen?
Investeren

Wat is een bevek? En wat zijn de voordelen?

Beleggen in een bevek heeft veel voordelen die verbonden zijn aan het fiscale regime van de aandeelhouders enerzijds en aan het fiscale regime van de bevek anderzijds. De combinatie van deze twee geeft een optimale situatie.

Gesprek met:

Charles Kesteloot

Head of Estate Planning – Mercier Vanderlinden Asset Management

Wat is een bevek precies?

“Een bevek is een collectief beleggingsinstrument. Zij heeft rechtspersoonlijkheid en is dus geen partnership. Het is een vennootschap die onder de vennootschapsbelasting valt, maar waarvoor de belastbare basis erg laag is. Een bevek wordt gezien als een envelop om samen met andere beleggers beter te kunnen investeren.”

Welke voordelen biedt dit voor de aandeelhouders, natuurlijke personen?

1 Inschrijven en aanhouden

“Als de aandeelhouders natuurlijke personen zijn die in België wonen, genieten zij een interessant fiscaal regime. Bij inschrijving betalen zij helemaal geen belasting, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een verzekeringscontract, waarvoor op de premie een taks van 2% wordt geheven.”

“We dienen wel een onderscheid te maken tussen distributie-deelbewijzen en kapitalisatie-deelbewijzen. Bij distributie-deelbewijzen betaal je als aandeelhouder 30% roerende voorheffing op het ontvangen dividend. Deze roerende voorheffing is bevrijdend en moet dus niet meer worden opgenomen in de personenbelasting. Kapitalisatie-deelbewijzen keren geen dividend uit, maar herinvesteren hun inkomsten. Voor hen is er dus geen roerende voorheffing.”

“Op lange termijn is dat gunstiger vermits je kapitaal blijft aangroeien. Ook voor beveks geldt er een jaarlijkse taks van 0,15% op de effectenrekening indien er meer dan € 500.000 aan effecten worden aangehouden die onder deze belasting vallen. Dat is uiteraard niet van toepassing op aandelen op naam.”

2 Terugbetalen

“Bij verkoop spreken we van ‘terugbetaling’. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde. Met andere woorden: een natuurlijke persoon die zijn spaargeld belegt in een aandelenbevek kapitalisatie heeft een lagere belastingdruk dan wanneer hij rechtstreeks in aandelen zou investeren. Hij heeft geen dubbele bronbelasting op roerende goederen.”

“Toch is er een uitzondering. Bij de terugbetaling van een gemengde bevek die meer dan 10% van zijn vermogen belegt in vastrentende beleggingsinstrumenten (cash, obligaties,…) is sinds 2005 de ‘Reynders Tax’ van toepassing (art. 19bis W.I.B. 92). Bij terugbetaling ben je dan een roerende voorheffing van 30% verschuldigd op de inkomsten en meerwaarde van deze vastrentende investeringen. Bij de terugbetaling van ‘kapitalisatie-deelbewijzen’ van openbare beveks moet je als aandeelhouder bovendien een beurstaks (TOB) betalen van 1,32%, met een maximum van € 4.000.”

Wat indien men investeert via een vennootschap?

“Ook vennootschappen kunnen investeren via een bevek. Fiscaal is dat niet zo interessant. Hun dividenden én gerealiseerde meerwaarde worden immers belast tegen het vennootschapstarief van  29,58% (KMO-tarief tot 100.000 euro is 20,40%). Het fiscale regime voor meerwaarde op (traditionele) aandelen is ook niet meer aantrekkelijk als je voor minder dan 2,5 miljoen euro belegt of minder dan 10% van de vennootschap verwerft.”

Een bevek wordt gezien als een envelop om samen met andere beleggers beter te kunnen investeren.

“Om een voordeliger belastingstelsel te hebben, moet de vennootschap in een DBI-bevek beleggen. Deze beveks profiteren van het zogenaamde DBI aftrek regime (definitief belaste inkomsten). Dit regime is speciaal opgezet voor Belgische vennootschappen. Er is bijna geen vennootschapsbelasting op de dividenden en gerealiseerde meerwaarde, dankzij een fiscale vrijstelling tussen de 95 en 100%.”

“Op die manier kan een vennootschap, sinds de fiscale hervorming van de vennootschapsbelasting in 2018, toch voordelig en gediversifieerd investeren. Er geldt geen minimaal investeringsbedrag en geen minimale verwerving van een onderneming.”

Welk fiscaal regime geldt er voor de bevek zelf?

“Zowel Belgische als Luxemburgse beveks hebben een zeer aantrekkelijk fiscaal regime. Er geldt voor hen immers een veel lagere belastinggrondslag dan voor een gewone vennootschap en ze betalen bijna geen vennootschapsbelasting. Daarnaast is er een redelijke inschrijvingstaks. Voor Belgische openbare beveks van openbare middelen bedraagt die slechts 0,0925% van het netto geïnvesteerd bedrag. Ook is er geen btw op de beheervergoeding binnen de bevek.”

Iemand die gediversifieerd wil investeren en wil profiteren van een optimaal fiscaal regime, vindt in een bevek een gepaste oplossing.

“Heel belangrijk is dat beveks kunnen profiteren van de verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Zo genieten ze een lagere bronbelasting op dividenden. Stel, je investeert in een Zwitsers aandeel, dan betaal je enkel daar de bronheffing. Deze is altijd lager voor een bevek dan voor een particulier. In Frankrijk is er mits enkele voorwaarden zelfs een volledige vrijstelling, waardoor het mogelijk wordt om geen bronheffing en geen Belgische roerende voorheffing te moeten betalen.”

“De bevek voegt met andere woorden geen fiscale laag toe. Integendeel, ze laat de belegger toe te genieten van een optimale belastingheffing. Iemand die gediversifieerd wil investeren en wil profiteren van een optimaal fiscaal regime, vindt in een bevek dus een gepaste oplossing.”

Next article